שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 4 – 19.3.2013, מרצה: אלכסנדר קרומר

פונקציית צריכה בעלת נש"צ משתנה

Yd

mpc

C0

C

0

1

100

100

100

0.95

100

195

200

0.9

100

288

300

0.85

100

355

400

0.8

100

420

500

0.75

100

475

600

0.7

100

520

700

0.65

100

555

800

0.6

100

580

לדוגמה – משפחה A בעלת הכנסה פנויה של 700 ומשפחה B  בעלת הכנסה פנויה של 300, מה תהיה הצריכה במשק?  555+355=910

כעת, נניח כי בעקבות הטלת מס של משפחה A  בסך 100 ₪, משפחה B  מגדילה את ההכנסה הפנויה שלה ב-100 ₪. מה תהיה הצריכה כעת? 520+420=940 הצריכה במשק עלתה!!

אמנם, ההכנסה הפנויה נותרה לל"ש, קבועה בסך 1000 ₪.

אם הנש"צ קבוע, אז העברת הכנסות ממשפחה עשירה למשפחה ענייה, לא תשנה את סך הצריכה במשק. לעומת זאת, אם קיים יחס הפוך בין נש"צ להכנסה פנויה, אזי העברת כסף ממשפחה עשירה לענייה תגדיל את סך הצריכה במשק.

                                                                                                                                                            – גרף – 

ביקוש להשקעות (i)

השקעה = משהו שמגדיל את כושר הייצור של המשק בתקופה הבאה.

משתנים המשפיעים על הביקוש להשקעות:

  1. היחס שבין המכירות השוטפות לבין כושר הייצור של מלאי הון הקיים. (לדוגמה- מכונה המייצרת מוצרים, ויש צמיחה במכירות, ועל כן נקנה עוד מכונה ע"מ לעמוד בביקוש למוצרים. כלומר, מכירות בשיא – וכושר ייצור קטן. כביכול, השקעה בטוחה).
  2. הציפיות למכירות ורווחים בעתיד. הציפיות של היום מגדילים לי את הרווחים שיהיו לי בעתיד, אך זו היא השקעה לא בטוחה.
  3. Y תוצר במשק – ככל שהתוצר עולה במשק, כך ההשקעות גדלות ß לא תמיד.
  1. שער הריבית – קיים יחס הפוך בין ריבית להשקעות.

                                                                                                                                                                      – גרף –

Pv=100, i=0.1, fv= 100*0.1=110

כלומר, עבור פרויקט השקעה נרצה לדעת האם הריבית שתניב ההשקעה כדאית לנו!!

NPV = ערך נוכחי נקי בניקוי השקעה, סכמה של כל הערכים לזמן 0.

השקעתי 500 ₪ בתוכנית חיסכון/ פרויקט השקעה, אשר יניב לי PMT=200

כעת, נבדוק מהי שיעור הריבית, אשר תצבור לי השקעה טובה –

i=15%

npv = -500 + (200/1.15^3)= -43

i=10%

npv = -500 + (200/1.1^3)=0

i=5%

npv = -500 + (200/1.05)^3=44

מסקנה – החלופה השלישית היא העדיפה ביותר, כאשר שיעור הריבית 5%.

כלומר, ככל שהריבית נמוכה יותר- ההשקעה גדלה וכדאי יותר  (ולהפך).

כלל :

אם 0≥  NPVהפרויקט כדאי

אם NPV<0 הפרויקט לא כדאי

                                                                                                                                                           – גרף –

IRR = שת"פ, שיעור תשואה פנימית, הריבית

שמאפסת את NPV  (במקרה שלנו שיעור הריבית 10%)

פונקציית ההשקעות : I = I0- I1*R

I0 = גידול אוטונומי בהשקעות שלא תלוי בשיעור הריבית

I1 = רגישות ההשקעות ביחס לריבית

R = ריבית במשק

זה במקרה ואיננו מאמינים שלתוצר יש השפעה על ההשקעות, במקרה אחר – בו אנו כן נאמין בהשפעת התוצר על ההשקעות, נשתמש בפונקציה הבאה:

הצגה נוספת של פונקציית ההשקעות I = I0- I1*R + mpi*Y

Mpi = נטייה שולית להשקיע מתוך התוצר

Y = תוצר

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 שמונה − = 5

תואר ראשון
תואר שני
מרצים