רו"ח אריאל פטל

צילום שיעור 7 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים  בתאריך 26.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

צילום שיעור 6 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 21 נובמבר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים  בתאריך 19.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

צילום שיעור 5 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 14 נובמבר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים  בתאריך 12.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

צילום שיעור 4 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 07 נובמבר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים  בתאריך 05.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

צילום שיעור 3 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים  בתאריך 29.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

צילום שיעור 2 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 23 אוקטובר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים  בתאריך 22.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

צילום שיעור 1 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 16 אוקטובר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים  בתאריך 15.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

שיעור 13 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 15.01.2018 במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

שיעור מס' 12- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 12 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 12 א

שיעור מס' 11- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 11

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
IAS 10 דין וחשבון רואה חשבון מבקר הון עצמי הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות הפרשה לבונוס הוצאות שכר הוצאות שכר ומשכורות הוצאות שכר ומשכורת הוראות ניהול החלטת אכיפה בביקורת החלטת הרשות לני"ע למהותיות החלטת הרשות לניירות ערך למהותיות היבט ביקורת היבט חשבונאות הימנעות בחוות דעת הימנעות מחו"ד הימנעות ממתן חו"ד הימנעות ממתן חוות דעת הכנסות הכנסות-לקוחות המנעות ממתן חוו"ד המנעות ממתן חוות דעת הנוסח האחיד הנוסח האחיד (הבלתי מסויג) הסתייגות בחוות הדעת הסתמכות על רו"ח אחרים הפניית תשומת הלב הפניית תשומת לב הפניית תשומת לב (לביאור) הפניית תשומת לב לגילוי על שעבודים הפרשה\עתודה לאחריות הפרשה לאחריות הפרשה לחופשה הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר חבויות ומותנות חבויות מותנות חו"ד בנוסח האחיד חו"ד מסויגת חו"ד שלילית חוו"ד מסויגת חוו"ד שלילית חוות דע חוות דעת בנוסח האחיד חוות דעת מסויגת חוות דעת רו"ח חוות דעת רואה חשבון מבקר חוות דעת שלילית חזרה על נושאיים עיקריים מבקרה פנימית חלוקה מותרת ואסורה של דיבידנדים חלוקת דיבידנד