בר הרנר

שיעור 6 – עו"ד אליעזר פני-גיל

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 נובמבר 2013

יסודות בדיני חיובים – שיעור 6: 19.11.13   להביא לבחינה את הפסיקות!! זכרון דברים – זה הסכם ככל הסכם. הכותרת שאומרת זכרון דברים, חוזה, הסכם, הסכמה, הבנה, איננה משנה! מה שמשנה זה התוכן. אם בתוכן יש אמירות מחייבות, גם אם זה זכרון דברים, הוא מחייב, ואם אין אמירות מחייבות הוא לא מחייב. עלינו לנתח את המסמך  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – עו"ד אליעזר פני-גיל

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 נובמבר 2013

יסודות בדיני חיובים – שיעור 5 – 12.11.13 תום לב ודרך מקובלת – נושא בעייתי משום שהוא נתון לפרשנות, ואין אמות מידה חד משמעיות כדי לקבוע האם התנהגות הייתה בתום לב או לא. ברבות השנים נושא זה קיבל מעמד חזק יותר במשפט הישראלי. בעבר, בתי המשפט היו מהוססים לגבי קביעותיהם לגבי התנהגויות חסרות תום לב,  [ קראו עוד ]

מבוא לטכנולוגיות מידע – שיעור 4 – מר אריק אדלמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 נובמבר 2013

מבוא לטכנולוגיות מידע – שיעור 4

מבוא לטכנולוגיות מידע – שיעור ראשון – מר אריק אדלמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 נובמבר 2013

מבוא לטכנולוגיות מידע – שיעור 1

יסודות בדיני חיובים – שיעור שני – עו"ד אליעזר פני-גיל

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 נובמבר 2013

  הסכם – יכול להתבצע בכתב, בע"פ או בהתנהגות. פסק דין ש.ג.מ חניונים נגד מדינת ישראל: בית הדין קבע כי במקרה זה היה הסכם בהתנהגות. לא נאמר דבר, לא נכתב ונחתם דבר, אך היה הסכם בהתנהגות שמדינת ישראל צריכה לשלם לש.ג.מ חניונים. העובדות כי היה מחירון לשהייה בחניון, וש.ג.מ חניונים פתחו את שעריהם לכלי הרכב  [ קראו עוד ]

יסודות בדיני חיובים – שיעור 4 – עו"ד אליעזר פני גיל

iPad
שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2013

 יסודות בדיני חיובים – שיעור 4 – 05.11.13: במכירה פומבית, המוכר מציע לקונים להציע הצעות שהן מעל למחיר הנקוב, וכאשר הוא אומר 'נמכר', זו הודעת  הקיבול. ישנו הסכם חיצוני, שאומר: המרבה במחיר יזכה. זהו הסכם מוכתב מראש. הכרוז מתחייב מראש לתת הודעת קיבול להצעה הגבוהה ביותר. הניצע (הכרוז) מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר. בחוזה  [ קראו עוד ]

יסודות בדיני חיובים – שיעור 3 – עו"ד אליעזר פני גיל

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

יסודות בדיני חיובים – שיעור 3: עו"ד אליעזר פני – גיל 29.10.13 הצעה ללא חזרה –  כאשר המציע מציע הצעה ואמר כי זו 'הצעה ללא חזרה', אין באפשרותו לחזור בו מן ההצעה. עליו לחכות לקיבול. בכל הצעה שהיא, גם אם זו הצעה ללא חזרה, אם לא מתקבל קיבול תוך זמן סביר, ההצעה יכולה להתבטל. אם  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: יסודות בדיני חיובים

מבוא לטכנולוגיות מידע – מר אריק אדלמן

שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2013

מבוא לטכנולוגיות מידע – שיעור 3: ראשית נגדיר כמה מושגי יסוד: נתון – שדה: הפריט הקטן ביותר שיש בעולם שדה הנתונים. לשדה לבדו אין שום משמעות. יש לו חשיבות רק כאשר הוא יאוגד בתוך רשומה. רשומה: אוסף השדות של נושא. לדוג': אוסף השדות של סטודנט נקרא רשומה. (תאריך לידה, שם, גובה, שם משפחה). סוג נתונים:  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כללי
תואר ראשון
תואר שני
מרצים