עו"ד עדי הדר

שעור 2 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 07 נובמבר 2013

משפט מסחרי ב, שיעור 2- שטר חוב- מקרה פרטי של שטר החליפין. מוגדר בסעיף 84(ב) לפקודת השטרות.ההבדל העיקרי בינו לבין שטר החליפין הוא שבשטר החוב אין צד ג. שיק- מוגדר בסעיף 73(א) לפקודת השטרות "שיק הוא שטר חליפין משוך על בנקאי משוך על בנקאי ובר פירעון עם דרישה". הצדדים הקשורים בעסקה: 1."נפרע"-ניתנה פקודה לשלם לפקודתו  [ קראו עוד ]

שעור 1 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 29 אוקטובר 2013

משפט מסחרי ב אמצעי תשלום שונים ואופיים המשפטי: 1.ברטר-העסקה הראשונה בתולדות האנושות. מדור בעסקת החלפה של מוצרים וסחורות. 2.מזומן– כאשר בני האדם החלו התקבץ בקבוצות גדולות הוחלט על מעבר לאמצעי תשלום שמבטא שווי וניתן להתאימו בקלות יחסית לשווי הסחורה. בתחילה, השווי יוחס לשווי יחידת המתכת שעליה נחרט הסכום. בימים אלו, אין התעניינות בשווי המתכת. לצד  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 31 מאי 2013

בהמשך ל"טענת סיכול", אשר עליה דיברנו בשיעור הקודם. פס"ד עזרא רגב נ' משרד הביטחון: עזרא רגב רכש ממשרד הביטחון מסכות אב"כ במחיר נמוך וכשפרצה מלחמת עיראק הראשונה, משרד הביטחון ביקש להשתחרר מההסכם, בין היתר בטענת סיכול. כלומר, כל התנאים הראשונים של העסקה הראשונה השתנו כתוצאה מהמלחמה. הפסיקה- ביהמ"ש מדגיש כי מדובר בחוזה מכר, עזרא רגב  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 21 מאי 2013

דיני חיובים שיעור 10 – 16.5.2013, מרצה: עו"ד עדי הדר בהמשך לשיעור 9,  המשך דיון בתרופת הפיצוי: אכיפה. ביטול. פיצויים (כאשר פיצויים יכול להיות סעד נלווה לסעד 1 או 2, או כסעד בפני עצמו). פס"ד לוי נ' מבט בניה בע"מ  (1993)- המערערים רכשו מן המשיבה דירה, קיבלו בה את החזקה באוגוסט 1984, והחל בחודשי החורף  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2013

דיני חיובים שיעור 9 – 9.5.2013, מרצה: עו"ד עדי הדר ביטול חוזה ***לא ניתן לבקש גם אכיפה וגם ביטול ס'6 קובע את ההגדרה של "הפרה יסודית" כי אנו נזקק להבין מהי הפרה יסודית שנדון בסעיף 7 –  עפ"י סעיף 6: "הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2013

מקום שבו מופר החוזה, קובע חוק התרופות שלנפגע יש סעדים, העיקריים: אכיפה, פיצויים, ביטול. אי אפשר לבקש אכיפה ובמקביל ביטול, זאת מכיוון שהם סותרים אחד את השני, אולם ניתן לבקש פיצוי במקביל לביטול או במקביל לאכיפה. סעיפים 6-9 ביטול והשבה סעד הביטול קודם כל, כנקודת מוצא כשמדברים על ביטול חשוב לזכור שיש עוד ביטול בחוק  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2013

דיני חיובים שיעור 8 2.5.2013, מרצה: עו"ד עדי הדר   פרק ז' תרופות בגין הפרת חוזה עד כה דנו בהוראות של חוק החוזים חלק כללי 1973, כעת נדון בחוק החוזים "תרופות בגין הפרת חוזים" 1970. חוק החוזים חלק כללי עסק בתרופות כאשר הוא מעניק את הסעד העצמי בפגמים שנפלו בכריתת חוזה, אולם זוהי התרופה היחידה  [ קראו עוד ]

שעור 8 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2013

פרק ז' תרופות בגין הפרת חוזה עד כה דנו בהוראות של חוק החוזים חלק כללי 1973, כעת נדון בחוק החוזים "תרופות בגין הפרת חוזים" 1970. חוק החוזים חלק כללי עסק בתרופות כאשר הוא מעניק את הסעד העצמי בפגמים שנפלו בכריתת חוזה, אולם זוהי התרופה היחידה בחלק זה. ס'1א' – הפרה ="מעשה או מחדל בניגוד לחוזה"  [ קראו עוד ]

שעור 7 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2013

חוזה לטובת צד שלישי: חוק החוזים סעיפים 34-38 חוזה האופייני ביותר לצד שלישי, הינו החוזה השכיח ביותר. (החוזה המובהק ביותר לחוזה מסוג זה, הינו חוזה ביטוח –מבנה, רכב וביטוחים כאלה או אחרים הנוגעים לצד שלישי). צד שלישי – מי שאינו צד לחוזה, אך מהווה מוטב שנוצר מההתקשרות בחוזה. ס' 34 "חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 07 מאי 2013

דיני חיובים שיעור 7 – 25.4.2013, מרצה: עו"ד עדי הדר חוזה לטובת צד שלישי: חוק החוזים סעיפים 34-38 חוזה האופייני ביותר לצד שלישי, הינו החוזה השכיח ביותר. (החוזה המובהק ביותר לחוזה מסוג זה, הינו חוזה ביטוח –מבנה, רכב וביטוחים כאלה או אחרים הנוגעים לצד שלישי). צד שלישי – מי שאינו צד לחוזה, אך מהווה מוטב  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים