שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

תרגול במערכת Access

במסגרת התרגול ב-Access נתרגל הפעלה של מערכת לניהול וניתוח מסדי נתונים בהקשר לעבודתו של רו"ח המבקר. נבצע את תרגיל כיתה מספר 1 ב- Access.

לחיצה כפולה כל הטבלאות (tbl) פותחת את הטבלאות והנתונים המוזנים בה.

יצירת קשרי גומלין :

יש לסגור את כל הטבלאות הפתוחות -> לשונית "כלי מסד נתונים" -> "קשרי גומלין"

לכל טבלה אמור להיות מפתח ראשי –

בטבלה "tblTotalInv" אין מפתח ראשי ולכן יש צורך להיכנס לטבלה ולעבור מ"תצוגת עיצוב" ל"תצוגת נתונים" לסמן את השורה "InvDetailInvNum" וללחוץ על "מפתח ראשי".

במסך "קשרי גומלין" גוררים את כל הטבלאות ויוצרים קשרי גומלין בין שורה בטבלה אחת לשורה בטבלה אחרת.

דוגמה : בין "ProdNum" בטבלת "tblProd" לבין "InvDetailProdNum" בטבלת "tblInvDetail" יוצרים קשר ונפתח חלון. מקישים שורה מתחת לשורה הקיימת כדי לראות את הקשר בתוך הטבלה ומסמנים V ב-3 השדות.

יצירת שאילתות :

"יצירה" -> "עיצוב שאילתה"

ניתן לבסס את השאילתה על טבלה או על שאילתה קודמת שנוצרה.

בוחרים בטבלאות הרלוונטיות -> גוררים את השדות הרלוונטיים לעמודות מטה:

שדה : מציג את שם השדה

טבלה : מציג את שם הטבלה ממנה השדה נמשה

ממיין : ניתן למיין את השדה הנבחר

הצג : סימון או אי סימון V יציג או לא יציג את השדה בשאילתה

קריטריונים : רישום של קריטריונים באותה שורה מייצג קשר "וגם" ולשורה מתחת קשר "או".

 א.      שאילתות סיכום :

לאחר יצירת השאילתה במעבר לתצוגת נתונים ניתן להראות סכום של עמודה באמצעות לשונית "בית" -> "סיגמה סכומים"

 כאשר רוצים לקבץ נתונים עבור שדה מסוים (למשל סה"כ סכום חשבוניות ללקוח) יש צורך בעיצוב השאילתה בלשונית "עיצוב" -> ללחוץ על "סיגמה סכומים" -> נוספת שורה "קיבוץ לפי" -> נבחר בשדה אותו רוצים לסכום (לבצע ממוצע או כל פעולה אחרת) את הפעולה SUM (או פעולה מתאימה אחרת).

 ב.      שדות מחושבים :

שדה מחושב המבוסס על ערך קבוע או על שדות אחרים בטבלה.

לפני ביצוע החישוב, מומלץ לשמור את השאילתה !

על העמודה האחרונה (הריקה) לוחצים על לחצן ימני של העכבר -> "בניה" -> בוחרים בשדה הרלוונטי -> בונים את הנוסחה -> "אישור"6 + = שלוש עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים