שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 6 – 9.4.2013, מרצה: ד"ר אלכסנדר קרומר

בהמשך לדוגמה המספרית מהשיעור הקודם –

C = 300+ 0.8yd

מס = 0.25y

G=180

I=220+0.2Y

מצאנו כי y=3500

האם תקציב הממשלה בעודף/גירעון/מאוזן  ?

הכנסות הממשלה = 0.25Y

T= 0.25*3500= 875

G= 180

Sg= t – g = 875-180 = 695 > 0

לכן, תקציב הממשלה בעודף.

פער דפלציוני = 200, והממשלה רוצה לסגור פער דפלציוני ולכן החליטה לבצע מדיניות פיסקאלית מרחיבה (שינוי בביקוש דרך תקציב הממשלה, כלומר שינוי ב-G  או ב-T, או בשניהם. הרחבה פיסקאלית הינה הרחבת G וצמצום T. צמצום פיסקאלי הינו צמצום G והרחבת T), ע"י הגדלת הצריכה הממשלתית ללא שינוי מס.

מה גודל ההרחבה הפיסקאלית שעל הממשלה לבצע?

הפער הדפלציוני לפי הדוגמה הינו 200, על כן נצטרך להגדיל את הוצאות הממשלה (G) בדיוק בפער שנוצר, ב-200.

במצב כזה, ביטלה הממשלה את האבטלה והגענו לתעסוקה מלאה. כמובן, החיסכון הציבורי שלנו משתנה בהתאם לשינוי בהוצאות הממשלה.

נחשב כעת את מחדש, עם העלאת התוצר ל- 4,500

T= 0.25*4500= 1125

G = 180+200= 380

Sg = 1125-380 = 745 > 0

לחילופין, הממשלה רוצה להוריד את הגובה היחסי של המס היחסי, ע"מ להגיע לתעסוקה מלאה. איזה שיעור מס על הממשלה לקבוע?

התוצר בתעסוקה מלאה הוא 4,500, על כן נציב נעלם במשוואה – T

300 +0.8 *(4500+T*4500) +180+220+0.2*4500 = 4500

T = 19.4 %

תעסוקה מלאה ושוק עבודה –

אוכלוסייה בגיל העבודה מורכבת מ:

                          משתתפים בכוח עבודה   (מועסקים/ לא מועסקים)                                             לא משתתפים בכוח עבודה (אין להם עניין לעבוד)

משתתפים בכוח העבודה/

סך האוכלוסייה

 

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה =

לא מועסקים /

משתתפים בכוח העבודה

 

שיעור האבטלה =

אבטלה מתחלקת לשתיים –

  1. שיעור אבטלה נורמלי/טבעי  – Yf

א.      אבטלה מבנית: חוסר התאמה בין מלאי הון פיזי לאנושי.

ב.       אבטלה חיכוכי: מעבר מעבודה לעבודה.

  1. שיעור אבטלה מעל לנורמלי –

א.      אבטלה אזורית

ב.       אבטלה קלאסית: קשיחות שכר כלפי מטה.

ג.        אבטלה קיינסיאנית: היעדר ביקושים וקשיחות המחירים כלפי מטה (האמירה היא- אם יורד הביקוש, המטרה היא להיפטר ממלאי – לא להוריד מחירים).

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 7 + שש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים