שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2012

איך בונים טופס ע"י אשף הטפסים טופס ידני?

כפתור יצירהß לוחצים על אשף הטפסיםß במסך הראשון הוא שואל אותי לאיזו טבלה אני רוצה לבנות את הטופס? ß בוחרים את הטבלה הרצויה לטופס ß אחרי שבחרתי את הטבלה –  למטה יש את כל השדות של הטבלה שיצרתי, שם בוחרים איזה שדות אני רוצה שיהיו בטופס (לדוגמה – במצב שאני לא רוצה שחלק מהעובדים יקלידו שם משהו). ניתן רק לראות את הטופס, לעיין. אך, יש לשים לב אם יש שדה שמוגדר כ"נדרש" ולא הבאתי אותו לטופס, או שדה מפתח כי הטופס לא ייתן להקליד עוד שורה חדשה.

בשלב הבא – נגדיר איך הטופס יראה:

–          טורי : כל רשומה בטבלה נראה בנפרד

–          טבלה : נראה את הטבלה כטבלה

בוחרים את האופציה הרצויהß המשךß נבחר כותרת לטופסß סיום.

שינויים ידניים על הטופס שיצרתי :

  • על הלשונית לוחצים לחצן ימני ובוחרים "תצוגת עיצוב"
  • בצד הימני נראה את הרשומה, בה נקליד בתוך הטופס. בצד השמאלי הכותרת, שם השדה.
  • נוכל להזיז את השדות/רשומות ולעצב את הטופס מחדש. נגרור אותם ידנית למקום הרצוי.
  • נוכל אפילו להעלות תמונה, נבחר תמונה ß נעשה לה "העתק", ואז "הדבק" על גבי תצוגת העיצוב.  גם פה , נגרור את התמונה למקום הרצוי לנו. במידה ובטבלה עצמה היינו מעלים תמונה (סוג טקסט: קובץ OLE, נכנס לתצוגת גיליון, נעמוד על אחת הרשומות ונעלה תמונה מתוך המחשב. כשנעבור לתצוגת טופס, ובמידה ונבחר את השדה תמונה, נראה את התמונה בתצוגת גיליון טופס ברשומה המתאימה).
  • רקע לטופס – לחצן ימני בתצוגת עיצוב לטופס, לשונית צבע מילוי/רקע. אם נרצה שלטופס יהיה תמונת רקע, נעלה תמונה בטופס בתצוגת עיצוב, נגדיל את התמונה לכל הטופס, לחצן ימני על התמונה – מיקוםß העבר לרקע. על מנת, למתוח את התמונה לכל גודלהß רצועת כליםß עיצובß מצב שינוי גודלß נחליף ל"מתח".
  • עיצוב גופן – נעמוד על השדה/ רשומה לחצן ימני, צבע גופן. באותה שיטה, נוכל לשנות את גודל הכתב ולערוך עליו שינויים.
  • איך מוסיפים/ מורידים בטופס קיים שדות לאחר שיצרתי את הטופס?

–          למחוק: תצוגת עיצוב, נמחק את השדה פשוט. Delete.

–          להוסיף: הוסף שדות קיימים.

תיבה משולבת בטופס:

לאחר שיצרנו טופס, אנחנו רושמים בתוך הטופס ברשומות. במידה ויש לי נתון, כגון קוד ספק ולא נרצה לחזור לטבלת הספקים על מנת לבדוק מה קוד הספק המסוים, נרצה לבנות תיבה משולבת שתהיה לנו לעזר. נעשה זאת כשיש לנו קשרי גומלין ובטבלת הרבים נוכל ליצור תיבה משולבת. ניצור את התיבה  על השדה המקשר (המשתתף בקשר).

תהליכי הקמת התיבה המשולבת:

טופס ß תצוגת עיצובß נעמוד על השדה אותו נרצה להפוך לתיבה משולבת ונמחק אותו, כיוון שנרצה לייצר אותו מהתחלה ß לדאוג שהחלון של רשימת השדות יהיה פתוח (עיצוב, הוסף שדות קיימים).

סרגל עיצובß פקדיםß נבחר את האובייקט "תיבה משולבת", כאשר האובייקט לחוץ ליß נגרור את השדה הרצוי מתוך רשימת השדות הקיימים לתוך הטופסß ייפתח לי מסך "אשף התיבות המשולבות".

במסך זה נגדיר מה צריך להיראות כשנפתח את החץ בתיבה המשולבתß נבחר את האופציה הראשונה "ברצוני שהטבלה המשולבת תקבל את הערכים מהטבלה"ß הבאß נבחר את הטבלה ממנה נרצה לשאוב את הנתוניםß נבחר את השדות מתוך הרשימה אותן נרצה לראות כשנפתח את החץ בטבלה המשולבת ß איך נרצה למיין את השדות שבחרנו בשלב הקודם, נרצה סדר עולה בד"כA  ל- Z. ß השלב הבא מראה איך תראה התיבה המשולבת, נראה את כל הנתונים ששאבנו מצד היחיד בקשר גומלין, ברמה העקרונית נרצה להראות את עמודות המפתח למרות שמומלץ להסתיר.

בשלושה השלבים הבאים אשף התיבה המשולבת שואל אותי :

–          איזו שדות זמינים ? איזה שדה מתוך השדות שבחרנו לתיבה המחשב ירצה לקחת

–          לאן צריך להכניס את השדה בטבלה ? נסמן את אותו השדה שבחרנו בשלב הקודם, השדה שיוקלד ברשומה.

–          איך נקרא לטבלה המשולבת?

עכשיו, כשנהיה בתצוגת טופס, נוכל לפתוח את החץ של הטבלה המשולבת ונראה את רשימת השדות שבחרנו לשלב. 

לצילום השיעור× שש = 18

תואר ראשון
תואר שני
מרצים