סיון וסרמן

שעור 2 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 07 נובמבר 2013

משפט מסחרי ב, שיעור 2- שטר חוב- מקרה פרטי של שטר החליפין. מוגדר בסעיף 84(ב) לפקודת השטרות.ההבדל העיקרי בינו לבין שטר החליפין הוא שבשטר החוב אין צד ג. שיק- מוגדר בסעיף 73(א) לפקודת השטרות "שיק הוא שטר חליפין משוך על בנקאי משוך על בנקאי ובר פירעון עם דרישה". הצדדים הקשורים בעסקה: 1."נפרע"-ניתנה פקודה לשלם לפקודתו  [ קראו עוד ]

שעור 1 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 29 אוקטובר 2013

משפט מסחרי ב אמצעי תשלום שונים ואופיים המשפטי: 1.ברטר-העסקה הראשונה בתולדות האנושות. מדור בעסקת החלפה של מוצרים וסחורות. 2.מזומן– כאשר בני האדם החלו התקבץ בקבוצות גדולות הוחלט על מעבר לאמצעי תשלום שמבטא שווי וניתן להתאימו בקלות יחסית לשווי הסחורה. בתחילה, השווי יוחס לשווי יחידת המתכת שעליה נחרט הסכום. בימים אלו, אין התעניינות בשווי המתכת. לצד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים