רו"ח אבישי ברדוגו

הרצאה 11- מיסים ב'

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

סעיף 102- אופציות לעובדים סעיף 102 במתכונתו המקורית נחקקה בתיקון 132 (2003) ולמעשה הסעיף מסדיר את נושא מיסוי האופציות/מניות הניתנות לעובדו ע"י מעבידו. יתרונות: יצירת זיקה בין השקעות העובד להצלחת החברה- לעובד יש אופציות בחברה ולכן כאשר החברה תצליח, העובד ירוויח. תחליף שכר ללא הוצאת מזומנים– מדובר בשכר עבודה מסווה של אופציות, כלומר אין הוצאה  [ קראו עוד ]

הרצאה 12- מיסים ב'

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

שינוי מבנה בתאגידים הבעיה הגדרת "מכירה" בסעיף 88 בחלק ב' בפקודת מס הכנסה והגדרת מכירה בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין. מדובר בהגדרות רחבות המקפלות בתוכן, גם פעולות של שינוי משפטי, שאין בו שינוי כלכלי. להעתיק ממצגת סעיף 104- העברת נכסים תמורת מניות הגדרות "נכס"- הגדרה תוקנה והחל מ- 1.1.08 נשענת על הגדרת נכס בסעיף 103  [ קראו עוד ]

הרצאה 10- מיסים ב'

שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

דוגמא 3 חברת שוקולטה הקימה מפעל באזור פיתוח אחר בינואר 2000. בהתאם לייעוץ שקיבלה החברה מיועצי המס שלה, היא קבעה את שנת המס 2006 כשנת בחירה א' במסלול החלופי ואז שנת 2009 כשנת בחירה ב' גם הוא במסלול החלופי. בשנת 2010 לחברה הכנסה חייבת בגובה 100,000 ₪. נתון מחזור הבסיס של הרחבה א' המתואם הוא  [ קראו עוד ]

הרצאה 9- מיסים ב'

שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2013

סעיף 51- מסלול הטבות המס למפעל מוטב החל מתיקון 69, קיימים שני מסלולים עיקריים: מסלול המענקים ומסלולי המס, כאשר מסלולי המס מתחלקים לשלושה מסלולי משנה כדלקמן: חלופי אירלנדי אסטרטגי בהתאם לחוק יש לבחור באחד מהמסלולים ולא ניתן ליהנות ממספר מסלולים במקביל (בהתעלם ממפעל מעורב- סעיף 74). גם במסלולי המס, על מנת ליהנות מההטבות, על החברה  [ קראו עוד ]

הרצאה 8- מיסים ב'

שם הכותב: תאריך: 03 דצמבר 2013

מסלול המענקים + הטבות המס הטבות המס עד לתיקון 68 ניתנו בהתאם לאזור הפיתוח בו נמצא המפעל, לתקופה מסוימת הקבועה בחוק, בהתאם למעמד החברה כחברת משקיעי חוץ ובהתאם למסלול שבו בחרה החברה. סעיף 45- תקופת הטבה לשם קביעת תקופת ההטבה, יש להתייחס למספר פרמטרים כדלקמן: כתב אישור- מועד קבלת כתב האישור ממרכז ההשקעות שנת ההפעלה-  [ קראו עוד ]

שעור 7 – רו"ח אבישי ברדוגו

שם הכותב: תאריך: 27 נובמבר 2013

סעיף 5(5)- חברת משלח יד זרה (חמי"ז) מטרת הסעיף סעיף 5(5) נחקק במסגרת תיקון 132 לפקודה שמטרתו למנוע תכנון מס בעקבות המעבר למיסוי פרסונאלי. הסעיף מתייחס לבעלי מקצועות חופשים שיכולים להקים חברה במדינה זרה ואת כל השירותים שהם נותנים בחו"ל, לבצע באמצעות אותה חברה זרה. ההבדל העיקרי בין 75ב(ב) לסעיף זה הינו שבסעיף 75ב(ב) רואים  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח אבישי ברדוגו

שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

זיהוי, מיפוי ונטרול של סיכונים בתעשייה וכלים לגידור סיכונים פיננסיים תקנה 10 (ב)(7) לתקנות ניירות ערך תקנה זו מחייבת חברה שנסחרת בבורסה לתת פרטים בכל הקשור לחשיפה של החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם. פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם שיש לכלול בדוח הדירקטוריון סעיף 2 בתוספת השנייה : האחראי על ניהול סיכוני השוק בתאגיד-  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח אבישי ברדוגו

שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

מיסוי הכנסות CFC – בעל שליטה- סעיף 75ב(ב)(1) "בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים". להלן הגדרות של הסעיף: סעיף 75ב(א)(3)- בעל שליטה "תושב ישראל המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחבר בני אדם".  [ קראו עוד ]

שעור 5 – רו"ח אבישי ברדוגו

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

דוגמא א': חברה זרה- חברה עסקית הכנסותיה הכוללים: הכנסות עסקיות- 450 הכנסות פאסיביות- 550 סיווג חברות בנות: פרשנות ראשונה- מכיוון שמרבית הכנסותיה הכוללים של החברה העסקית הם פאסיביים, כל החברות בנות תחשבנה כ- CFC (לרבות חברות ג' ו- ד'). פרשנות שנייה- רק חברות א' ו- ב' תחשבנה כ- CFC. אין ביכולת הכלל של החברה העסקית  [ קראו עוד ]

שעור 4 – רו"ח אבישי ברדוגו

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

סעיף 75ב- חברה נשלטת זרה (חנ"ז) רקע סעיף 75ב חוקק במסגרת תיקון 132 לפקודה החל מה- 1.1.2003 בעקבות המעבר למיסוי פרסונאלי. סעיף זה הינו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע הסבה של הכנסות לחברות זרות בכדי למנוע או לדחות תשלום מס בישראל. כאשר חברה זרה מפיקה הכנסות בחו"ל מרווחי הון, ריבית, שכ"ד וכו', היא למעשה ממוסה,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים