שיקמה שי

שיעור 11, עו"ד אסף ברם

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 יוני 2014

שיעור 11- שיעור 11 שיעור חזרה למבחן! הערה- במבחנים שיועלו למודל יש לשים לב כי השאלות בנושא דיני תאגידים אינן רלוונטיות לקורס שלנו. פתרון מבחן מתאריך 19.02.14 שאלה 1- שיקולי הגדלת שיעור הנזילות בשוק ני"ע תומכים באיסור על שימוש במידע פנים על מנת להקטין את מרווחי הקנייה והמכירה, מרווחים שגובים עושי שוק (מוסדיים) מקונים ומוכרים  [ קראו עוד ]

שיעור 10, עו"ד אסף ברם

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 יוני 2014

  שיעור 10- שיעור 10 חזרה על שיעור קודם- ניהול תיקי ני"ע וייעוץ השקעות! חוק ניהול תיקים וייעוץ השקעות 1995 מסדיר את הרגולציה לגבי איך עובד בפועל שוק ני"ע: מי קונה, מי מוכר, מה צריך לעשות ואיך. ניהול השקעות- ביצוע פעולות בני"ע בחשבון של בנאדם (על פי ייפוי כוח) כששיקול הדעת בביצוע ההשקעות הוא של  [ קראו עוד ]

שיעור 9, עו"ד אסף ברם

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 מאי 2014

שיעור 9- שיעור 9 המשך תרמית בני"ע- ס' 54(א)(1) מדבר על הנעה בתרמית וס' 54(א)(2) מדבר על הרצת מניות. תרמית בני"ע כללי, הרצת מניות, ס' 54(א)(2)- עבירה זו נקראת גם השפעה תרמיתית או מלאכותית על השער שהנייר נסחר בו. מטרת דיני ני"ע היא ששערי המניות ישקפו מידע נכון ואמתי ולכן הרגישות והמטרה היא לשמור שהשער  [ קראו עוד ]

שיעור 8, עו"ד אסף ברם

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2014

שיעור 8- שיעור 8 תרמית בני"ע- סעיף 54 לחוק ני"ע 1968 דן בתרמית בני"ע, תרמית במסחר: 54(א)    מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי חמישה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – פי עשרים וחמישה מן הקנס כאמור באותו סעיף: מיום 1.11.1988 תיקון מס' 9 ס"ח תשמ"ח  [ קראו עוד ]

עו"ד אסף ברם, שיעור 7

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2014

  שיעור 7 שיעור 7 המשך לשיעור קודם… כזכור, היסודות לפי ס' 52 לחוק ני"ע: המידע, השימוש והמשתמש במידע פנים, הם מצטברים. תחת יסוד המשתמש, ישנן שלוש דרגות של משתמשים: איש פנים- העבירה הכי חמורה, 5 שנות מאסר. יש לכך ארבע הגדרות: בעל עניין לפי הגדרה משפטית חשבונאית, אדם/גוף שמחזיק מעל 5% בחברה. לכל בעל  [ קראו עוד ]

עו"ד אסף ברם, שיעור 6

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2014

שיעור 6 שיעור 6 פירוט ליסוד המשתמש: איש פנים חיצוני שמקבל מידע מאיש פנים חיצוני שמקבל מידע מחיצוני בארה"ב, המוסר יחשב כעשה עבירה אם: הוא מפר אמון לחברה יוצא לו רווח ישיר או עקיף מהמסירה. אם אין עמידה בשני התנאים האלו הרי שגם הקונה יהיה זכאי. בישראל, המוסר יחשב כעשה עבירה אם: היה עליו לדעת  [ קראו עוד ]

עו"ד אסף ברם, שיעור 5

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2014

שיעור 5 שיעור 5 פירוט ליסוד השימוש: מסחר- קניה או מכירה. מסירה- יש מוסר מידע ויש מקבל מידע. מסירת מידע פנימי, בין אם בתום לב ובין אם בכוונה היא למעשה ביצוע עבירה פנימית שבגינה תבוא הרשעה של 5 שנות מאסר. בארה"ב- הגדרת מסירה נידונה בפס"ד דירקס נ' הרשות לני"ע בארה"ב- בארה"ב אין בית השקעות כללי  [ קראו עוד ]

עו"ד אסף ברם, שיעור 4

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2014

  שיעור 4 שיעור 4 המשך לשיעור קודם… מפסק הדין עולים שיקולים התומכים במידע פנים: המשקיעים הרגילים לא נפגעים- שוק ני"ע מדבר על 3 קבוצות של משקיעים: קבוצת המשקיעים הרגילים- אין להם הבנה של נתונים כספיים או של מסחר, הם משקיעי נזילות כלומר אם יש להם כסף פנוי אז הם קונים ואם הם צריכים כסף  [ קראו עוד ]

עו"ד אסף ברם, שיעור 3

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2014

שיעור 3 שיעור 3 פירוט יסוד המידע- מידע מהותי מרמה מסוימת: ישנן שתי אפשרויות לבחון זאת: בחינה בזמן אמת– הסתכלות על הסיטואציה בזמן אמת, זה מה שנהוג בחוק בישראל. החוק מחייב את חוקרי הרשות לבדוק לגבי האדם שהחזיק את המידע לפני הפרסום שלו, מה האדם עצמו ברמה הסובייקטיבית חשב (האם חשב שמהותי או לא). החוק  [ קראו עוד ]

עו"ד אסף ברם, שיעור 2

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2014

שיעור 2 שיעור 2 שלושת יסודות האיסור על שימוש במידע פנים: תזכורת- בפס"ד איקה בש, לא היו הרבה חברות ציבוריות ובש אלמגור נתנו שירות ל-80 מתוך 500 החברות המדורגות (מדורגות לפי שווי שוק שלהן בחישוב של כמות המניות בהון העצמי כפול מחיר למניה). איקה בש הציע לגד זאבי לקנות מניות שליטה שיקנו לו 60% תמורת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים