עו"ד דב אייזיק

שעור 13- עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2013

יסודות העבירה הפלילית: יסוד עובדתי (ס' 18 לחוק העונשין) יסוד נפשי (ס' 19-21 לחוק העונשין) כל עבירה במשפט הפלילי מורכבת מיסוד עובדתי ויסוד נפשי. היסוד העובדתי מוגדר בחוק ובכדי שיתקיים צריכים להתייחס לאופן ביצוע העבירה, לנסיבות שלה ולעושה העבירה. כלומר, ע"פ היסוד העובדתי כאשר מתחרשת תוצאה שאסורה ע"פ החוק, יש לאתר אילו גורמים גרמו לאותה  [ קראו עוד ]

שעור 12 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 09 ינואר 2013

עד עכשיו נגענו בנושא המשפט המנהלי, בין האזרח לרשות כאשר העונש במקרה כזה הינו קנס או פיצויים כספיים. כעת, נבין מהו המשפט הפלילי ומהם עקרונותיו. המשפט הפלילי: משפט פלילי זהו משפט בדיני נפשות, העונש האפשרי פה הוא מאסר! לכן המדינה היא זו שצריכה לנהל אותו- רק היא תוכל לשלול מאזרח מסוים את חירותו. העיקרון החשוב  [ קראו עוד ]

שעור 11 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2013

חוק בתי משפט לעניינים מנהליים תש"ס 2000 : הפנייה לבית משפט לעניינים מנהליים – יש לערער בביהמ"ש לעניינים מנהליים רק לאחר שעברנו את כל הערכאות המיוחסות לגוף הציבורי באותו מקום. כלומר, יש למצות את כל ההליכים המעיין משפטיים באותו גוף ציבורי שבו העניין נדון. לדוג', בעירייה יש מחלקת ארנונה אשר הגישה חשבון ארנונה לאזרח, האזרח  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 31 דצמבר 2012

המשך סעיף ה"סבירות"- ככל שמתחם הסבירות גדול יותר, כלומר יש לרשות יותר אפשרות לפעול, כך ביה"מ יתערב כמה שפחות. דוגמאות: ·         פס"ד אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון, בג"ץ 6163/92: העובדות: שר הבינוי והשיכון הציע למנות את יוסי גנוסר למנכ"ל משרד השיכון. גנוסר שהיה פעם סגן ראש השב"כ, מונה על אף בעיית אמינות קשה ממנה סבל:  [ קראו עוד ]

שיעור 9- עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 19 דצמבר 2012

בהמשך לנושא סמכויות הרשות המנהלית, ניתן לסווג את הסמכויות לסוגים: 1.     סמכות חובה/סמכות רשות: סמכות חובה- אם מתקיימים תנאים מסוימים הרשות חייבת לפעול. הסמכת הרשות לביצוע פעולה מסוימת. כלומר, החוק מציין באופן מפורש מהי הסמכות של אותה הרשות. לפיכך, לרשות אין שום אפשרות לשיקול דעת אחר. ("שיקול דעת מנהלי") סמכות רשות- אם מתקיימים תנאים מסיימים  [ קראו עוד ]

שעור 7 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2012

פ"ד קידום יזמות ומו"לות נ' רשות השידור – 1993: העובדות: חברת "קידום" יצאה במסע פרסום בעיתונות שסיסמתו "לך תצטיין!". אמנון נדב, מנהל רשות השידור דאז, פסל את שידור הפרסומת בהתאם לחוק רשות השידור שמסמיך את מנהל רשות השידור לפסול שידור ביטויים החורגים מן הטעם הטוב. "קידום" פנו לבג"צ בטענה להפרת חופש הביטוי. התוצאות: בג"ץ מקבל  [ קראו עוד ]

שעור 8 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2012

פ"ד נוסף בהקשר המשפט המנהלי  – קטלן נ' שירות בתי הסוהר 1979: העובדות: קטלן היה אסיר שישב בכלא רמלה על שוד בנקים. בסוף שנות ה70- התמנה רוני ניצן למנהל כלא רמלה וגילה שמרבית יושביו מעשנים סמים. לפי חוק בתי הסוהר מנהל הכלא רשאי לבצע חיפוש על גופו של אסיר ולהתקין תקנות לניהול תקין של הכלא.  [ קראו עוד ]

שעור 6 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 02 דצמבר 2012

בשיעור הקודם במסגרת הזכויות שנגזרות מחו"י כבוה"א דיברנו על זכות השוויון, ובמסגרתה על אפליה על בסיס נטייה מינית (פ"ד דנילוביץ'). כעת מובאת דוג' לאפליה על בסיס מין:   פ"ד אליס מילר נ' שר הביטחון  1994: העובדות: אליס מילר הוציאה רישיון טיסה בארה"ב ובגיל 18 שבה לישראל כדי להתגייס. היא הצטרפה למסלול העתודה האקדמית וסיימה בהצטיינות  [ קראו עוד ]

שעור 5 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 22 נובמבר 2012

שמירת דינים: בחוק יסוד חופש העיסוק, קיים הבדל בין סעיף  10 , לסעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. סעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם : כל חוק שנחקק לפני 3/1992 (תאריך חקיקת חוק יסוד כבוד האדם) מוגן ע"י שמירת דינים גם אם הוא פוגע חוקתית בח"י כבוד האדם וחירותו. זאת אומרת, לא ניתן לבטלו  [ קראו עוד ]

שעור 4 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2012

חוק יסוד חופש העיסוק וחופש יסוד כבוד האדם וחירותו:  בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אין נוקשות, ז"א אין סעיף של שריון פורמאלי ולכן ניתן לשנותו באמצעות כל רוב. לעומת זאת, בחוק יסוד חופש העיסוק קיימת נוקשות- יש סעיף שריון (סעיף 7), ולכן כדי לשנותו מחויבים ברוב מיוחד (מעל 61 ח"כ).  חוק יסוד חופש העיסוק: בחוק  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים