שם הכותב: תאריך: 10 מאי 2013

מאקרו כלכלה שיעור 8 – 30.4.2013, מרצה: ד"ר אלכסנדר קרומר

חזרה על מדיניות פסקאלית: דוגמה מספרית –

Mpc= 0.6 , mpi=0.15, k = 4

250= yF– AD(yF)

פער תוצר – Yf-y*= 1000

1000= 4*250

 • הרחבה פיסקאלית של G  בלבד – יש להעלות את G  בדיוק ב-250
 • הורדה של T  בלבד – mpc*t= 250

0.6*t=250

T= 417

 • גדול ב-G  תוך כדי מימון ע"י העלאת המס – G=T

AD= G-mpc* G

250= G(1-mpc)

G=

G=625

היצע הכסף

מזומנים בידי הציבור = C                                הלוואות = L

פיקדונות עו"ש = D                                          כמות הכסף = M

M = C + D                                                         בסיס הכסף =B

מערכת הבנקים:

נניח בעיר מסוימת יש בנק אחד. לציבור יש 2000 ₪ במזומן, ובשלב הראשוני אין לציבור פיקדונות עו"ש.  בשלב הבא, הציבור מחליט להישאר רק עם 500 ₪ מזומן וכל השאר מופקד בבנק.

מאזן הבנק המסחרי:

נכסים

                                התחייבויות

רזרבה במזומן (A) = 1500

פיקדונות עו"ד (D) = 1500

בסיס הכסף (B) – סך כל המזומנים שנמצאים במחזור: מזומן בבנק ומזומן בציבור

B = A+C

בשלב הבא, הבנק מחליט להעניק הלוואות בסך 200 ₪ לציבור, שמפקיד אותם בחזרה, בבנק.

מאזן הבנק המסחרי –

נכסים

                                התחייבויות

A = 1500

הלוואות (L) = 200

D = 1700

M = C+D = 500 +1700 = 2200

B = A+ C= 1500 +500 = 2000

נעשה הבחנה:

 1. בסיס הכסף = כמה כסף יש בתאכלס, מזומנים בידי הציבור ורזרבה בבנק.
 2. כמות הכסף = מזומנים בידי הציבור ופיקדונות בבנק, כמה כביכול יש כסף, לאחר שניתנות הלוואות וישנה אפשרות "לגלגל" כספים – בין הציבור והבנק. לא מדובר בכמות כסף פיזית שקיימת.

בנק מרכזי באותה עיר קבע יחס רזרבי של 0.25 – לבנק יש אינטרס לקבוע יחס רזרבי נמוך ככל האפשר

יחס רזרבי =

בדוגמה שלנו –

D= 6000

נכסים

                                התחייבויות

A= 1500

L = 4500  P.N

D=6000

B = C+A = 500+ 1500= 2000

M= C+D = 500+ 6000= 6500

תפקידו של הבנק המרכזי:

 1. 1.       הדפסת כסף
 2. 2.       קביעת יחס רזרבי
 3. 3.       פיקוח על כמות הכסף במשק (ע"י סעיפים 1,2)
 4. 4.       פיקוח על המערכת הבנקאית
 5. 5.       שמירה על יציבות המחירים

איך ניתן לשנות את כמות הכסף?

א.      עירוי פנימי – שינוי בכמות הכסף, ללא שינוי בבסיס הכסף. לדוגמה –

 • הציבור רוצה להחזיק בכל רגע נתון פחות מזומן, כך נניח C=300

A=1700, D=6800=

M = C+D = 300+6800= 7100

 • שינוי של יחס ברזרבה. נניח שיחס הרזרבה ירד ל – 0.2

0.2=

M= C+D= 500+7500= 8000

ב.       שינוי הכסף שנובע משינוי בבסיס הכסף. נניח הבנק המרכזי מגדיל את בסיס הכסף, בתמורה לאג"ח ממשלתיות . אם הבנק רוצה להקטין את בסיס הכסף, אז הוא מוכר אג"ח לציבור.

לסיכום,

עירוי חיצוני חיובי

עירוי חיצוני שלילי

בנק מרכזי קונה אג"ח מהציבור

בנק מרכזי קונה מט"ח מהציבור

בנק מרכזי מוכר אג"ח לציבור

בנק מרכזי מוכר מט"ח לציבור

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול7 − חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים