סיון פלג

שיעור 10 – ד״ר גילה קינן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 18.05.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 10

שיעור 7 – ד״ר גילה קינן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 17.05.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 7

שיעור 6 – ד״ר גילה קינן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 30.04.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 6

שיעור 5 – ד״ר גילה קינן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 5 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 16.04.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 5

שיעור 4 – ד״ר גילה קינן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 4 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 26.03.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 4

שיעור 3 – ד״ר גילה קינן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 3 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 19.03.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 3

שיעור 2 – ד״ר גילה קינן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 2 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 12.03.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 2

שיעור 1 – ד״ר גילה קינן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 1 בקורס גישות מהמזרח לניהול מתאריך 05.03.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 1

שיעור 8 – רו״ח מתן לזר

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס חשבונאות ניהולית למנהל עסקים מתאריך 12.05.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 8

שיעור 6 – רו״ח מתן לזר

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס חשבונאות ניהולית למנהל עסקים מתאריך 14.04.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 6

תואר ראשון
תואר שני
מרצים