עו"ד מירב מלצמן

משפט מסחרי ב' שיעור 6 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 מרץ 2014

שיעור 6 – 26.03.2014 המשך משכונות משכון רשום – מה עומד מאחורי רישום המשכון? כלפי מי הבנק רוצה להתגונן כאשר הוא רושם את המשכון? נניח שמכרו לי אוטו עליו יש משכון רשום – אם לא היה משכון רשום – אין לבנק זכויות קודמות על פניי. הרישום נועד להתמודד עם צדדים שלישיים שיבואו, אם יבואו בכלל.  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 5 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 מרץ 2014

  שיעור 5 – 19.03.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים האסיפה הכללית בס'57 למדנו על סמכויות האסיפה. סעיף זה הוא קוגנטי, כלומר לא ניתן להעביר את אחת הסמכויות הללו לדירקטוריון/מנכ"ל וכו'. ס'59 לחוק דן במינוי דירקטורים בחברה. דירקטור הוא גם אורגן בחברה. הכוונה היא לדירקטור רגיל, ולא דח"צ (חיצוניים). מינוי דירקטורים 59.  האסיפה הכללית השנתית תמנה  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 5 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 מרץ 2014

שיעור 5 – 19.03.2014 המשך דיני שטרות יסוד התמורה השטר יהיה תקף רק במידה וניתנה עבורו תמורה. זה אומר שאם נתתי שטר צ'ק במתנה (נניח בחתונה), זה לא נקרא תמורה. זה נקרא מתנה, ולכן במידה ואבטל את הצ'ק – החתן והכלה לא יכולים לתבוע אותי. אין להם עילה שטרית – כי הם לא נתנו תמורה  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 4 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2014

שיעור 4 – 12.03.2014 המשך יזמות יזמות היא סיטואציה שהחב' טרם הוקמה, ואנו מעוניינים לעשות פעולות בשמה. מהן המשמעויות המשפטיות של פעולות אלה? ס'12–   אישור פעולה 12.  (א) חברה רשאית לאשר פעולה של יזם שנעשתה בשמה או במקומה לפני התאגדותה. (ב)  אישור בדיעבד כמוהו כהרשאה מלכתחילה, ובלבד שלא תיפגע זכות שרכש אדם אחר (בסימן זה – צד  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 4 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2014

שיעור 4 – 12.03.2014 המשך דיני שטרות התובעים ע"פ השטר כשתובעים ע"פ עילה שטרית, ניתן להיות אחד מבין השלושה הבאים: אוחז – על מנת להיחשב לאוחז צריכים להתקיים השניים הבאים: הפן הפיזי – עליי לאחוז בשטר פיזית. פן הכוונה – כלומר אני לא סתם אחזתי בגלל שגנבתי את הצ'ק, אלא אני אוחזת כי הייתה כוונה  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 3 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2014

שיעור 3 – 05.03.2014 המשך דיני הרמת מסך   בקונצרן חברות ניתן לעשות הרמת מסך, אולם יש להדגיש שבפסיקה יש מבחנים לבדיקת עצמאותה של חב' הבת ביחס לחב' האם (כפי שהיה בפס"ד פולגת (בגד עור) נגד ערו – היו מעוניינים להגיע לכספי חב' האם פולגת, אך נקבע שחב' בגד-עור פעלה באופן עצמאי ולא ניתן להרים  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב שיעור 3 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2014

שיעור 3 – 05.03.2014 המשך דיני שטרות   דרישות הצורה של השטר ברגע שלא עומדים בדרישות הצורניות של השטר, זה מאוד קשיח – אין לי שטר! אם אין לי שטר אזי לא ניתן לתבוע בעילה שטרית ולא ניתן ללכת להוצאה לפועל. זה לא סותר את זה שיכולה להיות לי עילה חוזית. כל זאת למעט חריגים.  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 2 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 מרץ 2014

שיעור 2 – 26.02.2014 המשך דיני הרמת מסך   מתי בפועל מתקיימות עילות להרמת מסך? דיני הרמת מסך דנים בכך שבעצם המסך בין החברה לבין בעלי מניותיה יורם, כלומר חובותיה של החברה יהפכו להיות חובותיה של בעלי המניות. יש לעמוד בקריטריונים נוקשים ביותר כדי שביהמ"ש מחוזי יתיר הרמת מסך זו. אחד המבחנים המרכזיים שביהמ"ש ידון  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 1 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 מרץ 2014

שיעור 1 – 19.02.2014 חוק החברות עד שנת 2000 הייתה את "פקודת החברות", והחל משנת 2000 נכנס לתוקף "חוק החברות". החוק הנ"ל תוקן כבר 20 פעמים (יחסית הרבה). תיקון מס' 20 (האחרון) עשה שינוי גדול בחוק החברות. על תיקון זה נרחיב בהמשך. דיני תאגידים לא פונים רק אל חברות, אלא ישנן ישויות משפטיות נוספות פרט  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב שיעור 2 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 מרץ 2014

שיעור 2 – 26.02.2014 המשך דיני שטרות ß סוגי שטרות המשך צ'קים (סוג שני של שטרות מתוך שלושה) א'- נמשך (בנק) ב'-מושך ג'-נפרע   בין א' לב' יש חוזה לפתיחת חשבון בנק. החוזה אומר שהבנק צריך לשלם את הצ'קים שב' מושך במידה ויש לא' כמובן כסף בחשבון. אם לא' אין כסף בחשבון, יכול להיות שעדיין  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים