רו"ח אילן לוי

שיעור 6: רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 05 מרץ 2015

שיעור 6 ס' 2(5) קצבה מלוג אנונה קצבה –סכום שמשולם לאדם במחזוריות מכוח חוק, הסכום, או מצב סוציאלי. מלוג– סכום שמשולם לאדם ע"פ צו בימ"ש(הכוונה בד"כ למזונות, גירושין וירושות) אנונה– תשלום מחזורי אשר מתקבל מכוח רכישת זכות בעבר. דוגמא: אדם ערירי החליט לתרום בנין שלו לעמותה מסוימת בעודו בחיים ומבקש לקבל תמורה חודשית כי הוא  [ קראו עוד ]

שיעור 13: רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 17 פברואר 2015

שיעור 13: המשך- הוצאות סעיף 17   הוצאות טרום עסקיות– בפסק דין נאות מרגלית מדובר בבי"ח פסיכיאטרי שלפני שפתח את שעריו ,שלח את רופאיו להשתלמויות מסוימות לפי דרישת משרד הבריאות. בימ"ש קבע כי מאחר והעסק טרם נפתח, הרי שההשתלמויות מהוות הוצאה טרום עסקית ולכן לא תותרנה בניכויי. בפס"ד סידס נדונה סוגיה דומה רק שבמקרה זה  [ קראו עוד ]

שיעור 12: רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 17 ינואר 2015

שיעור 12:         סעיף 9(2)-פטור ממס לרשות מקומית קופת גמל ומוסד ציבורי סעיף זה מעניק פטור לגופים הבאים: רשויות מקומיות קופות גמל מוסדות ציבור הפטור לא יחול ב 2 סוגי הכנסות: הכנסה מעסק-כיוון שכל הכנסה שעולה לכדי עסק המחוקק לא רוצה לתת לזה עדיפות או פטור ממס כי הוא רוצה להשוות בין כל סוגי העסקים. מניעה  [ קראו עוד ]

שיעור 11: רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 10 ינואר 2015

שיעור 11:         סעיף 9(5) הכנסות פטורות לעיוור/נכה סעיף 9(5) רוצה לעודד את אוכלוסיית הנכים במדינה ולכן קובע דרגות פטור שונות. הסעיף נותן פטור ל 3 מקרים: נכה 100% עיוור 100% נכה שהוא מגיע לדרגה של 90% במצטבר. לדוגמא: לאדם היו מספר פגיעות: בפגיעה הראשונה קיבל-60% נכות בשנייה 50% בשלישית 40%. חישוב אחוז הנכות לצורך סעיף  [ קראו עוד ]

שיעור 10: רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 04 ינואר 2015

שיעור 10:         סעיף 2 (6)-הכנסת שכירות מנכסי מקרקעין, דמי מפתח ורווחים אחרים הסעיף עוסק בדמי שכירות בגין מקרקעין לרבות בניינים, חניונים, קרקע, מחסנים, דירות מגורים בישראל ובחו"ל. ובלבד, שהכנסת השכירות לא מגיעה לכדי עסק. אם הכנסת השכירות מגיעה לכדי עסק- אז 2(1) גובר. (פס"ד קרית יהודית ובית הכנסת הגדול) דמי מפתח- כל הסכומים שהמשכיר מקבל  [ קראו עוד ]

שיעור 9 : רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 31 דצמבר 2014

שיעור 9: הפרשי הצמדה והפרשי שער 2(4) הכנסה מהפרשי שער יכולה לנבוע מ2 מקורות: תוצאה מהלוואה או פיקדון שנקוב במטבע חוץ. הלוואה שיש להחזירה במטבע חוץ. דוגמאות: אם יש לי בבנק פיקדון דולרי(מט"ח) אז כל הפרשי השער שינבעו כאשר אני אפרע אותו יהוו הפרשי שער ולא הפרשי הצמדה כי הפיקדון נקוב במטבע חוץ(דולר). אם אני  [ קראו עוד ]

שיעור 8: רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 20 דצמבר 2014

שיעור 8: מיסוי דו שלבי והכנסה מדיבידנד מיסוי דו שלבי-חברות: הכלל לגבי המס החל על חברות מצוי בסעיף 126 (א) לפקודה ולפיו שיעור המס בשנת 2014 הינו 26.5%. חלוקת דיבידנדים לידי בעלי מניות החברה בשיעור של 30%. בידי בעלי המניות נראה את הדיבידנד כהכנסה לפי ס' 2(4) לפקודה. סך הכל יוצא 48.5% ( ולחברה יש  [ קראו עוד ]

שיעורים 6+7 :רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 14 דצמבר 2014

שיעורים 6+7 הכנסות עבודה סעיף 2(2)-כל התנאים שצריך לבדוק: התקיימות של יחסי עובד מעביד –יחידים בלבד. שיעור המס: שולי ליחיד לפי ס' 121- בגלל שזה יחידים בלבד. בסיס דיווח- תמיד מזומן.שכירים ממוסים על בסיס מזומן. מקום הפקת ההכנסה לפי ס' 4א' (רבתי)-מקום ביצוע העבודה. ס' 4א'-איפה שאתה מבצע את העבודה זה מקום הפקת ההכנסה ולכן  [ קראו עוד ]

שיעור 5- רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 02 דצמבר 2014

שיעור 5 סיכום מה למדנו עד כה? כאשר אנו מדברים על הכנסה נשאל 4 שאלות: מהו שיעור המס: חברות- מס לפי ס' 126 יחידים-מס לפי ס' 121 מהו סוג ההכנסה? מקור ההכנסה: עסק- ס' 2(1) משלח יד- ס' 2(1) עסקת אקראי- ס' 2(1) בסיס הדיווח: מזומן או מצטבר- נבחן זאת לפי מבחן המלאי (פס"ד קבוצת  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח אילן לוי

שם הכותב: תאריך: 26 נובמבר 2014

שיעור 4 הכנסות מפעילויות לא חוקיות פס"ד אטלה וסרמן– אטלה הייתה וסרמן הייתה יצאנית.והיא טענה שהזנות זו פעילות לא חוקית ולכן על פעילות בלתי חוקית לא צריך לקחת מס. בימ"ס ניתח ניתוח מאוד גדול לגבי חוקיות של הזנות ובסופו של דבר הוא קבע שהזנות היא חוקית אבל השידול לזנות הוא לא חוקי ומאחר והיא עבדה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים