עו"ד אליעזר פני-גיל

שעור 1- עו"ד אליעזר פני-גיל

שם הכותב: תאריך: 21 פברואר 2014

שעור 1: הסכם/חוזה-הסכם זה יצירה של מערכת יחסים משפטית בין צדדים.שצדדים יוצרים ביניהם מערכת יחסים משפטית שהיא לרוב מערכת שקובעת חובות לצד אחד וזכויות לצד שני. דוגמא: אני מציע את הדירה למכירה בא שכן א' ואומר לי אני מוכן לקנות אותה אנחנו סוגרים בייננו על מכירת הדירה והשכן אומר לי אני מאמין לך אין צורך  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – עו"ד אליעזר פני-גיל

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 נובמבר 2013

יסודות בדיני חיובים – שיעור 6: 19.11.13   להביא לבחינה את הפסיקות!! זכרון דברים – זה הסכם ככל הסכם. הכותרת שאומרת זכרון דברים, חוזה, הסכם, הסכמה, הבנה, איננה משנה! מה שמשנה זה התוכן. אם בתוכן יש אמירות מחייבות, גם אם זה זכרון דברים, הוא מחייב, ואם אין אמירות מחייבות הוא לא מחייב. עלינו לנתח את המסמך  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – עו"ד אליעזר פני-גיל

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 נובמבר 2013

יסודות בדיני חיובים – שיעור 5 – 12.11.13 תום לב ודרך מקובלת – נושא בעייתי משום שהוא נתון לפרשנות, ואין אמות מידה חד משמעיות כדי לקבוע האם התנהגות הייתה בתום לב או לא. ברבות השנים נושא זה קיבל מעמד חזק יותר במשפט הישראלי. בעבר, בתי המשפט היו מהוססים לגבי קביעותיהם לגבי התנהגויות חסרות תום לב,  [ קראו עוד ]

יסודות בדיני חיובים – שיעור שני – עו"ד אליעזר פני-גיל

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 נובמבר 2013

  הסכם – יכול להתבצע בכתב, בע"פ או בהתנהגות. פסק דין ש.ג.מ חניונים נגד מדינת ישראל: בית הדין קבע כי במקרה זה היה הסכם בהתנהגות. לא נאמר דבר, לא נכתב ונחתם דבר, אך היה הסכם בהתנהגות שמדינת ישראל צריכה לשלם לש.ג.מ חניונים. העובדות כי היה מחירון לשהייה בחניון, וש.ג.מ חניונים פתחו את שעריהם לכלי הרכב  [ קראו עוד ]

יסודות בדיני חיובים – שיעור 4 – עו"ד אליעזר פני גיל

iPad
שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2013

 יסודות בדיני חיובים – שיעור 4 – 05.11.13: במכירה פומבית, המוכר מציע לקונים להציע הצעות שהן מעל למחיר הנקוב, וכאשר הוא אומר 'נמכר', זו הודעת  הקיבול. ישנו הסכם חיצוני, שאומר: המרבה במחיר יזכה. זהו הסכם מוכתב מראש. הכרוז מתחייב מראש לתת הודעת קיבול להצעה הגבוהה ביותר. הניצע (הכרוז) מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר. בחוזה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים