שם הכותב: תאריך: 17 מאי 2013

מאקרו כלכלה שיעור 9  – 7.5.2013, מרצה: ד"ר אלכסנדר קרומר

היצע הכסף = כמות הכסף = M ß M = c + d

ציבור מחזיק נכסים פיננסיים משני סוגים:

  1. אמצעי תשלום- מזומן ופיקדונות בעו"ש.
  2. ניירות ערך – אג"ח, מט"ח, מניות.

הציבור מחלק את תיק הנכסים שלו בין שני סוגי הנכסים ע"פ השיקולים הבאים:

א.      מניע העסקאות – קניית מוצרים. ככל שהתוצר גבוה יותר, נרצה להחזיק יותר מזומנים או פיקדונות בבנק.

ב.       מניע הביטחון – הציבור מחזיק כסף מעבר לצורך השותף על מנת להיות נזיל בעת הצורך הבלתי מתוכנן.

ג.        העלות האלטרנטיבית – כאשר הציבור מחזיק כסף במזומן או מפקיד אותו פיקדונות עו"ש, אז הוא מפסיד את הריבית. ככל שהריבית יותר גבוהה, כך ירצה להחזיק פחות כסף במזומן ופיקדונות עו"ש, וירצה להשקיע את הכסף בניירות ערך שיתנו ריבית.

ד.       המניע הספקולטיבי – חלק מהציבור מחזיק כסף נזיל ע"מ שבמידה ומחירי ניירות הערך ירדו, יוכלו לרכוש אותם בזול.

שני הפרמטרים העיקריים שמשפיעים על הביקוש לכסף הם:

–          התוצר הלאומי שנובע ממניע העסקאות – קיים קשר ישיר בין התוצר הלאומי לביקוש הכסף. ביקוש לתשואות ריאליות לכסף.

–          ריבית משק – העלות האלטרנטיבית, קיים קשר הפוך בין ריבית לביקוש לכסף. הריבית בבנק עולהß נרצה להפקיד אותו בבנק, ולא להחזיק במזומן.

SS  לא מהווה חזקה

בשוק הכסף המוצר הוא יתרות ריאליות, או במילים אחרות – מה הכסף יכול לקנות?

כאשר מדברים על כסף, מדברים על יתרות ריאליות!

P = רמת המחירים

M= כמות הכסף הנומינלי

S= היצע

 L(y,r) = M0 + K*Y – hr

עקומת הביקוש לכסף:

L = ביקוש ליתרות ריאליות

M0 = גודל אוטונומי שלא תלוי בתוצר ובריבית

Y= תוצר

R = ריבית

K= רגישות הביקוש לכסף ביחס לתוצר, בכמה משתנה הביקוש לכסף ככל שהתוצר עולה/יורד.

H= רגישות הביקוש לכסף ביחס לריבית, בכמה משתנה הביקוש לכסף ככל שהריבית עולה/יורדת.

לדוגמה, נניח כי בשנת 1980 רמת המחירים הייתה p=1 וסל המוצרים עלה 100 ₪, ואילו בשנת 1990 סל זה עלה ל-200 ₪ – ובשני המקרים נרצה את אותו הסל. כלומר, הביקוש הוא לאותו סל, אך נצטרך להחזיק כעת פי 2 שטרות.

שווי משקל בשוק הכסף –

  • שינוי בריבית הוא על העקומה – שינוי האנדוגני
  • שינוי בתוצר הוא שינוי של העקומה – שינוי אקסוגני

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 חמש + 2 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים