רו"ח אמיר ארגמן

שיעור 7 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

  ריבית פורוורד תקופתית (Forward Rate) הגדרה – תשואה שניתן להבטיח בהווה לאופק השקעה שמתחיל בעתיד. נסמן את זה ב fm,n = תשואה לתקופה המתחילה בזמן m ומסתיימת ב n. דוגמה – בשוק נסחרות שתי אג"ח ללא קופון: אג"ח לשנתיים, תשואה לפדיון 6%. אג"ח לשלוש שנים, תשואה לפדיון 7%. ידוע כי ניתן לבצע בשוק עסקה  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

      קמירות (Convexity) לאג"ח 1 ולאג"ח 2 בנקודה A: מחיר זהה תשואה לפדיון זהה מח"מ זהה (נגזרת) ניתן לראות כי על אף כל זאת השינוי במחיר האיגרת אם התשואה עולה מ-y0 ל-y1 יהיה שונה לאג"ח 1 (P0-P1) ולאג"ח 2 (P0-P2). זאת למרות שהמח"מ מראה הערכה של שינוי זהה (P0-P3). הסיבה – אג"ח 1  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

    אג"ח – מח"מ מקאולי (Duration) בא לתת מענה לשאלה – כמה זמן באמת לוקח כדי לקבל את התזרים של האג"ח. באג"ח ללא קופון זה תקופה לפירעון כי אין תזרימים. אם יש קופון – אנחנו מקבלים את התזרימים לפי דרך הקופון. ככל שהקופון גדול יותר כך גם מקבלים מהר יותר. לכן הומצא המח"מ (משך  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 20 נובמבר 2013

אג"ח – אג"ח ממשלתי/ שאינו צמוד – גילון איגרת חוב ממשלתית לא צמודה. יכולה להיות מונפקת לתקופה של 2-10 שנים. גילון זוהי איגרת שאינה צמודה אך נושאת ריבית נומינלית משתנה שנקבעת ע"י בנק ישראל. הריבית משולמת ארבע פעמים בשנה. הריבית המשתנה נקבעת על פי ממוצע משוקלל של התשואה לפדיון שמניבות סדרות מק"מ העומדות שלושה עד  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 20 נובמבר 2013

אג"ח – סוגים הגוף המנפיק את האיגרת – מבחינים בין אג"ח ממשלתי לבין אג"ח קונצרני המונפק ע"י חברות. סוג נכס הבסיס – בשביל איזו מטרה נלקחה האג"ח. אג"ח "להמרה" בו בנוסף למסלול הרגיל קיים מסלול בו ניתן להמיר את האיגרת למנייה. הצמדה – הן הקרן והן הריבית עשוית להיות מוצמדות למדד או למט"ח, ישנן אגרות  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

קופון – פרמטר קבוע שלא משתנה לאורך חיי האיגרת – אומר כמה אני מקבל כל פעם כשמחולקים תשלומי הקרן (חלק מהחוזה). תשואה לפדיון – אותו ערך של היוון שנגזר מתוך התזרים של האג"ח, אם מחיר האיגרת יורד אז התשואה לפדיון עולה ולהיפך בהתאם ואילו הקופון יישאר אותו דבר. אג"ח – מבוא/ ערך מתואם הגדרה –  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 09 נובמבר 2013

אג"ח – מבוא מכשיר פיננסי פופולארי עם שימושים רבים. נייר ערך המקנה למחזיק בו זכות לתקבולים עתידיים בגין תשלומי קרן וריבית על ידי מנפיק האיגרת = הלוואה. מאפיינים: מנפיק (Issuer): ממשלות/ עיריות/ חברות – מי שלווה את הכסף. רמת סיכון: ככל שסיכון גבוה התשלום עולה. תקופה לפדיון (Time to Maturity): משך הזמן לו ניתנת ההלוואה.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים