רו"ח אלון בראונשטיין

צילום מרתון יסודות המערכת החשבונאית – רו"ח אלון בראונשטיין

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 03 ינואר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח אלון בראונשטיין בקורס יסודות המערכת החשבונאית בתאריך 31.12.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלכס צ'רביאק

צילום מרתון יסודות החשבונאות א' – רו"ח אלון בראונשטיין

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 24 מאי 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של מר אריק דהבני בקורס יסודות החשבונאות א' בתאריך 20.05.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום תרגול 8 – רו"ח אלון בראונשטיין

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח אלון בראונשטיין בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 13.1.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.   לצילום שיעור   לסיכום שיעור  

צילום תרגול 7 – רו"ח אלון בראונשטיין

שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח אלון בראונשטיין בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 6.1.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.   לצילום שיעור   לסיכום שיעור  

צילום תרגול 6 – רו"ח אלון בראונשטיין

שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח אלון בראונשטיין בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 30.12.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.   לצילום שיעור   לסיכום שיעור  

צילום תרגול 5 – רו"ח אלון בראונשטיין

שם הכותב: תאריך: 31 דצמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח אלון בראונשטיין בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 30.12.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.   לצילום שיעור

צילום תרגול 4 – רו"ח אלון בראונשטיין

שם הכותב: תאריך: 19 דצמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח אלון בראונשטיין בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 16.12.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.   לצילום שיעור   לסיכום שיעור    

צילום תרגול 3 – רו"ח אלון בראונשטיין

שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח אלון בראונשטיין בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 2.12.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.   לצילום שיעור   לסכום שיעור  

צילום תרגול 2 – רו"ח אלון בראונשטיין

שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח אלון בראונשטיין בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 18.11.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.   לצילום שיעור   לסיכום שיעור  

צילום תרגול 1 – רו"ח אלון בראונשטיין

שם הכותב: תאריך: 14 נובמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח אלון בראונשטיין בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 4.11.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.   לצילום השיעור   לסיכום השיעור  

תואר ראשון
תואר שני
מרצים