שם הכותב: תאריך: 02 מאי 2013

יישומי מחשב בניהול שיעור 6 – 21.4.2013, מרצה: ד"ר יוסי רענן

המשך גרפים:

ציר אופקי (ציר X)- ברוב המקרים קטגורי

ציר אנכי (ציר Y)-  תמיד מספרי

אלא אם כן קובעים אחרת – האקסל תמיד תיקח את הציר הימני ביותר כציר קטגוריות.

כאשר עושים גרף, נפתח לנו סרגל כלים חדש "כלי תרשימים" –

סרגל כלים: "פריסה" –>

 1. מקרא –> "שכבת על" (משמאל/ מימין) – נוכל להציג את המקרא בדרכים שונות;
 2. הוספת כותרת לגרף, כותרות ציר ומקרא.
 3. קווי רשת – הוספת קווים בגרף, ע"מ לקבל הערכה יותר טובה של הנתונים.
 4. צירים – הזזת ציר ה-Y משמאל לימין.
 5. צירים: ציר אופקי –> אפשרויות נוספות–> ניתן לשנות יחידות מרווח בין פרמטרים, לשנות סוג ציר לציר תאריכים.
 6. צירים: ציר אנכי–>ניתן לבחור הצגה באלפים/מיליונים; אפשרויות נוספות–> מינימום/ מקסימום; לשנות יחידות משניות – כמה קווים יהיו בין כל מספר.
 7. תווית נתונים – אפשרות בכל עמודה את הערך המספרי המיוחס לה.

הדגשת עמודה מסוימת בתוך גרף – לחיצה פעמיים על העמודה הרלוונטית –> מקש ימני–> עיצוב נקודת נתונים.

גרף עם ציר אופקי מספרי:

 • לדוגמה – פרבולה , נבנה על ציר עם תבנית: "פיזור"–>קו חלק.

X

Y-X2

Y=3X+4

-10

100

-26

-9

81

-23

-8

64

-20

כאשר נכנסים להוספת נתונים (בחר נתונים בעיצוב), הוסף –> שם סדרה, ערכי סדרה X, ערכי סדרה Y.

תבנית: עוגה

גודל הפלחים המופיעים בתבנית העוגה אינם מראים באופן רציונאלי את גודלם המספרי המקורי, היא לוקחת את המספרים – ומקצה לכל קטגוריה את האחוז המתאים לו, באופן יחסי. בתבנית עוגה נהיה מוגבלים מבחינת שינוי עיצוב הגרף.

נוכל להוציא ליד כל פלח את הערך המספרי לו – "תווית נתונים"–> מחוץ לקצה.  במידה ונרצה להראות בתוך כל פלח את שם הקטגוריה שלו –> עיצוב תווית נתונים.

שליפת פלח מתוך העוגה –> לחיצה כפולה על הפלח, בעזרת מקש השמאלי לגרור את הפלח החוצה.

תבנית: טורים מעורמים

שילוב בין גרף רגיל עמודות לעוגה. יעיל להכנסות לפי רבעונים, לדוגמה.

אפשר להחליף ושורות בלחצן "עבור בין שורה/עמודה" בתוך "עיצוב".

הדפסה: חשוב להגדיר את התחום אותו נרצה להדפיס (שכן יש תאי עזר, חישובים ותאים שאינם רצויים לנו בהדפסה).

 • בתוך "פריסת עמוד" –> נבחר תחום ונלחץ "אזור הדפסה" –> הגדרת אזור הדפסה
 • נוכל בכל רגע להוסיף עוד נתונים לאזור הדפסה ע"י סימונם ו-"הוסף לאזור הדפסה".
 • אם לא כל הנתונים הרצויים לי נכנסו לאזור ההדפסה (כפי שנראה בתצוגת הדפסה מראש), נלחץ על "שוליים"–>"שוליים מותאמים מראש" – וכך נוכל "לשחק" עם ההגדרות של ההדפסה. במידה ונלחץ על "אנכי", הגרף יהיה באמצע.
 • הקווים המקווקוים בגיליון יסמנו לנו מעברי עמודים. אם נרצה לקבע את המקום בו יעבור עמוד, נלחץ על המשבצת: "פריסת עמוד"–> מעברים–>"הוסף מעבר עמוד".
 • "פריסת עמוד" –>"כותרות להדפסה" : נוכל לשנות את הכותרות אשר יופיעו בראש ו/או בתחתית כל עמוד אותו נדפיס – כותרת על'/תח': "מותאמת אישית" – נוכל לשנות ולעצב כותרות לפי רצוננו (בהתאם: כותרת ימנית, אמצעית ושמאלית).  כאן, נוכל להוסיף פונקציות של:
 1. מספור עמודים
 2. הוספת קובץ נתיב (מראה לנו היכן שמור הקובץ)
 3. שם הגיליון
 • השתלה כותרות : לדוגמה, בנינו טבלה עם מלא נתונים – כאשר נעבור בין עמוד לעמוד, נרצה לראות בכל עמוד בנפרד את הכותרות הרצויות. מה נעשה?
 • פריסת עמוד–>כותרות להדפסה–> הגדרת עמוד –> גיליון–>

א.       שורות חוזרות בכל עמוד : לבחור טווח שורות

ב.        עמודות חוזרות לצד כל עמוד: לבחור טווח עמודות

 • סדר ההדפסה: הגדרת עמוד –> סדר עמודים (למטה ולרוחב/ לרוחב ולמטה).
 • הוספת קווי הרשת להדפסה – גם בהגדרת עמוד
 • למטה בצד שמאל ליד האחוז של עמוד אפשר להיכנס לתצוגה מקדימה של מעברי עמודים.


חמש − = 2

תואר ראשון
תואר שני
מרצים