לוני עוז

שיעור 13 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 13 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 30.5.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 13

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 12 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 12 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 23.5.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 12

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 11 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 16.5.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 11

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 10 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 9.5.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 10

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 9 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 2.5.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 9

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 8 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 11.4.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 8

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 7 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 4.4.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 7

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 6 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 28.3.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 6

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 5 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 5 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 21.3.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 5

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

שיעור 4 – מר לוני עוז

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 4 בקורס "יסודות המימון" מתאריך 14.3.16 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 4

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז
תואר ראשון
תואר שני
מרצים
CARRY TRADE הכללים לאמידה נכונה של התקבולים הנובעים מהפרויקט הכנסות הנובעות מחיסכון בעלויות מפרויקט אחר הכנסות ישירות הכנסות עקיפות הלוואת הלוואת בלון הלמ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המימון הנפקה הנפקה בניכיון הנפקה בפארי הנפקה בפרמיה הסיבות לתשלום ריבית העלאת הריבית במשק העמסה של עלויות תקורה הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים הצמדה למט הקדמה לאגרות חוב הריבית הגלומה בעסקה השינוי בהשקעה בהון החוזר השפעת מחיר האיגרת על התשואה לפדיון השקעה חוזרת בשיעור השת"פ התשואה השנתית הנדרשת לפדיון התשואה לפדיון זחילת מחיר אגרת החוב לאורך חייה זמן חישובי ריבית חישובי ריבית אפקטיבית טבלת ההון החוזר יתרת הקרן הבלתי מסולקת כלל ההוצאות כלל ההכנסות כסף לוחות סילוקין לוח סילוקין רגילה לוח סילוקין שפיצר לוח שפיצר לוני לוני עוז לקוחות מגן המס בגין הפחת מדד המחירים לצרכן מדיניות מוניטרית מצמצמת מדיניות מוניטרית מרחיבה מהי ריבית מודל שיני מסור מושג הריבית מחיר האיגרת