לוני עוז

שיעור 3 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 3 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 7.3.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 3

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 2 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 2 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 29.2.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 2

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 1 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 1 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 22.2.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 1

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 13 – מר לוני עוז

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 14 ינואר 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 12.01.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 12 – מר לוני עוז

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 07 ינואר 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 05.01.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 11 – מר לוני עוז

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 30 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 29.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 10 – מר לוני עוז

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 24 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 22.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 9 – מר לוני עוז

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 15.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 8 – מר לוני עוז

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 08.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 7 – מר לוני עוז

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 02 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 01.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז
תואר ראשון
תואר שני
מרצים
CARRY TRADE הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המימון המשך חוזים עתידיים המשך שיטת מסחר המשפט הראשון של מודליאני ומילר המשפט הראשון של מודליאני ומילר בעולם בלי מיסים המשפט הראשון של מודליאני ומילר בעולם עם מיסים המשפט השני של מודליאני ומילר בעולם בלי מיסים המשפט השני של מודליאני ומילר בעולם עם מיסים הנפקה הנפקה בניכיון הנפקה בפארי הנפקה בפרמיה הסיבות לתשלום ריבית העלאת הריבית במשק העמסה של עלויות תקורה הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים הפרמיה ליחידת סיכון הצמדה למט הקדמה לאגרות חוב הריבית הגלומה בעסקה הרכב תיק השוק השינוי בהשקעה בהון החוזר השפעת מחיר האיגרת על התשואה לפדיון השפעת מקדמי המתאם על הסיכון הכולל של תיק ההשקעות השפעת פערי הריביות בין הריבית השקלית והדולרית על מחירי החוזים העתידיים השקעה חוזרת בשיעור השת"פ התחייבות חיתומית התחשבנות בשיטת MARK TO MARKET התשואה הנדרשת ע"י בעלי המניות בפירמה הממונפת התשואה הנדרשת ע"י בעלי המניות של הפירמה התשואה הנדרשת ע"י מחזיקי אגרות החוב של הפירמה התשואה השנתית הנדרשת לפדיון התשואה לפדיון זחילת מחיר אגרת החוב לאורך חייה זמן חברה L חברה U חברה ממונפת חברה פרטית וחברה ציבורית חברה שאינה ממונפת חוב חוזה סינטתי חישובי ריבית חישובי ריבית אפקטיבית חתם מדד המחירים לצרכן מדדי סיכון מדיניות מוניטרית מצמצמת