אבי פיינה

שיעור 10 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שמיני תאריך: 17.12.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. דוח רווח והפסד מתחיל ב3 השורות הבאות : מכירות פחות : (עלות המכירות). זה שווה ל: הון גולמי. אח"כ: מ. פתיחה. ועוד קניות נטו. פחות מ. סגירה. *** אין שום מצב בו מלאי הפתיחה של שנה הבאה שונה ממלאי הסגירה. לנו  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רויטל אלטברגר

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

עקרונות בהתנהגות – שיעור 7 תאריך : 21.11.13, יום ה'. מרצה : רויטל אלטברגר. התניה אופרנטית – שינוי בתדירות ההתנהגות לאור התוצאות לאחר ביצועה חיזוק – גירוי או אירוע המתרחש בעקבות התגובה ואשר מגדיל את שכיחות הופעתה. חיזוק חיובי (positive reinforcement) – גירוי שנתינתו לאחר ביצוע התגובה מגדילה את שכיחות הופעתה. חיזוק שלילי (negative reinforcement)  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שמיני תאריך: 03.12.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. פחת: כל רכוש קבוע שהוא חלק ממעגל ההכנסה. לרכוש זה יש : בלאי, כלומר פחת. בקורס שלנו מדברים אך ורק על בלאי חשבונאי, המשקף שימוש. למעשה, הפחת אומר שאני מעביר את הרכוש הקבוע לדוח רווח והפסד כבלאי. עושים זאת כל עוד  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שישי  תאריך : 19/11/2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. מלאי: אותן יחידות שנקנו במהלך השנה או יוצרו במהלך השנה וטרם נמכרו ליום המאזן. כלומר, האם ביום המאזן נשארו לי סחורות שטרם נמכרו. נקנו- במקרה של חברה שעוסקת במסחר (חנות בגדים, יהלומים, משקאות). יוצרו- במקרה של חברה שעוסקת בייצור מוצרים (מייצרת  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שביעי תאריך: 26.11.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. חובות אבודים ומסופקים: כאשר אני מוכר סחורה בהקפה, פקודת היומן תהיה: חובה- לקוחות. זכות- מכירות. מצד אחד יש לי נכס (לקוח), ומצד שני יש לי הכנסה בדוח רווח והפסד. כל עוד אני מאמין כמו ברוב המקרים שהלקוח עומד לשלם לי,  זה  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רויטל אלטברגר

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 נובמבר 2013

עקרונות בהתנהגות – שיעור 6   תאריך : 14.11.13, יום ה'. מרצה : רויטל אלטברגר. למידה שינוי קבוע יחסית בהתנהגות או בפוטנציאל ההתנהגותי שמקורו בניסיון. ללמידה תפקיד מכריע בהסתגלות של אנשים וארגונים לסביבה.   למידה הגישה ההתנהגותית/הביהביוריזם (1913) 'מדע טהור'- חקר התנהגות נצפת בלבד. אדם נולד 'לוח חלק' (Tabula Rasa) משקל רב לסביבה. ניתן לפרק  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רויטל אלטברגר

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 נובמבר 2013

עקרונות בהתנהגות – שיעור 5 תאריך : 14.11.13, יום ה'. מרצה : רויטל אלטברגר   אפקט הראשונות הטיות תפיסה שיטתיות – הפרט אינו יכול לעבד את כל המידע העשיר הנמצא בסביבתו. "קיצורי דרך" תפיסתיים עלולים ליצור הטיות בתפיסה. אפקט הראשונות(Primacy Effect) – מידע המוצג ראשון משפיע על הרושם הכללי כולן.  לתכונות המובחנות בהתחלה יש משקל  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור חמישי תאריך: 12.11.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. עיקרון הצבירה חוזר על כך שאנו מציינים בדוחות מתי קמה החובה על ההוצאה או הזכות להכנסה, ולא מתי שילמתי או קיבלתי כסף. הכנסות מראש : ההפך מהוצאות מראש. הכנסות שקיבלתי במזומן בתקופת הדיווח אבל הן לא שייכות לאותה תקופה. הכנסות מהוות  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רויטל אלטברגר

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2013

עקרונות בהתנהגות – שיעור 4 תאריך : 7.11.13, יום ה'. מרצה : רויטל אלטברגר הקשר שבין תפיסה ולמידה   למידה: שינוי קבוע יחסית בהתנהגות או בפוטנציאל ההתנהגותי שמקורו בניסיון. ללמידה תפקיד מכריע בהסתגלות של אנשים וארגונים לסביבה. למידה הגישה ההתנהגותית/הביהביוריזם (1913) 'מדע טהור'- חקר התנהגות נצפת בלבד. אדם נולד 'לוח חלק' (Tabula Rasa) משקל רב  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור רביעי מרצה: אייל הורוביץ תאריך: 5.11.13 תיקון פקודות יומן: על פי החוק אסור למחוק פקודות יומן שנרשמו וזאת על מנת למנוע מרמה או עיוותים. לכן כאשר נמצא טעויות, נשתמש בכמה דרכים על מנת לסמן את הטעות ולתקנה: דוגמה: שילמנו הוצאות חשמל של 10,000 ₪ במזומן. חובה – קופה – 10,000  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים