עו"ד נאוה קורמן

שיעור 10 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 06 ינואר 2015

שיעור 10 משכון חוק המשכון סעיף 1 – הגדרת משכון – מישכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב. כלומר, ישנם 3 יסודות בהגדרה של משכון: 1)      ערובה לחיוב – בטוחה 2)      שעבוד נכס – סוג של נטל שמוטל על הנכס 3)      מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 31 דצמבר 2014

שיעור 10   תום הלב בהגדרת העובד   לגבי עובד- הוא יכול לבחור להיות עצמאי וכן עובד בחברה. כאשר העובד מבקש להיות עצמאי אך דורש בבית הדין לעבודה את כלל התנאים הסוציאליים שזכאי להם עובד, בית הדין אומר שאם הבחירה האישית של העובד הייתה שלו בלבד להיות עצמאי ולא הוכרח לכך, וכן אם המשכורת הייתה  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 25 דצמבר 2014

שיעור 9 עקרון היידוע עקרון זה הינו עקרון עזר התומך בשני העקרונות הראשונים. המטרה היא לתת לערב את כל המידע הנחוץ בזמן, לאורך כל התהליך (מהחתימה על הערבות עד לתשלום) מקורות חובת גילוי עקרון תום הלב – פס"ד ליברמן – לא סיפרו לערבים שהחייב הפסיק לשלם וכל כסף שנכנס לחייב לבנק הופנה לעו"ש במקום לכסות  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 24 דצמבר 2014

דיני עבודה – תחום שעוסק בהסדרה משפטית של העבודה ויחסי העבודה בתחומים הבאים – 1. קיומם של יחסי עובד מעביד – זכויות של עובדים, חובות של עובדים, זכויות של מעבידים, חובות של מעבידים. 2. הסדרת היחסים בין ארגון עובדים אל מול המעביד – הסדרת זכות השביתה, הסכמים קיבוציים. 3. הסדרת היחסים בין ארגון עובדים לארגון  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2014

שיעור 8 עקרונות בחוק הערבות עקרון ההפטר – מצבים בהם הערב פטור מלשלם את החוב של החייב העיקרי עקרון ההחזר – מצב בו הערב שילם את החוב, ודורש על כך החזר מהחייב עקרון היידוע – עוסק בזכות של הערב לקבל מידע בכל התהליך החל מהחתימה על ערבות ועד לתשלום החוב. עקרון ההפטר – ישנם 2 סוגים  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 17 דצמבר 2014

משפט מסחרי א'- שיעור 8   דיני עבודה דיני עבודה\משפט העבודה הוא תחום במשפט שעוסק בהסדרה משפטית של העבודה ויחסי העבודה בתחומים: קיומם של יחסי עובד-מעביד- מתייחס לכל מה שקשור לזכויות וחובות של מעבידים ועובדים. הסדרה של יחסים בין ארגוני עובדים אל מול המעביד- למשל ההסתדרות. דיני עבודה דנים בנושא של זכות השביתה והסכמים קיבוציים.  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 11 דצמבר 2014

שיעור 7 – המשך כרטיסי חיוב שיבושים בעסקת ספק-לקוח – אי אספקה נניח הזמנו סחורה באינטרנט, שילמנו עליה, אך היא לא סופקה. סעיף 10(א) – הסעיף מאפשר ללקוח לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה, בהתקיים התנאים הבאים (מצטבר): – הלקוח הודיע לספק בכתב שהסחורה לא סופקה. – הלקוח ביטל את העסקה – על הלקוח  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 10 דצמבר 2014

משפט מסחרי א'- שיעור 7   המשך תקנת שוק- תקנת השוק בעצם עוזרת לקבוע בשאלה מי ינצח בין בעלי נכס לאדם תם לב שנתן תמורה וקנה את הנכס מרמאי. בעצם יש שני צדדים "מסכנים" תמי לב. כשמדובר במקרקעין, נכס שלא קונים כל יום ושווה הרבה כסף עבור האדם הממוצע, אז נטיית המחוקק כאן היא דווקא  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2014

שיעור 6 פס"ד שלשבסקי – צמח השכיר חנות לגב' שלשבסקי ונקבע ביניהם חוזה בו הוסכם גם על פיצוי מוסכם במקרה וגב' שלשבסקי תעשה שינויים במושכר. ע"ב סעיף הפיצוי המוסכם, נתנה גב' שלשבסקי שטר לצמח. השכירות הסתיימה וצמח החליט שכן נעשה שינויים במושכר ותבע את גב' שלשבסקי מכח השטר. ביהמ"ש קבע שסכום הפיצוי מופרז והפחית אותו.  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 03 דצמבר 2014

משפט מסחרי א'- שיעור 6   הערת אזהרה- נותנת הגנה על מי שרשם אותה, בעצם הוא מקבל 2 הגנות: הגנה טכנית– לא ניתן לרשום עסקה סותרת, אך ניתן לרשום הערות אזהרה סותרות. הגנה מהותית– אם מוטלים עיקולים על בעל הנכס, העיקול המאוחר נסוג בפני הערת האזהרה. הערת אזהרה היא מכשיר בטאבו אשר עוזר להגן על  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים