שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

יישומי מחשב בניהול שיעור 5 – 14.4.2013, מרצה: ד"ר יוסי רענן

חישוב שכיחויות Frequency   – פונקציה שנותנת לנו שכיחויות של מספרים בלבד.

נרצה לחלק נתונים מסוימים לקטגוריות – כאשר בכל קטגוריה נרצה לדעת כמה נתונים מופיעים בכל קטגוריה (לדוגמה, ציונים במבחן – מחולקים לפי ערכי הציונים: 10,20,30….100) –> מסמנים קבוצה של תאים ריקים עליהם נרצה לעשות שכיחות, כאשר תמיד נבחר תא אחד נוסף מעבר למספר הקטגוריות שכיחויות שבחרנו (כביכול עונה לקטגוריה "אחר"/"עודפים") –> נבחר בקטגורית סטטיסטיקה פונקציית frequency  —> בתא הראשון DATA נסמן את התאים בהם מסומנים הנתונים ß בתא  השני BINS נבחר את התאים בהם קבענו את הקטגוריות/ הטווחים–> לאחר שבחרנו את התאים הרצויים נלחץ Ctrl + shift ובמקביל נלחץ על אישור .

פונקציה זו נקראת פונקציה מערכית – כלומר, לא ניתן לשנות חלק מהנתונים שקיבלנו – מדובר במערך מאוחד.

פטנט לבדיקה האם עשינו נכון את הפונקציה –> נחבר את כל השכיחויות, אם קיבלנו מספר זהה למספר הנתונים, נדע שצדקנו.

תאריכים באקסל :

נרצה לעשות חישובי הפרש בין תאריכים מסוימים –

נזין תאריך בתא אחד, בתא אחר נרשום את מספר הימים אותם נרצה לחבר או להחסיר ß בתא השלישי נעשה חישוב של תא התאריך ועוד/פחות התא של מספר הימים ß נוכל לעצב את התא לפי תאריך

לחילופין – הפרשי ימים בין תאריך לתאריך – באותה הדרך, בתא אחד תאריך – בתא השני תאריך אחר. בתא השלישי – תא פחות תא, נקבל את מספר הימין שיעברו עד שנגיע מתאריך לתאריך שציינו בתאים.

פונקציות תאריך ושעה:

  • Today – מתעדכן כל פעם לפי התאריך של היום.
  • Now – מביא לנו תאריך ושעה מעודכנים.
  • Year()-  מה שנכנס בסוגריים זה מספר סידורי של תאריך.
  • Month()- מה שנכנס בסוגריים זה מספר סידורי של תאריך.
  • Day()- מה שנכנס בסוגריים זה מספר סידורי של תאריך.
  • Weekday()- מה שנכנס בסוגריים זה מספר סידורי של תאריך, יום מסוים בשבוע.
  • Date() – פונקציית איחוד—>  נתון לנו בטבלה : יום, חודש ושנה –

אנו נרצה להרכיב את זה לתאריך מאוחד, נסמן את התאים הרצויים כמובן.

לדוגמה – ארצה שמתאריך מסוים, כעבור 9 שנים + 27 חודשים + 10 ימים – נגיע לאיזה שהוא תאריך מיועד ß אבנה טבלה : תאריך, שנה, חודש, יום – אבנה תא עזר אשר בכל תא בנפרד ארשום 9,27,10 (התוספת הרצויה לי) ß אבנה פונקציה בתא נפרד – DATE

בשנה – אבחר את התא של השנה של התאריך שלי + התא שמסמן לי את התוספת של ה-9 שנים (מקובע), וכן הלאה לגבי חודשים וימים. האקסל יחבר את השנים, חודשים וימים ותגיע לתאריך המיועד.

על מנת לעבור לסוף חודש הקודם , כלומר ל-31/12 ניכנס לפונקציית Date, נרשום ב- day=0

על מנת לעבור לסוף חודש הנוכחי, ניכנס לפונקציית Date, נרשום ב-month=month(g3)+1, day=0) ,year(g3)).

גרפים :

הוספת גרפים –>נעמוד על נתונים מספריים אותם נרצה להציג בגרף –> הוספה: נבחר את צורת הגרף הרצויה לי

כאשר נוסיף גרף ייפתחו לנו בסרגלי כלים עוד 3 כלים:

  1. עיצוב – סגנונות תרשימים, פריסות תרשימים, אם נרצה להוסיף/להוריד נתונים לאחר שיצרנו את הגרף: בחר נתונים, "הוסף": נסמן את הנתונים שנרצה להוסיף. "הסר": נבחר את הכותרת המתאימה של הנתונים אותם נרצה להוריד מהגרף. "העבר תרשים" – אם נרצה להעביר את הגרף לגיליון חדש.
  2. פריסה
  3. עיצוב אובייקט


4 + = שלוש עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים