רו"ח אריאל פטל

שיעור 13 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 15.01.2018 במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

שיעור מס' 12- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 12 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 12 א

שיעור מס' 11- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 11

שיעור מס' 10- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 10 + הצהרה בכתב

שיעור מס' 9- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 9

שיעור מס' 8- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכוםשיעור 8

שיעור מס' 7- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס "ביקורת דוחות כספיים" , לקריאת הסיכום שיעור 7 מעודכן

שיעור מס' 6- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 6

שיעור מס' 5- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 5 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 5

שיעור מס' 4- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 4 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 4

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
IAS 10 בחירת כלל הפריטים באוכלוסיה ביקורות דוחות כספיים ביקורת ביקורת דוחות השוואתיים ביקורת דוחות כספיים ביקורת הוצאת משכורת ושכר עבודה דגימה לא סטטיסטית דגימה סטטיסטית דו"ח רו"ח המבקר דו"ח רואה חשבון מבקר דוגמאות למניעים מוצדקים במקרים של הגבלה בעבודת הביקורת דוחות בלתי מבוקרים דוחות גיול דוחות מיוחדים דוח סקירה דוח רואה חשבון מבקר בנוסח האחיד הוצאות שכר הוראות ניהול החלטת אכיפה בביקורת הימנעות בחוות דעת הימנעות מחו"ד הימנעות ממתן חו"ד הימנעות ממתן חוות דעת הנוסח האחיד הסתייגות בחוות הדעת הסתמכות על רו"ח אחרים הפניית תשומת הלב הפניית תשומת לב הפרשה לאחריות הפרשה לחופשה הפרשות הפרשות והתחייבויות תלויות הצהרת מנהלים הצורך במינוי רואה חשבון הרכב דו"ח רו"ח מבקר. השימוש בתואר רואה חשבון התחייבויות התחייבויות לזמן ארוך התחייבויות תלויות חבויות חבויות ומותנות חבויות מותנות חו"ד בנוסח האחיד חו"ד מסויגת חו"ד שלילית חוות דעת רו"ח חוות דעת רואה חשבון מבקר חוות דעת שלילית חזרה על נושאיים עיקריים מבקרה פנימית