עליזה לרנר

צילום שיעור 3 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס חקר ביצועים בתאריך 14.11.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי  

שייך לנושאים: חקר ביצועים, עליזה לרנר

צילום שיעור 2 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 09 נובמבר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס חקר ביצועים בתאריך 07.11.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי  

שייך לנושאים: חקר ביצועים, עליזה לרנר

צילום שיעור 1 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס חקר ביצועים בתאריך 31.10.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי  

שייך לנושאים: חקר ביצועים, עליזה לרנר

צילום שיעור 13 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 07 ינואר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס מודלים כמותיים בניהול לחשבונאים בתאריך 7.1.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.  

צילום שיעור 12 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 31 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס מודלים כמותיים בניהול לחשבונאים בתאריך 31.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.  

צילום שיעור 11 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 24 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס מודלים כמותיים בניהול לחשבונאים בתאריך 23.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.  

צילום שיעור 10 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 17 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס מודלים כמותיים בניהול לחשבונאים בתאריך 17.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.  

צילום שיעור 9 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 10 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס מודלים כמותיים בניהול לחשבונאים בתאריך 10.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.  

צילום שיעור 8 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס מודלים כמותיים בניהול לחשבונאים בתאריך 3.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.  

צילום שיעור 1 – גב' עליזה לרנר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' עליזה לרנר בקורס מודלים כמותיים בניהול לחשבונאים בתאריך 15.10.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.  

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
אומדן רגרסיה אילוצים פעילים איפיונים של מערכת תורים אסטרטגיה אופטימלית דגימה מקרית פשוטה דגימה סטטיסטית דגימה סטטיסטית- דגימה מקרית פשוטה דגימה סטטיסטית-שיטות דגימה דגימת אשכולות דגימת שכבות החלטות תחת אי ודאות היבט כלכלי הסתברויות במערכת s\M\M השוואה בין תור מאוחד לבין תור מפוצל חישוב חסמים מבוא מדדים של טיב שירות מושגים בתורת ההחלטות מחירי צל ניסוח בעיות באמצעות משתנים בינאריים ניסוח בעיות השקעה ניסוח בעיות ייצור ניסוח בעיית השקעה ובעיית תובלה ניתוח רגישות סיכום עצי החלטה עץ ההחלטה עץ ההחלטות עץ ההחלטות-חישוב הסתברויות ערך ניסוי וערך מידע מלא עץ החלטות עץ החלטות עם ניסוי ערך מידע מלא ערך מיסוי וערך מידע מלא ערך ניסוי פתרון גרפי תור מפוצל תור עם קיבולת סופית תורת ההחלטות תורת התורים תכנון לינארי תכנון ליניארי תכנון ליניארי- ניסוח בעיות ייצור תכנון ליניארי-סיום משתנים בינאריים תכנון ליניארי-פתרון גרפי תכנון ליניארי באמצעות משתנים בינאריים