לינוי בר דיין

לינוי בר דיין

שיעור 13- שוק ההון בישראל

שם הכותב: תאריך: 05 ינואר 2014

שיעור 13 מבנה המבחן: 16 שאלות אמריקאיות 5 נק לשאלה ארבע שאלות מתוך חמש או שש פתוחות (20%) להתמקד ב: תפקידי בנק ישראל, מדיניות מוניטרית, קרן פנסיה קופות גל הבדלים בינהם, מה זה משל תאגידי(קריטריונים), מי מפקח על אגף שוק ההון, (משרד האוצר) הנפקת מניות-יתרונות וחסרונות, מח"מ, חישובי תשואה, השפעה על שער, אופציות (כמו שעשינו  [ קראו עוד ]

שיעור 12 – שוק ההון בישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 05 ינואר 2014

שיעור 12- מצגת 10+11   ישנן שתי סוגי פנסיות: פנסיה מקיפה- כוללת מעבר לחיסון לקצבה גם כיסויים ביטוחיים מפני מוות ואובדן כושר עבודה. כאשר אנו מפקידים אחוז מההכנסה להפקדה אחוז מסוים מההפקדה הולך לכיסויים הללו. אין אפשרות למשוך את הכסף לפני גיל הפרישה (משלמים המון מס אם מושכים לפני) תוחלת חיים-הכוונה גם אם לא חסכת  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – שוק ההון בישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2014

שיעור 11- מצגת 8-9 ריכוז תחזית מאקרו בשנת 2014 צופים צמיחה נמוכה יותר משנת 2013 צופים רמת אבטלה של 6%-7%. נחשב שיעור טוב, תעסוקה מלאה. ריבית שצפויה להיות נמוכה תשפיע על המטבע.   כלכת ישראל-הצמיחה התמתנה תחזית שיעור הצמיחה- יחסית למשק שלנו, השיעורים לא גבוהים.   קיימים עוד פרויקטים בתהליך ובתכנון סקטורים מועדפים להשקעה, תחום  [ קראו עוד ]

שיעור 10- שוק ההון בישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 31 דצמבר 2013

שיעור 10- המשך מצגת 7 (שקף 26) איך בוחרים תעודת סל? שיעור הריבית: בתעודות על מטבעות, סחורות ותעודות שורט, מקבל המשקיע ריבית שמשתנה מתעודה לתעודה. בוחנים בעצם מה שיעור הריבית בתעודת הסל (מופיע בתשקיף) שיעור הדיווידנד: סעיף זה רלוונטי בתעודות על מדדי מניות זרים שבהם לוקח המנהל חלק מהדיווידנדים לכיסו. (האם מלוא הדיבידנד מחולק לתעודת  [ קראו עוד ]

שיעור 9- שוק ההון בשיראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 דצמבר 2013

שיעור 9- מצגת 7 קרנות נאמנות כלי השקעה שמטרתו השקעה משותפת של הרבה יחידים וחברות בניירות ערך והפקת רווחים משותפת באופן שכל משקיע מקבל את חלקו ברווחים (או בהפסדים) על פי חלקו היחסי בקרן. כל אחד מהמשקיעים רוכש יחידות השתתפות בקרן לפי שער (קנייה) שמתפרסם מדי יום מסחר והוא גם יכול למכור (לפדות) את יחידות  [ קראו עוד ]

שיעור 8- שוק ההון בישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

שיעור 8-המשך מצגת מספר 6 לא עבר בכיתה. ציין כי הועלה קובץ מעוף. מה שלא נלמד בכיתה לא יהיה במבחן.   עקום התשואות עקום התשואות מבטא את היחס בין תשואות אג"חים לטווח ארוך לעומת תשואות אג"חים לטווח קצר. עקום תשואות נורמלי עולה במתינות משמאל לימין ומבטא תוספת מתונה לתשואה באג"ח הארוכות משיקולי נזילות – "פרמיית  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – שוק ההון בישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2013

שיעור 7- מצגת 6 אגרת חוב התחייבות לתשלום המונפקת על ידי הלווה (ממשלה או תאגיד) לפרק זמן קצוב. על פי רוב, האג"ח משלמת למלווים (משקיעים מוסדיים ופרטיים) ריבית תקופתית, בנוסף להחזר הקרן במהלך או בסוף תקופת ההתחייבות. אג"ח היא הלוואה לכל דבר. ותמיד תמיד נפדת בשער 100. איך בוחרים אג"ח? כשבאים להעריך אג"ח יש להתחשב  [ קראו עוד ]

שיעור 6- שוק ההון בישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2013

שיעור 6-מצגת שיעור 5 הגדרות חברה ציבורית- חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור (ס' 1 לחוק החברות) מכפיל רווח- אינדיקטור כלכלי המשמש בהערכת שווי של חברות. מכפיל הרווח  [ קראו עוד ]

שיעור 5- שוק ההון בישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2013

שוק ההון בישראל-שיעור 5 המשך מצגת 4. נכס הבסיס- זהו הנכס שעליו כתובה האופציה. יכול להיות מדד מניות, מטבע, סחורה או מניה כלשהי. למשל, נכס הבסיס באופציה על מדד ת"א 25 הוא מדד ת"א 25 המתפרסם באופן רציף ע"י הבורסה מוכפל במאה. נכס הבסיס באופציה על שער ה $ – הוא השער היציג של הדולר  [ קראו עוד ]

שיעור 4-שוק ההון בישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

שוק ההון-שיעור 4 מדדי בורסה משקפים את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות ני"ע משמשים כמדד יחס –BANCHMARK, לדעת איפה כל מניה הייתה ביחס לחודש שעבר למשל. השינויים במדדים משקפים את התשואה הממוצעת למשקיעים באותן מניות. הבורסה מחשבת ומפרסמת את המדדים העיקריים ברציפות במהלך המסחר, ומעדכנת אותם בכל 15 שניות סל מניות-מייצג רמת מחירים מוצעת של  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים