פנחס קמלמן

הרצאה 13- ניהול סיכונים

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

תרגול למבחן   אסטרטגיות גידור (Hedging) גידור מושלם – גידור מלא של כל החשיפה. גידור חלקי – גידור של חלק מהחשיפה. החברה לוקחת על עצמה סיכון הנובע מתנודתיות של אחוז או שניים ומוכנה לספוג זאת ומבצעת את ההגנה רק מעבר לכך וכנגד תנודות קיצוניות בלבד וזאת בכדי להוזיל את עלויות ההגנה. גידור דינמי – החברה  [ קראו עוד ]

הרצאה 8- ניהול סיכונים

שם הכותב: תאריך: 25 מאי 2014

אסטרטגיות באופציות   מבוא כפי שראינו בשיעורים הקודמים, ניתן לקנות ולמכור אופציות לצרכי הגנה שונים. מעבר לאפשרות לקנות או למכור כל אופציה, ניתן לשלב אופציות בינם לבין עצמן וניתן לשלב אופציות עם פורוורד וליצור פוזיציות מורכבות יותר. פוזיציות אלה מכונות "אסטרטגיות באופציות". מטרת אסטרטגיות אלה לתת מענה והגנה מפני התפתחויות צפויות בנכס הבסיס (מט"ח, ריבית,  [ קראו עוד ]

ניהול סיכונים חשיפות וגידורם- הרצאה 7

שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

אסטרטגיות באופציות   מבוא כפי שראינו בשיעורים הקודמים, ניתן לקנות ולמכור אופציות לצרכי הגנה שונים. מעבר לאפשרות לקנות או למכור כל אופציה, ניתן לשלב אופציות בינם לבין עצמן וניתן לשלב אופציות עם פורוורד וליצור פוזיציות מורכבות יותר. פוזיציות אלה מכונות "אסטרטגיות באופציות". מטרת אסטרטגיות אלה לתת מענה והגנה מפני התפתחויות צפויות בנכס הבסיס (מט"ח, ריבית,  [ קראו עוד ]

הרצאה 3-סיכונים, חשיפות וגידורם

שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2014

חוזים עתידיים הגדרות עסקת שורט (מכירה בחסר) שיטה לעשיית רווחים כאשר יש צפי לירידת מחיר של מניה. בשיטה זו נמכרת מניה שאינה בבעלות המוכר ושזאת במטרה לגרוף רווח בעתיד אם מחיר המניה אכן יורד. מכירה בחסר (עסקת שורט) מורכבת מכמה שלבים: הסוחר מקבל בהשאלה מניה מבעליה למשך תקופה מוסכמת ומשלם לבעלים עמלת השאלה. הסוחר מוכר  [ קראו עוד ]

הרצאה 2- סיכונים, חשיפות וגידורם

שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

שימוש באומדנים, הערכות ותחזיות בעבודתו של סמנכ"ל הכספים שימוש באומדנים והערכות במסגרות עבודתו של סמנכ"ל הכספים מבוצע שימוש תדיר באומדנים, הערכות ותחזיות כלכליות. שימוש זה מבוצע בעיקר לצורך: תחזיות והערכות לצורך הכנת תקציב קבלת החלטות עסקיות שונות תחזית ואומדנים להכנת תקציב כאשר סמנכ"ל המכירות מתכנן את המכירות לחו"ל לשנת התקציב הבאה )יצוא החברה(, נדרש סמנכ"ל  [ קראו עוד ]

הרצאה 1- סיכונים, חשיפות וגידורם

שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

זיהוי ומיפוי סיכונים-חומרתם וסבירותם חשיפה לסיכוני מטבע חוץ דוגמא לחשיפה מטבעית ביצוא (סיכון לתיסוף במטבע) יצואן מייצא מוצרים לחו"ל במחיר של 100,000$ (שע"ח 3.8). עלות היצור של המוצרים בישראל 350,000 ₪. חל תיסוף של 10% בשער המטבע והשער ירד ל-3.42. רווח והפסד במצב ההתחלתי רווח והפסד לאחר התיסוף מכירות ללקוח בחו"ל 100,000$ 100,000$ שער חליפים  [ קראו עוד ]

הרצאה 12- מבוא לניהול כספים

שם הכותב: תאריך: 31 דצמבר 2013

תרגול למבחן הגדרות הגדרת הגנה טבעית- הגנה טבעית משמעה בניהול נכון של יתרות המזומנים, הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות בצורה כזו שתיווצר חשיפה מינימאלית לשינויים בשערי מטבע או ריבית. שיטה זו מתייחסת לשימוש ביתרות החברה לצורך הקטנת חשיפות החברה ללא שימוש בכלים פיננסים כגון אופציות. מאזן הצמדה- מאזן הצמדה הינו מאזן הנבנה לצורך ניתוח חשיפות החברה, בהקשר  [ קראו עוד ]

הרצאה 11- מבוא לניהול כספים

שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

סוגיות נבחרות במיסוי (שאינן חלק מפקודת מס הכנסה) מיסוי מוניציפאלי (ארנונה) מכס מחירי העברה במיסוי בינלאומי (Transfer Prices) מיסוי מוניציפאלי (ארנונה) מדובר במיסוי אותו גובה העירייה ו/או הרשות המקומית מכל עסק ועסק הפועלים בתחום שיפוטה וזאת עבור השירותים המוניציפאליים כמו שירותי ניקיון, פינוי אשפה וכדומה. הנוסחא לחישוב הארנונה: דוגמא לטבלת סיווג של רשות מקומית: קוד  [ קראו עוד ]

הצראה 10- מבוא לניהול כספים

שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2013

מרווחיות לתשואה ומרווח תפעולי לרווח כלכלי     קריטריונים למדידת הישגי החברה ותוצאותיה השקעה בנכסים והון חוזר       ROI = התשואה על ההשקעה   מחיר ההון של החברה – WACC רווח תפעולי                        80 השקעה בנכסים והון חוזר                    1,000 התשואה על ההשקעה                    8% ריבית על פיקדון בבנק / תשואה אלטרנטיבית אחרת        9% התשואה האלטרנטיבית = מחיר ההון הנדרש  [ קראו עוד ]

הרצאה 9- מבוא לניהול כספים

שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

מבוא- עבודה מול הבנק מי עובד מול הבנק מנהל הכספים החשב הגזבר מנהלת החשבונות   הציפיות מסמנכ"ל הכספים ההיבט הניהולי והפיננסי אחריות על העבודה מול המערכת הבנקאית על כל רבדיה סמנכ"ל הכספים הוא "שר החוץ" של החברה בענייני כספים ובפעילות מול הבנקים. ההיבט החשבונאי רישום פקודות יומן ותנועות בנק התאמת בנקים אישורי יתרה   אחריות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים