ד"ר אלכסנדר קרומר

שעור 9 – ד"ר אלכסנדר קרומר

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 מאי 2013

מאקרו כלכלה שיעור 9  – 7.5.2013, מרצה: ד"ר אלכסנדר קרומר היצע הכסף = כמות הכסף = M ß M = c + d ציבור מחזיק נכסים פיננסיים משני סוגים: אמצעי תשלום- מזומן ופיקדונות בעו"ש. ניירות ערך – אג"ח, מט"ח, מניות. הציבור מחלק את תיק הנכסים שלו בין שני סוגי הנכסים ע"פ השיקולים הבאים: א.      מניע  [ קראו עוד ]

שעור 8 – ד"ר אלכסנדר קרומר

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 מאי 2013

מאקרו כלכלה שיעור 8 – 30.4.2013, מרצה: ד"ר אלכסנדר קרומר חזרה על מדיניות פסקאלית: דוגמה מספרית – Mpc= 0.6 , mpi=0.15, k = 4 250= yF– AD(yF) פער תוצר – Yf-y*= 1000 1000= 4*250 הרחבה פיסקאלית של G  בלבד – יש להעלות את G  בדיוק ב-250 הורדה של T  בלבד – mpc*t= 250 0.6*t=250 T=  [ קראו עוד ]

שעור 7 – ד"ר אלכסנדר קרומר

iPad
שם הכותב: תאריך: 02 מאי 2013

מאקרו כלכלה שיעור 7 – 23.4.2013, מרצה: ד"ר אלכסנדר קרומר מדיניות פסקאלית במודל קיינס: הרחבה פיסקאלית של G, ללא שינוי T. החיסרון – קיטון של התקציב הממשלתי והרחבת הגירעון התקציבי . מימון הגרעון ייעשה ע"י מלווה מהציבור. מעלים את הביקוש באמצעות הרחבת הצריכה הממשלתית y = G * הורדת מס (קבוע) ללא שינוי G-  השינוי  [ קראו עוד ]

שעור 6 – ד"ר אלכסנדר קרומר

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 6 – 9.4.2013, מרצה: ד"ר אלכסנדר קרומר בהמשך לדוגמה המספרית מהשיעור הקודם – C = 300+ 0.8yd מס = 0.25y G=180 I=220+0.2Y מצאנו כי y=3500 האם תקציב הממשלה בעודף/גירעון/מאוזן  ? הכנסות הממשלה = 0.25Y T= 0.25*3500= 875 G= 180 Sg= t – g = 875-180 = 695 > 0 לכן, תקציב הממשלה  [ קראו עוד ]

שעור 5 – ד"ר אלכסנדר קרומר

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 5 – 2.4.2013, מרצה: אלכסנדר קרומר פונקציית הביקוש המצרפי וש"מ (שווי משקל) – כאשר הביקוש מצטמצם התוצר יורד, המחיר יורד והכמות עולה . במציאות, אי אפשר גם להוריד את המחיר וגם למכור יותר סחורה, ולכן יצרן צריך להגדיר ביקושים. הרכב הביקוש – צריכה פרטית C=C0+mpi*Yd צריכה ציבורית G=G0 השקעות       I=I0+mpi*Y הנחות –  [ קראו עוד ]

שעור 4 – ד"ר אלכסנדר קרומר

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 4 – 19.3.2013, מרצה: אלכסנדר קרומר פונקציית צריכה בעלת נש"צ משתנה Yd mpc C0 C 0 1 100 100 100 0.95 100 195 200 0.9 100 288 300 0.85 100 355 400 0.8 100 420 500 0.75 100 475 600 0.7 100 520 700 0.65 100 555 800 0.6 100 580 לדוגמה  [ קראו עוד ]

שעור 3 – ד"ר אלכסנדר קרומר

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 3 – 12.3.2013, מרצה: אלכסנדר קרומר צריכה פרטית, C – משתנים שמשפיעים על הצריכה הפרטית: הכנסה פנויה, YD מתחלקת לצריכה פרטית ולחיסכון פרטי Yd =C + Sp. עושר נצבר (רכוש) הכנסה פנויה צפויה בעתיד טעמים והעדפות ריבית, I / r פונקציית צריכה קיינסיאנית : C = C0 + mpc*Yd  =C0 גודל אוטונומי  [ קראו עוד ]

שעור 2 – ד"ר אלכסנדר קרומר

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 2 – 5.3.2013, מרצה: אלכסנדר קרומר פעילות כלכלית של הממשלה : תקציב הממשלה תקבולים תשלומים מיסים ישירם (מס הכנסה, מס חברות) צריכה ממשלתית ציבורית : שכר, קניות מפירמות מיסים עקיפים (מע"מ, מכס) השקעה ציבורית: שכר, קניות מפירמות מענקים (מהארץ, מחו"ל) תשלומי העברה: קצבאות ביטוח לאומי, ריבית על אג"ח לציבור (סעיף הכי גדול  [ קראו עוד ]

שעור 1 – ד"ר אלכסנדר קרומר

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 1 – 26.2.2013, מרצה: אלכסנדר קרומר בקורס נצא מנקודת הנחה שאין פחת, D=0 ושאין מיסים עקיפים. מערכת החשבונאות הלאומית היא שיטה ליצירה וממיון מקורות מידע של גדלים מאקרו כלכליים, וזאת לטובת בניית בסיסי נתונים אשר יאפשרו למקבלי ההחלטות (פירמות, משקיעים) לקבל החלטות כלכליות בצורה מושכלת. תוצר = תוצר גולמי מודד את סך  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים