אורנה רב-נוף

שיעור אחת עשרה – גב' אורנה רב נוף

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

בס"ד, יום חמישי כ"ה בטבת תשע"ד, 26.12.13 שיעור אחת עשרה   משתנה מקרי רציף הוא משתנה אשר יכול לקבל אינסוף ערכים אפשריים בתוך טווח מספרים נתון, למשל: אורך חיי מצבר, גובה, נפח, משקל. חישוב הסתברות במשתנה מקרי רציף נעשה באמצעות פונקצית צפיפות (מקבילה לפונקצית ההסתברות של המשתנה המקרי). פונקצית הצפיפות מתקבלת ע"י הפוליגון המחבר את  [ קראו עוד ]

שיעור עשירי – גב' אורנה רב נוף

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

בס"ד, יום חמישי ט"ז בטבת תשע"ד, 19.12.13 שיעור עשירי תקליטור מסוים נמצא למכירה בחמישית מחנויות התקליטים. מיכל החליטה לחפש בחנויות עד שתמצא את התקליטור, אך בכל מקרה לא תנסה ביותר מ-4 חנויות. נסמן ב- את מספר החנויות בהן תחפש מיכל. בנה את פונקציית ההסתברות של . חשב את התוחלת ואת השונות של . אם משך  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

בס"ד, יום חמישי ט' בטבת תשע"ד. 12.12.13 שיעור תשיעי התפלגות אמפירית (מדגם) המדדים הינם סטטיסטים, הם משתנים מקריים, ומסומנים באותיות לטיניות. התפלגות תיאורטית – אוכלוסייה המדדים הם פרמטרים, ערכים קבועים באוכלוסייה באותיות יווניות. מדדים של פונקציית ההסתברות-פרמטרים: תוחלת– ממוצע תיאורטי. הערך שנצפה לקבל בממוצע מתוך אינסוף דגימות של המשתנה המקרי. באוכלוסייה בהשוואה למדגם      [ קראו עוד ]

שיעור 8 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

  שיעור שמיני אי תלות בין מאורעות: אני יכול לבדוק זאת על ידי כפל ההסתברויות: אם ההסתברות של A כפול ההסתברות של B שווה לחיתוך ההסתברויות – אזי אין קשר בין ההסתברויות. אי תלות הוא מצב שבו התרחשות של מאורע אחד אינה משפיעה על הסיכוי להתרחשות מאורע אחר. P(A/B)=P(A) או בצורה שקולה, P(B/A)=P(B) מהגדרת אי  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

בס"ד, יום חמישי נר ראשון של חנוכה, 28.11.13 שיעור שביעי הסתברות הסתברות היא מדע שנותן לנו את הסיכוי (הסתברות) לתוצאה מסוימת בניסוי. האות U מסמלת איחוד, כלומר איחוד של שתי קבוצות שונות. כאשר הופכים את האות, הכוונה היא איחוד: אילו ערכים נמצאים בתוך 2 הקבוצות. מאורע משלים– המאורע המשלים למאורע A הינו מאורע שכולל את  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

בס"ד, יום חמישי י"ח בכסלו תשע"ד, 21.11.13 שיעור שישי ברגע שיש לנו משתנה, שיש משמעות לסדר של הערכים שלו, נסדר אותו בסדר עולה. את השתנה השני, המושפע, לא נוכל לסדר בסדר עולה, ונהיה חייבים לסדר אותו בהתאם למשתנה המשפיע. כאשר אנחנו מנסים לנבא משתנה, נקבל תשובה לא מדויקת: תהיה סטייה בין הניבוי לבין הערך בפועל.  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

בס"ד, יום חמישי י"א בכסלו תשע"ד, 14.11.13 שיעור חמישי משוואת הקו הישר / משוואת הרגרסיה הפשוטה עכשיו ננסה לנבא ערכים של y, על פי הערכים של x, כאשר ישנו קשר ביניהם. שינוי ביחידה אחת ב-X, גורם לשינוי של B יחידות בניבוי או באומדן של Y. זו בעצם המשמעות של השיפוע. המשוואה הליניארית (קו הרגרסיה) מקיימת  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 13 נובמבר 2013

בס"ד, יום חמישי ד' בכסלו תשע"ד, 7.11.13 שיעור רביעי שונות, סטיית תקן: מדדי פיזור שמחושבים על סמך סטיית התצפיות מממוצע הנתונים. שונות: ממוצע ריבועי הסטיות מהממוצע (הנוסחה שלהלן רלבנטית למשתנה שבו הערכים שונים זה מזה). השונות נמדדת ביחידות המשתנה בריבוע (למשל, השונות של הגובה נמדדת ביחידות של מטרים2).   סטיית תקן: שורש חיובי של השונות  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: אורנה רב-נוף

שיעור 3 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2013

בס"ד, יום חמישי כ"ז בחשוון תשע"ד, 31.10.13 שיעור שלישי מדד מסכם הוא ערך (לרוב מספרי) שמסכם את הנתונים, נותן לנו תחושה שאנחנו יודעים מה מתרחש שם. ישנם שני סוגים: מדדי מרכז ומדדי פיזור. היום אנחנו נדבר על שלושה סוגים של מדדי מרכז. שכיח Mode – קל לאיתור. לא צריך לחשב כלום, רק להסתכל. בסולם שמי,  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

  בס"ד, יום חמישי כ' בחשוון תשע"ד, 24.10.13. שיעור שני: עד היום למדנו להשתמש בטבלת שכיחויות, היום נלמד גם שיטות נוספות: גרפים, עוגות וכו'. ארגון והצגה של נתונים: בצד שמאל של הטבלה, אנחנו כותבים Xi, שזהו מושא המחקר (ארץ מוצא, דת וכו'). כדי לחדש באחוזים את השכיחות של ממצא מסוים: F(xi)/n (כאשר n מספר הנתונים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים