שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

שיעור 6-

נקודת האופטימום נקבעת ב-P0 על עקומת ההוצאות השוליות LRMC (P0=P(LRMC))

P0 על עקומת LRAC- מאפשר לדעת הרווח הכולל (מחיר כל יחידה לעומת הרווח הכולל).

במודל זה אנו נחפש את הרווח הכלכלי (להבדיל מרווח חשבונאי) – רווח שלוקח בחשבון את כל העלויות האלטרנטיביות הרלוונטיות. כלומר, כל אותם הכנסות שגורמי הייצור היו מקבלים במקום אחר, אילו היית מקבל תמורה עליהם במקום אחר. לכן, כאשר ניקח בחשבון את העלויות האלטרנטיביות, ייתכן כי הרווח הכלכלי יהיה שונה מהרווח החשבונאי. במידה והרווח הכלכלי יהיה שווה לאפס, היצרן עדיין יישאר בענף, איך ניתן להסביר זאת? על כך שלא תהיה לא סיבה לעבור למקום אחר, שכן הרווח מכיל בתוכו את העלות האלטרנטיבית הזו.

דוגמה מספרית: w=2, i=1, p=120,

תחילה, עלינו לבדוק האם כל הנחות המודל אכן מתקיימות, על מנת שנוכל להציג נקודה אופטימלית בעלת רווח אופטימלי. החשובה מהן, תי"ל בכל רמה של תפוקה.

שלב ראשון: מציאת קו ההתרחבות


שלב שני: הצבת L במשוואה שוות ההוצאה ומציאת LRMC;LRAC

LRTC=2L+K

LRTC=2L+L=3L

LRTC(X) =? ß נציב במשוואת התוצר ß

שלב שלישי: הצגה גרפית של עקומת שוות ההוצאה, מציאת X והרווח בהתחשב ל-P0

נשים לב כי LRTC הינה משוואה עם מעריך שווה ל-2, על כן נשרטט את LRMC;LRAC ליניאריות .

על מנת שיהיו לנו רווח מקסימלי, צריך לעמוד בשני תנאים:

 1. P0=LRMC ß 120=6X; X=20
 2. צריך להיות על החלק העולה של AC

כעת, נמצא את הרווח המקסימלי ליחידה על ידי הצבה LRAC

LRAC=3*20= 60

הרווח הכולל:

או לפי:

שלב רביעי: הצגה גרפית של משוואה שוות תפוקה ומציאת הרכבי התשומות האופטימלי על ידי הצבה במשוואת X

מציאת ההרכב האופטימלי של התשומות:

מקרים מיוחדים – בהם הנחת תי"ל אינה מתקיימת

(בהתחשב לנתונים של הדוגמה הנ"ל)

 • תע"ל: אין נקודת אופטימום, שכן כדאי ליצרן להמשיך לייצר. ומצבו ימשיך להיות טוב מבחינת הרווח. אחד ההסברים מדוע קורה מונופול בענף, זה הוא מקרה זה! יתרון לגודל יגרום ליצרן לייצר עוד במחיר גבוה. לכאורה, רק התנאי הראשון מתקיים, השני אינו.

מעבר לנקודה הבאה תגדיל את הרווח, על כן לא נגיע להתכנסות של הרכב התשומות האופטימלי.

 • תק"ל:
  אין נקודת אופטימום.

 1. כאשר P0=LRMC=LRAC ישנן אינסוף פתרונות אפשריים, שהיצרן יהיה אדיש לגביהם.
 2. כאשר P0<LRMC=LRAC יש הפסד.
 3. כאשר P0>LRMC=LRAC יש רווח, לכן נמשיך לייצר עוד.

גם פה התנאי השני אינו מתקיים, שכןAC אינו עולה.

 

 

 

 

 

 • המקרה הקלאסי: תי"ל, לא בכל רמת תפוקה.

במקרה זה, התנאי השני לרווח מקסימלי משתנה!

 1. P0=LRMC
 2. P1LRTMC(X1)ß
 • מעל נקודת החיתוך בין LRMC ל-LRAC

   

   

  רווח כלכלי ששווה לאפס בטווח הארוך מכונה רווח נורמלי, רווח חיובי מכונה רווח מעל הנורמלי. מה הכוונה רווח נורמלי? היצרן לא נהנה מרווח עודף. מה יקרה כאשר לכל היצרנים בענף יהיה רווח עודף? בענף יהיה רווח עודף, ויצרנים מחוץ לענף ירצו להיכנס לענף. במצב הזה, המחיר ירד וירד עם כניסת יצרנים לענף עד לרמה שהוא שווה לMin(LRAC)-, ואזי הענף יהיה ברווח נורמלי, תחול התייצבות של שיווי משקל ענפי. זהו המצב האידיאלי (רווח נורמלי), מבחינת הצרכנים – המחיר ירד לרמה הכי נמוכה האפשרית לצרכנים, מבחינת היצרנים – לייצר ללא בזבוז.

  • רווח נורמלי= בנקודת החיתוך בין LRMC ל-LRAC.
  • רווח מעל הנורמלי= מעל נקודת החיתוך ביןLRMC ל-LRAC

השוואה בין הטווח הארוך לטווח הקצר, כאשר מדובר ביצרן שפועל בתנאי תחרות משוכללת:

במה שונה פעילותו של היצרן בטווח הארוך לפעילותו בטווח הקצר? LR/ SR

 1. בטווח הארוך יכול היצרן לשנות את כמויות גו"י בכל רגע נתון. מבחינת הטווח הקצר, היצרן לא יוכל לשנות את הכמות מאחד גו"י של היצרן.
 2. בטווח הארוך מצבו של היצרן, בד"כ, טוב יותר מאשר בטווח הקצר (מבחינת תפוקה אופטימלית, הרכב תשומות אופטימלי ורווח מקסימלי).
 3. תנועה על קו ההתרחבות, שינויי כמויות התשומות בהתאמה, אפשרי רק בטווח הארוך. בטווח הקצר, ישנה מגבלה על כמות המכונות (קו אנכי) או כמות העובדים (קו אופקי), אשר גם מקבע את כמויות גורם הייצור השני, בהתאם לכמויות התוצר הנדרשות.

מדוע? כאשר אינך מוגבל, היכולת להביא עצמך למצב הטוב ביותר הינו אפשרי.

המודל:

נקבע את K1 – בכדי לייצר X=2 נימצא על LRTC0

אך, בשביל לייצר X=3, יגדיל היצרן את כמות העובדים וכעת נימצא על

LRTC2 ויהיה חייב להגדיל את ההוצאות שלו! על כן, היצרן אינו מייצר באופן יעיל

כאשר הוא בטווח הקצר, אינו מיישם את ההרכב התשומות האופטימלי.

בשביל לייצר X=1 כמות העובדים תקטן, אך גם כאן הרווח לא יהיה מקסימלי והרכב התשומות לא יהיה אופטימלי (לא נימצא על קו ההתרחבות).

המקרה היחיד בו מצבו של היצרן בטווח הקצר שווה למצבו של היצרן בטווח הארוך – בחיתוך בין קו ההתרחבות עם מגבלת הטווח הקצר (קיבוע K או L) ß הנקודה השחורה. ההרכב היעיל של (K1,L1).

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 שמונה × 5 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים