שם הכותב: תאריך: 02 דצמבר 2012

קשרי גומלין – המשך משיעור 5:

לאחר שקישרנו בין 2 טבלאות, ונעבור לתצוגת גיליון נתונים נראה בצד הטבלה של היחיד + , כשנלחץ עליו נראה את הנתונים הקושרים בין אותו קשר יחיד לקשר הרבים (הנתונים שרשמנו שטבלת הרבים).

נקליד תמיד תחילה נתונים בצד של היחיד.

טפסים –  ממשק המשתמש:

במקרה וארצה להגביל משתמש בטבלה שהקמתי, כלומר, שהמשתמש לא יוכל לראות את גיליון העיצוב (ובמקרה כזה יוכל גם לשנות פרטים שקיבענו, כמו מפתח, סוג טקסט וכגון) –  אלא ארצה להראות לו טופס שיראה לו את הפרטי הטבלה שהקמתי.

המסכים/הטפסים יהיו ידידותיים למשתמש, אוכל לעצב את הטבלה מבחינת צבעים וגופנים, אוכל לבצע חסימה לטבלאות שארצה –

בעצם זה יבנה מעין מראה לטבלה שהפקתי, רק בצורה שארצה להראות למשתמש.

תהליך פתיחת טפסים –

  1. סגירת כל הטבלאות.
  2. לעמוד על הטבלה הרצויה, ללכת לרצועת הכלים "יצירה", נבחר את הכפתור "טופס". נלחץ עליו וייפתח לנו "טופס אוטומטי" על הטבלה המסוימת.
  3. כדי לראות את הטופס במבט המשתמש נעבור ל"תצוגת טופס".
  4. בטופס, אראה את השדות ורשומה אחת מתוך הטבלה. על מנת לעבור מרשומה לרשומה הבא נשתמש בחצים שמופיעים בתחתית הטופס.       כל מה שיצרנו בטבלה, הטופס יכיר, אך יראה זאת וויזואלית אחרת.
  5. לחצן ימניßשמור. מקובל לשמור טפסים תחילה ב-Frm  ואז נרשום את שם הטבלה.
  • כל מה שנזין בטופס,יירשם אוטומטית בטבלה עצמה!
  • בטבלה שמקושרת לטבלה אחרת, והטבלה אותה העברנו לטופס היא הצד של היחיד – בטופס האוטומטי נראה טופס משנה, אשר יראה לנו את הנתונים של טבלת הרבים. (כפי שראינו בתצוגת טבלה גיליון נתונים ב-+). במידה וטופס המשנה מהווה גם הוא צד יחיד בקישור גומלין, אראה + בתוך טופס המשנה שיפנה אותי לצד הרבים של טופס המשנה.
  • כל מה שארשום בטופס המשנה יעבור אוטומטית לטבלה המיועדת!

אשף הטפסים יאפשר לי לבנות טופס בצורה ידנית –

למשל, כשארצה לחסום שדה מסוים.

לצילום השיעור+ שבע = 13

תואר ראשון
תואר שני
מרצים