שם הכותב: תאריך: 09 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 5 – 2.4.2013, מרצה: אלכסנדר קרומר

פונקציית הביקוש המצרפי וש"מ (שווי משקל) –

כאשר הביקוש מצטמצם התוצר יורד, המחיר יורד והכמות עולה .

במציאות, אי אפשר גם להוריד את המחיר וגם למכור יותר סחורה, ולכן יצרן צריך להגדיר ביקושים.

הרכב הביקוש –

  • צריכה פרטית C=C0+mpi*Yd
  • צריכה ציבורית G=G0
  • השקעות       I=I0+mpi*Y

הנחות –

  • המחירים קבועים
  • ריבית קבועה
  • כל הרווחים מחולקים
  • בשיווי משקל – התוצר = עקומת ההיצע , AD=Y  = הביקוש המצרפי

Ad= C + G + I

קביעת התוצר במשק סגור – מודל קיינס

נניח כי קיים מס קבוע, T

AD= C0 + mpc*(y-t) + G0 + i0 +mpi*y= Y

C0 + mpc*y – mpc*T + G0 + i0 + mpi*y = y

C0+ G0 + i0 – mpc*T = Y – mpc*y – mpi*y

C0+ G0 + i0 – mpc*T= Y (1- mpc – mpi)

בשיווי משקל ß

Y* = (C0+ G0 + i0 – mpc*T)* 1/(1- mpc – mpi)

בש"מ, AD=Y

אם המס הוא קבוע, אזי mpc + mpi= mpad

T , שיעור המס היחסי מתוך ההכנסה –

C = C0 + mpc * (y- ty) = C0 + mpc *(1-t) *y

אם המס הוא יחסי: mpc*(1-t) + mpi= mpad

דוגמה מספרית :

C = 300+ 0.8yd

מס = 0.25y

G=180

I=220+0.2Y

Yf= 4500 (Yf משמעותו תוצר תעסוקה מלאה, אבטלה נורמלית היא 3%)

א.      חשב תוצר ש"מ והצג דוח מקו"ש

300+ 0.8( y-0.25y) +180+ 220+ 0.2y = y

300+180+220 = y –o.6y -0.2y

Y*= 700/ 1-0.6 -0.2 = 3500

Yf חייב להיות גדול מ-Y* (תוצר בשווי משקל), לכן במקרה שלנו המשק במצב של אבטלה.

דוח מקו"ש

מקורות

שימושים

Y=3500

C=300+0.8(1-0.25)*3500= 2400

G= 180

I = 220+ 0.2*3500= 920

הקו האדום – לכל אורך הקו, ערך ציר X שווה לערך ציר Y, והוא בעת זווית של  °45

מכיוון שהתוצר תעסוקה מלאה גדול מהתוצר במשק נוצר לנו פער שנקרא פער דפלציוני,

פער התוצר שווה ל-  Yf – y * = 4500-3500=1000

פער דפלציוני (פער הביקוש) = Yf – AD(Yf)ß

AD (Y=4500) = 300+ 0.8*0.75*4500+ 180+ 220+0.2*4500 = 4300

מכאן, פער דפלציוני במקרה זה שווה : 4500-4300= 200, משמעות הדבר – על מנת להגיע לתוצר תעסוקה מלא יש להגדיל את הביקוש ב-200.

מכפיל קיינסיאני משמעותו – פי כמה יגדל התוצר המבוקש אם הביקוש המצרפי יגדל ב- 1 ₪

K = 1 / 1-mpad

בדוגמה שלנו – k

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 9 + ארבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים