עו"ד עדי הדר

שיעור 6 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 02 מאי 2013

שיעור מס' 6 – 18.4.2013 – יסודות בדיני חיובים, המרצה:  עו"ד עדי הדר בהמשך לנושא ה"כפייה" בשיעור שעבר- ס' 20 לחוק החוזים נוגע לטענה לפגם עקב פגיעה מכיוון שהוא יוצר הסדר מיוחד לעניין ביטול חוזה כאשר הפגם הוא פגם של כפייה. " ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו  [ קראו עוד ]

שעור 6 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

בהמשך לנושא ה"כפייה" בשיעור שעבר- ס' 20 לחוק החוזים נוגע לטענה לפגם עקב פגיעה מכיוון שהוא יוצר הסדר מיוחד לעניין ביטול חוזה כאשר הפגם הוא פגם של כפייה. " ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפייה- תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה  [ קראו עוד ]

שעור 5 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

דיני חיובים שיעור 5 – 11.4.2013, מרצה: עו"ד עדי הדר בהמשך לשיעור 4: טעות – ס' 14, נבחין בין שני מצבים לגבי מצב התודעה של מי שלא טעה: 14 (א) צד אחד עשה טעות, והצד השני ידע על הטעות או אמור היה לדעת עליה, ובכל זאת חתם על החוזה. היתממות. מי שלא טעה אינו תם  [ קראו עוד ]

שעור 5 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

בהמשך לשיעור 4: טעות – ס' 14, נבחין בין שני מצבים לגבי מצב התודעה של מי שלא טעה: 14 (א) צד אחד עשה טעות, והצד השני ידע על הטעות או אמור היה לדעת עליה, ובכל זאת חתם על החוזה. היתממות. מי שלא טעה אינו תם לב. המחוקק אינו שבע רצון מהתנהגות של הצד השני, הוא  [ קראו עוד ]

שעור 4 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 אפריל 2013

המשך- צורת החוזה ותוכנו: ס' 25 א', אשר היה אמור לסייע לנו לפרש חוזים, נזקק לפרשנות- כיום הפרשנות הינה שמדובר בתהליך המתנהל בעת ובעונה אחת ("השיטה המשולבת"). ס' 25 ב'- כאשר חוזה ניתן לפירושים שונים, יש להעדיף את הפירוש המקיים אותו, על פני פירוש שלפיו הוא בטל. ס' 25 ב'– כאשר חוזה ניתן לפירושים שונים,  [ קראו עוד ]

שעור 4 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 אפריל 2013

דיני חיובים שיעור 4 – 4.4.2013, מרצה: עו"ד עדי הדר ס' 23 ו-24 לחוק דיני החוזים באים תחת הכותרת עיקרון חופש החוזים והסייגים לו בחוק. נקודת המוצא של עיקרון חופש החוזים, הוא שמי שיודע מה הכי טוב עבורו – הוא אותו אדם עצמו, על כן, על הקהילה להתערב כמה שפחות. לכן, לכאורה אמור לחול חופש  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

דיני חיובים שיעור 3 – 14.3.2013, מרצה: עו"ד עדי הדר בשיעור זה נעסוק בנושא "תום הלב", על פניו- המושג נשמע ראוי, צודק, נכון. אנו מצפים מזולתנו לנהוג בתום לב והגינות, וזאת ללא הטעיות מהצד השני. השופט ברק הגדיר תו"ל כ"התנהגות שנמצאת בטווח" – בין התנהגות שאנו מצפים ממלאכים (טהורה לחלוטין), ובין "התנהגות זאבים". הציפייה לנהוג  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

שיעור מס' 2 – 7.3.2013 בדיני חיובים, המרצה:  עו"ד עדי הדר לאחר שלב ההצעה, השופט צריך לזהות האם ישנו "קיבול". קיבול- ס' 5-"הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה." על מנת שיתבצע קיבול צריכים להתקיים 3 תנאים (בדומה להצעה): א)      קיבול תואם להצעה (כלל  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

דיני חיובים שיעור 1 – 28.2.2013, מרצה: עו"ד עדי הדר דיני החיובים הם אחד משני הענפים של המשפט האזרחי, לצד דיני הקניין.הם נחלקים לתחומים שונים כגון: משפט אזרחי דיני קניין דיני חיובים דיני חוזים – מצבים בהם נוצר חיוב עקב רצון הצדדים. דיני נזיקין – מצבים בהם אדם גרם נזק לחברו. דיני עשיית עושר ולא במשפט – מצבים בהם אדם  [ קראו עוד ]

שעור 3 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 16 מרץ 2013

בשיעור זה נדבר על נושא "תום הלב". מהו מושג זה? על פניו, זהו מושג נכון, צודק ראוי, מכיוון שאנו מצפים מהזולת לנהוג כלפינו בהגינות וביושר. השופט ברק הגדיר זאת כ"התנהגות שנמצאת בטווח"- בין התנהגות שאנו מצפים ממלאכים (טהורה לחלוטין), ובין "התנהגות זאבים". ציפייה זו, לנהוג בתום לב, קיימת במשפט הישראלי מאז הקמת המדינה. בחוק החוזים, היא  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים