רבקה ריגן

מרתון יסודות המתמטיקה: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למנהלים – גב' רבקה ריגן

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 29 אוקטובר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' רבקה ריגן בקורס יסודות המתמטיקה בתאריך 27.10.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלכס צ'רביאק

צילום מרתון מתמטיקה למנהלים – גב' רבקה ריגן

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' רבקה ריגן במתמטיקה למנהלים בתאריך 28.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון 2 (חלק ב') – גב' רבקה ריגן

שם הכותב: תאריך: 18 פברואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' רבקה ריגן בקורס מתמטיקה למנהלים  בתאריך 17.2.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון 2 (חלק א') – גב' רבקה ריגן

שם הכותב: תאריך: 18 פברואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' רבקה ריגן בקורס מתמטיקה למנהלים  בתאריך 17.2.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

תואר ראשון
תואר שני
מרצים