עו"ד נטע פיבישביץ'

תרגול 5 – עו"ד נטע פיבישביץ'

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2012

11.12.12 המשפט המנהלי : ענף במשפט הציבורי. כאשר מדברים על המשפט המנהלי יש להתייחס לשלושה סעיפים: סמכויות עזר סמכות שיורית סמכות חובה ורשות סעיף 2 לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים (סעיף הגדרות): "עניינים מנהליים" – עניינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות; "רשות" – רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין; "החלטה של  [ קראו עוד ]

תרגול 4 – עו"ד נטע פיבישביץ'

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2012

04.12.12 זכויות שאינן מנויות בחוקי יסוד הזכויות העיקריות שאינן מוזכרות במפורש בחוקי היסוד הן הזכות לשוויון חופש הביטוי. זכויות נוספות שאינן מנויות, אך נגזרות מחו"י כבוה"א: הזכות לכבוד, פגיעה ברגשות, חופש ביטוי מסחרי, חופש ביטוי פוליטי, חופש ביטוי אמנותי, הזכות להפגין ולהתאסף, הזכות לחיות בכבוד (זכויות כלכליות). כל נוסחאות האיזון נגזרות מפסקת ההגבלה, שנותנת לנו  [ קראו עוד ]

תרגול 3 – עו"ד נטע פיבישביץ'

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2012

פגיעה ע"י דינים שנחקקו לאחר חוק היסוד – הפגיעה בחופש העיסוק ע"י חוקים שנחקקו לאחר כניסתו לתוקף, חופש העיסוק אפשרית בשני מקרים: באמצעות חוקים שעומדים בתנאי פסקת ההגבלה (ס' 4 לחוק יסוד) באמצעות הוראת חוק שהתקבלה בהתאם לפסקת ההתגברות (ס' 8 לחוק יסוד) פסקת ההתגברות בעלת ארבעה תנאים: –         החוק נחקק ברוב של 61 חברי  [ קראו עוד ]

תרגול 2 – עו"ד נטע פיבישביץ'

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2012

בג"ץ 1715/97 פ"ד, לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר: תקציר – זהו פסק הדין הראשון שבו נפסל חוק עקב פגיעתו בחופש העיסוק. העתירה עוסקת בשאלת חוקתיותו של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995. העותרים עסקו בניהול תיקי השקעות קודם שנחקק החוק. עם כניסתו של החוק לתוקף הם נדרשו לקבל רישיון  [ קראו עוד ]

תרגול 1 – עו"ד נטע פיבישביץ'

שם הכותב: תאריך: 27 נובמבר 2012

ענפי המשפט הישראלי – משפט ציבורי : דיני מסים, דיני עונשין, משפט מנהלי (חלק מהמשפט הציבורי, נוגע בפרט אל מול הרשות) , משפט חוקתי, דיני צבא. משפט אזרחי : אישי, דיני ממון (דיני ממון מחולק ל: דיני חיובים : דיני מזונות, קניין רוחני, דיני עשיית עושר, דיני נזיקין, דיני עבודה, חוזים. דיני קניין) משפט פרוצדוראלי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים