נוי חדד

נוי חדד
סטודנטית שנה א' בתואר ראשון למנהל עסקים, התמחות בחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למינהל.

שיעור 13 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 15 פברואר 2014

בס"ד 05/01/14 שיעור 13- המונופסון רואה לעיניו עקומת עבודה ליניארית רגילה, SL=W(L)=a +b*L כל עובד נוסף שהמונופסון צריך להעסיק עולה לו יותר מהשכר שאותו עובד מוכן שישלמו לו, MFCL מעל SL. הגמישות הינה חיובית! כאשר נסתכל על הגמישות לאורך עקומת ההיצע הליניארי : כלומר, המכנה תמיד יהיה קטן יותר מהמונה, ועל כן נקבל גמישות שהינה  [ קראו עוד ]

שיעור 12 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 15 פברואר 2014

בס"ד 29/12/13 שיעור 12- מונופול מוכר מוצר ל-2 שווקים, מקומי ועולמי. בהנחה שלא ניתן לייבא וחל איסור על אפליה, כמה יחידות ימכור בכל שוק ובאיזה מחיר?. MC יוצא מראשית ואנו נרצה לדעת איפה חותך את MC ß נניח ש-MR חותך את החלק הגמיש שלו. יש לנו שני נקודות חיתוך של MC עם MR, כדי לדעת  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 15 פברואר 2014

בס"ד 22/12/13 שיעור 11- בהמשך לאפליית מחירים: כאשר עקומת הביקוש אינה ליניארית, אין נקודת שיווי משקל ולכן אין דיון על אפליית מחירים. D1: P1= 100-Q1à MR1=MC D2: P2=100- 2Q2à MR2=MC MC=20 הגמישות שוות בשני השווקים, על כן ייקבע מחיר תואם לשניהם ולא תתקיים אפליית מחיר. 100-2Q1=20à Q1=40, P1=60 100-4Q1=20à Q2=20, P2=60 רק כאשר הגמישות שונה  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 15 פברואר 2014

בס"ד 15.12.2013 שיעור 10 השיטה השלישית להתערבות ממשלתית, קביעת מחיר מקסימום אפקטיבי: נמצא את הרווח המקסימלי בהינתן כך שהממשלה קבעה ליצרן מחיר מקסימום אפקטיבי למחיר שהוא מוכר, מחיר שיש לו משמעות אשר משפיע על מחיר הקנייה מצדם של הצרכנים. להראות מצב של מחיר מקסימום שהוא נמוך יותר מהמחיר שקבע המונופול לפני כן. הפדיון של המונופול  [ קראו עוד ]

שיעורים 8 ו-9 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 15 פברואר 2014

01.12.2013 שיעור 9+8- מונופול בשוק המוצר הגדרה כלכלית: מוכר יחיד למוצר אין תחליף חסמי כניסה לענף מחירי גו"י נתונים היווצרות מונופול: זיכיון שהממשלה נותנת, פטנט, יתרון לגדול. פדיון, המחיר כפונקציה של הכמות * הכמות פדיון ממוצע, פדיון ליחידה נמכרת פדיון שולי, התוספת לפדיון הכולל מכל יחידה נוספת שהמונופול מוכר מידת הרגישות/עוצמת התגובה של הכמות המבוקשת  [ קראו עוד ]

שעור 7 – ד"ר אורי וייס

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

שיעור 7- המשך השוואה בין טווח ארוך לטווח קצר W=2, i=1, p=120 טווח ארוך: K=L         LRTC (x) = 3×2 LRMC(X) =6X=100; LRAC(X) = 3X= 60 X=20 LRTC (X) = 1200, L=K=400 à         הנח כעת כי כמות המכונות שמעסיק היצרן איננה ניתנת לשינוי. חשב את מצבו של היצרן בטווח הקצר ומצבו בטווח  [ קראו עוד ]

שעור 6 – ד"ר אורי וייס

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

שיעור 6- נקודת האופטימום נקבעת ב-P0 על עקומת ההוצאות השוליות LRMC (P0=P(LRMC)) P0 על עקומת LRAC- מאפשר לדעת הרווח הכולל (מחיר כל יחידה לעומת הרווח הכולל). במודל זה אנו נחפש את הרווח הכלכלי (להבדיל מרווח חשבונאי) – רווח שלוקח בחשבון את כל העלויות האלטרנטיביות הרלוונטיות. כלומר, כל אותם הכנסות שגורמי הייצור היו מקבלים במקום אחר,  [ קראו עוד ]

שעור 5 – ד"ר אורי וייס

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

שיעור 5- בהמשך לשיעור שעבר, פתרון בעיית אופטימיזציה לפי שיטת לגראנז': X=L0.5K0.5, W=4, i=16, X=50 Min LRTC=4L+16K S.T: 5O= L0.5K0.5 G (L, K, ƛ) = 4L +16K +ƛ (50- L0.5K0.5) LRTC= 4*100+ 16*25= 800; L=100, K=25 לסיכום, אפשר למצוא את נקודת האופטימום על ידי אחת משלושת הפונקציות הבאים: הצגת מקרה מיוחד של קו התרחבות, מקרה  [ קראו עוד ]

שעור 4 – ד"ר אורי וייס

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

הקשר בין ההוצאה הממוצעת של היצרן לתשואה לגודל: עבורH>1 הפונקציה מקיימת תע"ל עבורH<1 הפונקציה מקיימת תי"ל עבורH=1 הפונקציה מקיימת תק"ל הקשר בין ההוצאה הממוצעת להוצאה השולית:       עבור הוצאה ממוצעת גדולה מאפס – הפונקציה חיובית, לכן היא עולה (השולית גדולה מהממוצעת ונמצאת מעליה). עבור הוצאה ממוצעת קטנה מאפס – הפונקציה שלילית, לכן היא  [ קראו עוד ]

שיעורים 6 ו-7 – רו"ח יפעת רייך-פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

18.11.2013 שיעור 7+6-   האתיקה המקצועית: הקדמה– האתיקה המקצועית היא תורת המוסר הספציפית של כל גוף מקצועי והיא כוללת את כללי ההתנהגות המוסריים, ההולמים את אותה המקצוע והמחייבים את החברים המאוגדים באותו גוף מקצועי. חובות האתיקה מצויים בשני פרסומים מרכזיים: תקנות רואי חשבון ("התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע"). כללי ההתנהגות המקצועית של לשכת רואי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים