ד"ר אורי וייס

שיעור מספר 1 – ד"ר אורי וייס

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 1 בקורס "תורת המחירים" מתאריך 25/10/17. לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 12- ד"ר אורי וויס

iPad
שם הכותב: תאריך: 31 ינואר 2017

"אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 12 בקורס "כלכלת ישראל" מתאריך 25.1.17" "לקריאת הסיכום לחצו כאןשיעור 12". 

שיעור מספר 11, ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 23 ינואר 2017

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "תורת היצרן " מתאריך 23.1.17 תורת היצרן שיעור 11

שיעור מספר 10, ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 23 ינואר 2017

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "תורת היצרן " מתאריך 16.1.17 לקריאת הסיכום שיעור 10 תורת היצרן

שיעור מס' 11- ד"ר אורי וויס

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 ינואר 2017

"אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "כלכלת ישראל" מתאריך 18.1.17" "לקריאת הסיכום לחצו כאןהסקטור הציבור1".

שיעור מס' 10- ד"ר אורי וויס

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 ינואר 2017

 "אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "כלכלת ישראל" מתאריך 18.1.17"  "לקריאת הסיכום לחצו כאןצמיחה".

שיעור מס' 9- ד"ר אורי וויס

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2017

"אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 8 בקורס "כלכלת ישראל" מתאריך 11.1.17 "לקריאת הסיכום לחצו כאן" %d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-8-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a1

שיעור מספר 9 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "תורת היצרן " מתאריך 26.12.16 לקריאת הסיכום %d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-9-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%9f    

שיעור מספר 8 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "תורת היצרן " מתאריך 19.12.16 לקריאת הסיכום %d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-8-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%9f  

שיעור מספר 7 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס "תורת היצרן " מתאריך 12.12.16 לקריאת הסיכום %d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-7-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%9f

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
AR הוצאה שולית הוצאות הממשלה הוצאות כוללות הוצאות ממוצעות הוצאות שוליות הטלת "היטל" מס גלובלי הטלת מס לכל יחידה מיוצרת היווצרות מונופול היטל היצע הכנסה המכללה למנהל המשך לשיעור קודם הסקטור. הציבורי הרכב יעיל השוואה בין הטווח הארוך לטווח הקצר השוואה בין הטווח הקצר לטווח הארוך בפעילות יצרן תחרותי השוואת המנופול לתחרות משוכללת התנהגות התפוקה השולית התערבות הממשלמה התערבות ממשלה במנופול התערבות ממשלתית התערבות ממשלתית באמצעות מס ליחידה וסובסידיה ליחידה התערבות ממשלתית באמצעות קביעת מחיר מקסימום אפקטיבי התערבות ממשלתית במונופול חשבון ההוןמ חשבון פיננסי חשבון שוטף ט"ח יבוא יורדת משמאל לימין יחידתית ייתרון לגודל יציבות יצרן מונופוליסט יצרן שפועל בתנאי תחרות משוכללת מאזן תשלומים מבוא למונופול מגבלות הכח מגמה מדד ג'יני מודל המונופול מודלים עם דגש על יבוא מודל קיינס מונופול מונופול במשק פתוח מונופול במשק פתוח-ייצוא מונופול טבעי מונופול מפלה מושלם