נוה אשכנזי

צילום מרתון שעה 2 – מר נוה אשכנזי

שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של מר נוה אשכנזי בקורס מבוא לטכנולוגיות עסקיות בתאריך 30.12.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון שעה 1 – מר נוה אשכנזי

שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של מר נוה אשכנזי בקורס מבוא לטכנולוגיות עסקיות בתאריך 30.12.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון – מר נוה אשכנזי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של מר נוה אשכנזי בקורס מבוא לטכנולוגיות מידע  בתאריך 24.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון יישומי מחשב – מר נוה אשכנזי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 08 יוני 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של מר נוה אשכנזי בקורס יישומי מחשב בתאריך 04.06.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון 2 – מר נוה אשכנזי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 30 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של מר נוה אשכנזי בקורס מבוא לטכנולוגיות מידע  בתאריך 29.1.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון 1 (חלק ב') – מר נוה אשכנזי

שם הכותב: תאריך: 13 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של מר נוה אשכנזיי בקורס מבוא לטכנולוגיות מידע  בתאריך 30.12.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון 1 (חלק א') – מר נוה אשכנזי

שם הכותב: תאריך: 13 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של מר נוה אשכנזיי בקורס מבוא לטכנולוגיות מידע  בתאריך 30.12.2012, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

תואר ראשון
תואר שני
מרצים