מורן כהן-אמין

בוגרת תואר ראשון במסלול המשולב משפטים וחשבונאות

שיעור 6- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

IAS 32 אנחנו ב- IAS 32. שבוע שעבר דיברנו על סעיף ההגדרות של התקן וראינו שיש סימטריה מסוימת בין ההגדרה של נכס פיננסי להתחייבות פיננסית חוץ מ-2 דברים (מזומן ומכשיר הוני של ישות אחרת). נכון להיות התקן סותר את המסגרת המושגית ואת IAS 37, יש אי התאמה בכללי החשבונאות. כי לא כל ההגדרות של התחייבות  [ קראו עוד ]

שיעור 5- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

IFRS 5- המשך המשך תקן 5. אמרנו שיש בו מספר חלקים. מדובר על נכסים לז"א שמקבלים החלטה למכור אותם, אז מה עושים? מקצים עלות ע"פ זמן או שאין טעם כי אני הולך למכור? ההחלטה של התקן היא להקפיא אותם ולשים אותם על הנמוך מבין שווי הוגן לערך בספרים ואמרנו שזה מאוד דומה לתקן 36 ואף  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

IFRS 5 – נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו: מדבר על נכסים שבמקור הם לזמן ארול אך הישות המדווחת החליטה לסווג אותם לזמן קצר – למכירה. היה נכס לז"א ובשלב מסוים אני מחליט שאני הולך למכור. אז הוא כבר לא נכס לז"א. נתחיל מכללי המדידה: כלל המדידה לגבי נכסים שהחלטתי לממש אותם הוא שביום  [ קראו עוד ]

שיעור 3- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IAS 36 הפסקנו בי"ע של מוניטין. אמרנו שראשית בודקים למי שייך המוניטין ובמועד צירוף העסקים יש להחליט איזה סכום יוקצה מהמוניטין לכל יח' מניבה שתיהנה מהסינרגיה וכו'. נכנסנו לדוגמאות. אמרנו שיש לטפל בי"ע של המוניטין ובמימוש שלו. אמרנו שהמבחנים לבדיקת י"ע מוניטין ראשית קושרים את המוניטין ל- CGU. אין תזרים מזומנים למוניטין בפני עצמו  [ קראו עוד ]

שיעור 2- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IAS 36 אנחנו עדיין בחלק הראשון של רמת הנכס הבודד. כאמור, כל מה שנעשה יהיה רלוונטי גם ל-2 החלקים הבאים. זה הבסיס. לכן הרעיון של המודד הכלכלי (סב"ה =גבוה מבין שווי הוגן לשווי שימוש, לערך בספרים תמיד יתפוס). אמרנו שווי שימוש בלי עלויות הוניות (חריגים), מימון, מיסים וכו'. מה נשאר לעשות בנכס בודד? אמרנו  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

ירידת ערך נכסים IAS 36: נתחיל בהגדרה של נכס – יש לבדוק האם יש תועלת כלכלית עתידית ממנו. אם אין, יש להוריד את הסכום שיהווה תועלת כלכלית עתידית. בעבר, התעסקנו בסוגים של נכסים כאלה, שלכל אחד מהם מודל שונה: נכסים פיננסיים התחייבותיים= הפרשה לחומ"ס, ונכסים פיננסיים הוניים – משמעותי +מתמשך. [IAS 39] נכסי מס –  [ קראו עוד ]

שיעור 12- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 12 ואחרון- דו"חות מיוחדים ובלתי מבוקרים   דו"חות מיוחדים תקן ביקורת 7+70 2 סוגים של דו"ח מיוחד: מסוג חוו"ד מסוג אישור זהו דו"ח שבא לענות על דרישות כדרישות הבאות: רשויות ממשלתיות ומוסדות אחרים מבקשים לעיתים אישור של רוה"ח על דו"חות שהוכנו עבורם ע"י לקוחותיו, כגון: דו"ח על המחזור. תביעה לקבלת תמריצי ייצוא להחזרי מס.  [ קראו עוד ]

שיעור 11- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 11- תרגול דוח המבקרים אריאל פטל.   * הפנית תשומת לב תינתן ב-1 מ-4 המקרים בתקן 72, למשל אי וודאות ועוד. גם במסלול הביקורת וגם במסלול החשבונאות. היא תינתן אך ורק כאשר חו"ד בנוסח האחיד.   שלבי עבודה: לזהות אם הבעיה במסלול החשבונאות/ביקורת/לא זה ולא זה, כשיש לזכור שמסלול ביקורת גובר על הדיון החשבונאי.  [ קראו עוד ]

שיעור 10- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 10- אירועים לאחר תאריך המאזן המקורות- 1. תקן ביקורת 100. 2. IAS 10. 3. הצעת הבהרה לתקן 11- בצנרת (תשקיפים) -> נלמד בעתיד. 4. תקן 7 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית. התקנים יהיו בתוך ספרי הלשכה, ולכן הם יהיו איתנו בבחינה. נתחיל מהצד של פיננסית:   1. הגדרה- אירועים לאחר תאריך המאזן- "אירועים לאחר  [ קראו עוד ]

שיעור 9- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 9- הסתמכות על רו"ח אחרים תקן 9 + 102 על תיקונים הבהרה 1 לתקן 9 (משולבת)   רו"ח A ->א רו"ח B -> ב א' מחזיקה 100% בב'       1. נתחיל עם סוגיית אם ובת (א' מחזיקה בב' 100%): רו"ח A שמבקר את חברה א' (חברת האם) מסתמך על רו"ח B, כאשר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים