איתן ארנון

איתן ארנון
סטודנט שנה א' למנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות. בן 23, נשוי לאפרת, תושב הגרעין בעיר לוד. מתנדב בפרויקט פר"ח במתנ"ס הקהילתי בשכונת רמת אליהו בראשון לציון, אחראי על סיכום השיעורים בחשבונאות שנה א'.

שיעור אחת עשרה – גב' אורנה רב נוף

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

בס"ד, יום חמישי כ"ה בטבת תשע"ד, 26.12.13 שיעור אחת עשרה   משתנה מקרי רציף הוא משתנה אשר יכול לקבל אינסוף ערכים אפשריים בתוך טווח מספרים נתון, למשל: אורך חיי מצבר, גובה, נפח, משקל. חישוב הסתברות במשתנה מקרי רציף נעשה באמצעות פונקצית צפיפות (מקבילה לפונקצית ההסתברות של המשתנה המקרי). פונקצית הצפיפות מתקבלת ע"י הפוליגון המחבר את  [ קראו עוד ]

שיעור שתים עשרה – מר משה יניב

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

בס"ד, יום ראשון כ"ו בטבת תשע"ד, 29.12.13 שיעור שתים עשרה מחיר מקסימום מחיר מקסימום הינו המחיר המקסימלי שבו מותר למכור מוצר מסוים, בגלל הוראות של הממשלה.. כאשר הממשלה קובעת מחיר מקסימום PMAX הצרכנים רוצים לקנות כמות של Q2 יחידות ואילו היצרנים רוצים למכור כמות של Q1 יחידות ולכן נוצרים בענף עודפי ביקוש בגודל Q2-Q1.עודפי ביקוש  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, משה יניב

שיעור עשירי – גב' אורנה רב נוף

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

בס"ד, יום חמישי ט"ז בטבת תשע"ד, 19.12.13 שיעור עשירי תקליטור מסוים נמצא למכירה בחמישית מחנויות התקליטים. מיכל החליטה לחפש בחנויות עד שתמצא את התקליטור, אך בכל מקרה לא תנסה ביותר מ-4 חנויות. נסמן ב- את מספר החנויות בהן תחפש מיכל. בנה את פונקציית ההסתברות של . חשב את התוחלת ואת השונות של . אם משך  [ קראו עוד ]

שיעור אחת עשרה – מר משה יניב

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

בס"ד, יום ראשון י"ט בטבת, 22.12.13 שיעור אחת עשרה מס כאשר המדינה מטילה מס על מוצר, הצרכן ישלם יותר אולם היצרן לא יקבל את הכסף הזה. אם תשלום המס בפועל מוטל על היצרן (כמו מע"מ) – עקומת ההיצע זזה בצורה אנכית כלפי מעלה בגובה המס. כאשר המס משולם בפועל על ידי הצרכן (לא יהיה במבחן),  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, משה יניב

שיעור 10 – מר משה יניב

שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

בס"ד, יום ראשון י"ב בטבת תשע"ד, 15.12.13 שיעור עשירי גמישות גמישות היא שינוי במספר היחידות שהצרכנים רוכשים, לאחר שינוי במחיר המוצר. שינוי בעקומה גמישה: השינוי נמדד כאחוז השינוי בכמות חלקי אחוז השינוי במחיר. כאשר המחיר יורד – הכמות גדלה. כדרך כלל בשאלות במבחן יתנו לנו מידע על הגמישות: האם היא קטנה מ-1, גדולה מ-1, או  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, משה יניב

שיעור 9 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

בס"ד, יום חמישי ט' בטבת תשע"ד. 12.12.13 שיעור תשיעי התפלגות אמפירית (מדגם) המדדים הינם סטטיסטים, הם משתנים מקריים, ומסומנים באותיות לטיניות. התפלגות תיאורטית – אוכלוסייה המדדים הם פרמטרים, ערכים קבועים באוכלוסייה באותיות יווניות. מדדים של פונקציית ההסתברות-פרמטרים: תוחלת– ממוצע תיאורטי. הערך שנצפה לקבל בממוצע מתוך אינסוף דגימות של המשתנה המקרי. באוכלוסייה בהשוואה למדגם      [ קראו עוד ]

שיעור 8 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

  שיעור שמיני אי תלות בין מאורעות: אני יכול לבדוק זאת על ידי כפל ההסתברויות: אם ההסתברות של A כפול ההסתברות של B שווה לחיתוך ההסתברויות – אזי אין קשר בין ההסתברויות. אי תלות הוא מצב שבו התרחשות של מאורע אחד אינה משפיעה על הסיכוי להתרחשות מאורע אחר. P(A/B)=P(A) או בצורה שקולה, P(B/A)=P(B) מהגדרת אי  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

בס"ד, יום חמישי נר ראשון של חנוכה, 28.11.13 שיעור שביעי הסתברות הסתברות היא מדע שנותן לנו את הסיכוי (הסתברות) לתוצאה מסוימת בניסוי. האות U מסמלת איחוד, כלומר איחוד של שתי קבוצות שונות. כאשר הופכים את האות, הכוונה היא איחוד: אילו ערכים נמצאים בתוך 2 הקבוצות. מאורע משלים– המאורע המשלים למאורע A הינו מאורע שכולל את  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

בס"ד, יום חמישי י"ח בכסלו תשע"ד, 21.11.13 שיעור שישי ברגע שיש לנו משתנה, שיש משמעות לסדר של הערכים שלו, נסדר אותו בסדר עולה. את השתנה השני, המושפע, לא נוכל לסדר בסדר עולה, ונהיה חייבים לסדר אותו בהתאם למשתנה המשפיע. כאשר אנחנו מנסים לנבא משתנה, נקבל תשובה לא מדויקת: תהיה סטייה בין הניבוי לבין הערך בפועל.  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – גב' אורנה רב-נוף

שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

בס"ד, יום חמישי י"א בכסלו תשע"ד, 14.11.13 שיעור חמישי משוואת הקו הישר / משוואת הרגרסיה הפשוטה עכשיו ננסה לנבא ערכים של y, על פי הערכים של x, כאשר ישנו קשר ביניהם. שינוי ביחידה אחת ב-X, גורם לשינוי של B יחידות בניבוי או באומדן של Y. זו בעצם המשמעות של השיפוע. המשוואה הליניארית (קו הרגרסיה) מקיימת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים