שם הכותב: תאריך: 22 נובמבר 2012

המשך תוכנת ה-ACCESS

  • מסכת קלט – נשתמש כשנרצה לבנות תבנית מסוימת לרשומה, כגון נייד טלפון.  מסכת הקלט בנויה מאפסים ובסוף רושמים $;;000-0000000 כאשר הסימן בסוף הוא שקובע לי מה אני אראה בגיליון נתונים כשאבוא להקליד, אראה $$$-$$$$$$$.  או תאריך – 00/00/0000;;** , בגיליון הנתונים נראה ****/**/**.

כדי לקבוע במס' נייד 05 בתחילת המספר, צריך להקליד סלאש הפוך \ .

0000000-\05\0 ואת המספר 05 המחשב ירשום לנו לבד בגיליון נתונים.

  • בטבלאות בעיצוב טבלה – יש לנו שלושה עמודות: שם שדה, סוג נתונים ותיאור. התיאור הינו הסבר למשתמש מה הוא צריך לעשות, אך לא יהווה תנאי הכרחי,מגביל למשתמש. המשתמש יוכל לראות זאת בגיליון נתונים, למטה בתוכנה.

אשף בדיקת מידע– הקצאת אופציות להקלדה על ידי המשתמש, ובעצם כשנעמוד בגיליון נתונים המשתמש יראה חץ, כשיעמוד עליו ייפתח לו רשימת בחירה מתוכו יבחר המשתמש באופציה הרצויה לו. יוצר אחידות. תחילה נבחר את סוג הטקסט. נצא מהסוג נתונים , ולאחר מכן נבחר תחת סוג הנתונים "אשף בדיקת מידע" (המחשב יזכור את הבחירה הראשונית שהמשתמש בחר). לאחר שבחרנו "אשף בדיקת מידע", נצטרך לבחור בין 2 אפשרויות, ואנו נבחר באופציה השנייה – "אני אקליד את הערכים הרצויים לי". כשנרצה לערוך שינויים בתבנית, נעבור מ"כללי" ל"בדיקת מידע". במקור שורה נוכל להוסיף אפשרויות ערכים כאשר בין כל ערך נרשום ;"__".  אופציית הגבל רשימה – לא. משמעותו, שבמידה ונרצה לרשום דבר מה שאינו כתוב בערכי הרשימה שרשמנו, נוכל. במידה והיה רשום "כן", לא היינו יכולים לרשום כלום שאינו כלול ברשימה.

 קשרי גומלין –  ניתן לקשר רק בין 2 טבלאות.  כדי לקשר שני טבלאות חייב שיהיה שדה משותף בשני הטבלאות המקושרות, במידה ואין שדה משותף, ניצור כזה (בטבלה הרצויה). כמו כן, אותו שדה חייב להיות בעל מאפיינים זהים לחלוטין – סוג טקסט, גודל כתב, קוד אימות וכל שינוי שנערך על שדה. אמנם, כן אפשר לעשות קישור בין שדה מסוג מספור אוטומטי לבין שדה מסוג מספר שאינו אוטומטי. כאשר שם השדה אינו תנאי הכרחי, למרות שמבחינה מהותית נרצה שהשדה יהיה זהה. אנו נעשה קשרי גומלים של קשר בין אחד לרבים – קשר בין שדה שהוא מפתח (אחד) לבין שדה שהוא לא מפתח (רבים) בטבלה האחרת.

1ß לאינסוף.

שלב ראשון:  בודקים כי השדות שאנו רוצים לקשר יהיו זהים לחלוטין (נוכל תמיד להעתיק שדה בעיצוב כפי שהוא לטבלה הרצויה).

שלב שני: לסגור את כל הטבלאות הפתוחות במשטח העבודה.

שלב שלישי: רצועת כלים – "כלי מסד נתונים", שם נבחר את הכפתור "קשרי גומלין". ייפתח לנו חלון עם הטבלאות הקיימות לנו, ואנו נבחר א. ברקע, יהיה ת הטבלאות הרצויות לנו לקישור. יעלה לנו משטח עבודה שנקרא "קשרי גומלין".

שלב רביעי: ביצוע הקישור נעשה על ידי גרירה של שם השדה הרצוי לטבלה השנייה, ונעמוד במדויק על השדה הרצוי. יעלה לנו חלון – "אסוף שלמות הקשרים בין הטבלאות" (משמעות = לא נוכל להקליד בצד של הרבים משהו שאינו קיים בצד של היחיד), נסמן וי ולאחר מכן נלחץ על הכפתור "צור".

באותו חלון מופיעים לי שתי אפשרויות נוספות: "עדכן שורות" – אם נלחץ וי, אם נעדכן משהו בצד של היחיד, זה יעדכן לי אוטומטית את הצד של הרבים. "מחק רשומות קשורות"- אם נלחץ וי,  אם מחקתי משהו בצד של היחיד, יימחק לי אוטומטית בצד של הרבים. מצב זה הוא לא מצב רצוי! (לדוגמה- קשר גומלין בין טבלת מחלקה לטבלת עובדים, אם נמחק מחלקה– יימחקו לי אוטומטית כל העובדים הקשורים לאותה מחלקה).

 תכנון טבלאות :

נבנה את הטבלאות על כל המשתמע בכך, לאחר מכן נעשה קשרי גומלין כשהטבלאות ריקות מנתונים, ואז נקליד ברשומות מידע. 

לצילום השיעור6 + = עשר

תואר ראשון
תואר שני
מרצים