ד"ר הדס גלנדר

צילום שיעור 5 – ד"ר הדס גלנדר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר הדס גלנדר בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 11.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.

צילום שיעור 4 – ד"ר הדס גלנדר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר הדס גלנדר בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 04.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.

צילום שיעור 3 – ד"ר הדס גלנדר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 28 אוקטובר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר הדס גלנדר בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 28.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.

צילום שיעור 2 – ד"ר הדס גלנדר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 22 אוקטובר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר הדס גלנדר בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 21.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.

צילום שיעור 1 – ד"ר הדס גלנדר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 15 אוקטובר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר הדס גלנדר בקורס יסודות המערכת החשבונאית  בתאריך 14.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.

צילום שיעור 9 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 28 מאי 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות א'  בתאריך 27.05.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף .ש.

שיעור מס' 9- ד"ר הדס גלנדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 מאי 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 9 בקורס "בעיות מדידה א'" מתאריך 27.05.2018 לקריאת הסיכום לחצו כאן

צילום שיעור 8 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות א'  בתאריך 13.05.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף .ש.

שיעור מס' 8- ד"ר הדס גלנדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 13 מאי 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 8 בקורס "בעיות מדידה א'" מתאריך 13.05.2018 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 7- ד"ר הדס גלנדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 מאי 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 7 בקורס "בעיות מדידה א'" מתאריך 06.05.2018 לקריאת הסיכום לחצו כאן

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
FIFO גיליון פקודות יומן גישת העלות גישת הערכה מחדש המשך עסקאות בין חברתיות וסוגיות נוספות לשיטת השווי המאזני המשך צירופי עסקים- זכויות שאינן מקנות שליטה (מיעוט) הנפקה הנפקה בניכיון הנפקה בפארי הנפקה בפרמיה הנפקת מניות הפסדים להעברה הפסד מירידת ערך הפרשה לחובות מסופקים הפרשי עיתוי הצגת דוחות כספיים הצגת הדוחות הכספיים באחוזים השקעה השקעה בני"ע השקעה בניירות ערך השקעות בניירות ערך התאמות בנקים התאמות לרווח התאמת בנקים התאמת ספק לקוח התחייבויות התחייבויות לזמן קצר זהות חשבונאית זקיפת מסים נדחים מול קרנות חוב אבוד חובות מסופקים חלוקת דיבידנד חשבונאות חשבונות חתך טיפול באג"ח טיפול בהשקעות בניירות ערך יחסי מבנה ההון ויחסי הרווחיות יחסי נזילות ייחוס מיסים ייחוס מסים יציאה מאיחוד ו"ירידה" ל- IAS39 ירידת ערך מלאי ירידת ערך נכסים כלים בסיסיים בקריאה וניתוח לוחות סילוקין לקוחות מאזן מאזן בוחן מאזן בוחן ראשוני מודל העלות ההיסטורית