אבי ישראל

שעור 3 – מר אבי ישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2015

קריטריונים לקבלת החלטות בתנאי אי ודאות – 1. מקסימום תוחלת ענ"נ. 2. מקסימום תוחלת-תועלת. 3. תוחלת-שונות(סטיית תקן) -> מתייחס רק למשקיע שונא סיכון. -> כלל ה-CV CE – שווה ערך וודאי – סכום וודאי, לא מסוכן, שהפרט יהיה מוכן לקבל כדי לוותר על הסיכון => השוואה של פונקציית התועלת לתוחלת-תועלת – E(U)=U(CE) דוגמא – חברת  [ קראו עוד ]

שעור 2 – מר אבי ישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2015

דוגמא לקריטריון תוחלת שונות (תקף רק למשקיעים שונאי סיכון) – תכנית A – תוחלת – 20, סיכון של – 30 תכנית B – תוחלת – 60, סיכון – 20 תכנית C – תוחלת – 80 , סיכון – 80 תכנית D – תוחלת -20 , סיכון – 90   נבדוק לפי קריטריון התוחלת שונות איזה  [ קראו עוד ]

שעור 1 – מר אבי ישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2015

אי – ודאות, סיכון ותועלת אי-ודאות – אי ודאות נוצרת כאשר לא ידוע מהו הסיכוי שזרמי כספים מתוכננים יקבלו ערך מסוים. לכן נציג תחזית בצורה של התפלגות ההסתברויות של התוצאות בעתיד. המידע הגלום בהתפלגות בא לידי ביטוי בשני מונחים – תוחלת וסיכון. התוחלת – מודד את הסיכוי. התוחלת מתייחסת להסתברות, לסיכוי. סטיית תקן – המדד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים