עו"ד חיים בן ציון

שיעור מס' 9- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 מאי 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 9 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 15.05.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 7- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 מאי 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 7 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 17.04.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 3- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 מאי 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 3 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 20.03.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 2- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 מאי 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 2 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 13.03.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 6- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 מאי 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 6 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 10.04.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 5- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 26 אפריל 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 5 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 03.04.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 4- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 מרץ 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 4 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 27.03.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 3- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 מרץ 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 3 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 20.03.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 2- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 מרץ 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 2 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 13.03.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 1- עו"ד חיים בן ציון

iPad
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2019

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 1 בקורס "מיסוי מקרקעין" מתאריך 06.03.2019 לקריאת הסיכום לחצו כאן

תואר ראשון
תואר שני
מרצים