צליל חג'בי

צליל חג'בי
סטודנטית שנה א' , תואר ראשון במינהל עסקים, התמחות בחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למינהל, מתנדבת בפרוייקט פר"ח.

שיעור 6+7 – רו"ח לירז טובול

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2013

בהמשך לסעיף 2(2) הכנסה מעבודה: פסיקה: יחסי עובד-מעביד פס"ד אגודת הפועל טבריה, כל שחקני הכדורגל בהפועל טבריה הינם חברים באגודה ומשלמים מיסי חבר. נשאלה השאלה- האם קיימים יחסי עובד מעביד בין השחקנים לאגודה? נבדוק בהתאם למבחנים: מבחן הפיקוח- לאגודה, באמצעות הסגל, יש פיקוח שוטף וישיר על השחקן. הוא חייב להופיע למשחקים, לאימונים וכיוצא בדבר. מבחן  [ קראו עוד ]

שיעור 5- רו"ח לירז טובול

שם הכותב: תאריך: 15 נובמבר 2013

סעיף 85 לפקודה: הכנסה רעיונית +סעיף 2(1) הסעיף רלוונטי למלאי בלבד ואינו חל על שירותים. הסעיף אינו סעיף מקור. מקור החיוב הוא סעיף 2(1). הסעיף ממסה הכנסה רעיונית שלא מומשה. לזכור, סעיף 85 מהווה חריג, סעיף כימות והמקור להכנסה בסעיף 2(1). לא לשכוח לציין את סעיף 2(1)! העיקרון הבסיסי בדיני מסים הוא המימוש, כל עוד  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח לירז טובול

iPad
שם הכותב: תאריך: 07 נובמבר 2013

סעיף 2(1) "השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי או מעסקה או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי" סעיף 2(1) ממסה למעלה שלוש מקורות הכנסה: עסק, משלח יד ועסקת אקראי. עסק: מהו עסק? עפ"י סעיף 1 לפקודה עסק מוגדר כ- מסחר – מכירה וקנייה של טובין. מלאכה – עבודת כפיים,  [ קראו עוד ]

שיעור 3- רו"ח לירז טובול

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

חב תושב ישראל כיחיד- תושבות של יחיד נבחנת על פי שני מבחנים: המבחן המהותי: מבחן מרכז החיים, מי שמרכז חייו הינו בישראל. מבחן זה מוגדר בחוק בתוך ההגדרה של תושב ישראל וכולל מספר מבחנים לקביעת תושבות. בודק את קשריו החברתיים, הכלכליים והמשפחתיים של הנישום ובין היתר את : בית הקבע – מדובר בבית המגורים שאליו  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח לירז טובול

שם הכותב: תאריך: 01 נובמבר 2013

נושאי השיעור: מהו מס ומהי ההבחנה בינו לבין מחיר ואגרה. דרכים להטלת מס- אחיד פרוגרסיבי רגרסיבי. סוגי מיסים- מיסים ישירים\עקיפים. מטרות הטלת וגביית המס. שיטות לחיוב במס-טריטוריאליות ופרסונאליות. ההבדל בין תכנון מס לתחמון מס (התחמקות ממס). הסתמכות חוקית למיסוי בישראל וכללי פרשנות. פירוט: מהו מס? תשלום חובה המוטל על פי חוק. אין כנגד התשלום של  [ קראו עוד ]

שיעור 2- רו"ח לירז טובול

iPad
שם הכותב: תאריך: 29 אוקטובר 2013

כללי פרשנות: לעולם נתחיל בלשון החוק. פס"ד חצור קובע כי לעולם יש לפתוח בלשון החוק, אך לעולם אין לסיים בה. כלומר, בראש ובראשונה יפורש הסעיף בפקודת מס הכנסה לפי לשון הסעיף ולאחר מכן מבין האפשרויות הלשוניות השונות, יש לבחור את האפשרות המגשימה את מטרת חקיקת המס ואת התכלית שלה. באם לא ברור ניתן להיעזר בסעיף  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח לירז טובול

iPad
שם הכותב: תאריך: 29 אוקטובר 2013

נושאי השיעור: מהו מס ומהי ההבחנה בינו לבין מחיר ואגרה. דרכים להטלת מס- אחיד פרוגרסיבי רגרסיבי. סוגי מיסים- מיסים ישירים\עקיפים. מטרות הטלת וגביית המס. שיטות לחיוב במס-טריטוריאליות ופרסונאליות. ההבדל בין תכנון מס לתחמון מס (התחמקות ממס). הסתמכות חוקית למיסוי בישראל וכללי פרשנות. פירוט: מהו מס? תשלום חובה המוטל על פי חוק. אין כנגד התשלום של  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 31 מאי 2013

בהמשך ל"טענת סיכול", אשר עליה דיברנו בשיעור הקודם. פס"ד עזרא רגב נ' משרד הביטחון: עזרא רגב רכש ממשרד הביטחון מסכות אב"כ במחיר נמוך וכשפרצה מלחמת עיראק הראשונה, משרד הביטחון ביקש להשתחרר מההסכם, בין היתר בטענת סיכול. כלומר, כל התנאים הראשונים של העסקה הראשונה השתנו כתוצאה מהמלחמה. הפסיקה- ביהמ"ש מדגיש כי מדובר בחוזה מכר, עזרא רגב  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2013

מקום שבו מופר החוזה, קובע חוק התרופות שלנפגע יש סעדים, העיקריים: אכיפה, פיצויים, ביטול. אי אפשר לבקש אכיפה ובמקביל ביטול, זאת מכיוון שהם סותרים אחד את השני, אולם ניתן לבקש פיצוי במקביל לביטול או במקביל לאכיפה. סעיפים 6-9 ביטול והשבה סעד הביטול קודם כל, כנקודת מוצא כשמדברים על ביטול חשוב לזכור שיש עוד ביטול בחוק  [ קראו עוד ]

שעור 8 – עו"ד עדי הדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2013

פרק ז' תרופות בגין הפרת חוזה עד כה דנו בהוראות של חוק החוזים חלק כללי 1973, כעת נדון בחוק החוזים "תרופות בגין הפרת חוזים" 1970. חוק החוזים חלק כללי עסק בתרופות כאשר הוא מעניק את הסעד העצמי בפגמים שנפלו בכריתת חוזה, אולם זוהי התרופה היחידה בחלק זה. ס'1א' – הפרה ="מעשה או מחדל בניגוד לחוזה"  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים