שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2012
  • זכאים = התחייבות לספק עבור רכוש קבוע (כמו ספק, קנייה של משהו שהוא לא קניות כי בקניות אני ארשום ז.ספק, אלא משהו קבוע, ולא שילמתי) לדוג' – קניתי רכב ולא שילמתי, חובת רכב זכות זכאי.

מבחינה טכנית, מנהל החשבונות מסיים את העבודה שלו כאשר הוא מציג בפני רואה החשבון את מאזן הבוחן. על מאזן הבוחן נעשות התאמות, תיקונים ושינויים. כל אותם שינויים מתחלקים לחמש קבוצות:

  1. קבוצת תיקוני פעולות יומן שגויות / סטורנו
  2. קבוצת חתך תקופת הדיווח
  3. קבוצת הפרשה לחובות מסופקים וחובות אבודים
  4. קבוצת רכוש קבוע ופחת
  5. קבוצת מלאי

חתך קבוצת הדיווח :

השנה החשבונאית, עבור חברות פרטיות, מתחיל ב-1.1 ומסתיימת ב-31.12 . ישנו עיקרון הנקרא "עיקרון הצבירה" – הכנסות והוצאות נרשמות בתוך התקופה החשבונאית לפי מועד התעבותם/ מועד העסקה וזאת במנותק בתזרים המזומנים. דהיינו, פעולה שנרשמת בדוחות במנותק, נשאלת השאלה מתי לרשום את פקודת היומן, באיזה שנה  – מתי ששילמתי עבור ההוצאה או מתי שקיבלתי את הסחורה . התשובה תהיה : מתי קיבלתי את הסחורה/ צרכתי את השירות. (לדוגמה – הוצאות טלפון עבור חודש 12 אשר תשלומם יהיו בינואר, ההוצאה תירשם לי בשנה של חודש 12, כיוון שחברה צרכה את שירות הטלפון בחודש זה, ללא קשר למועד התשלום. דוגמה אחרת – תשלום שנה מראש עבר שכירות מבנה בדצמבר 2012, ההוצאה תירשם ב-2013).

נושא זה מוליד ארבעה חשבונות מאזניים חדשים, כאשר כל החשבונות האלו הם חוצי שנים (בין שנה לשנה, לא בתוך מסגרת שנה) :

        א.        הוצאות מראש (חובה) – מגלם נכס, הוצאה ששולמה במזומן על כל צורותיו ע"י העסק בשנה הנוכחית אך השירות יתקבל בשנה/שנים הבאות. חברה קיבלה כסף, והעסק שלי לא קיבל כלום עבורו. פעולה זו דומה למקדמה שנתנה החברה לספק, בהבדל אחד – מקדמה לספק היא עבור קניות מלאי, והוצאות מראש זה עבור כל תשלום שניתן, חוץ מזה (תשלום מראש עבור שנה קדימה שכירות מבנה). דוגמאות :

  • 31.12.12 שילם העסק לס.ביטוח 100 אלף ₪ עבור ביטוח דירה לשנת 2013 . פקודת היומן ב-2012 תירשם כך: זכות עו"ש בנק 100 אלף ₪ , חובת הוצאת ביטוח מראש 100 אלף ₪.
  • 1.5.12 שילם העסק שכ"ד במזומן של 240 אלף ₪ לתקופה של –

1.5.12-30.4.14 (עבור שנתיים, 24 חודשים). כלומר, התקופה היחסית שמתייחס לאותה שנה היא 8 חודשים (מתחילת מאי עד סוף 2012). נעשה חישוב כזה : נחלק 240,000 אלף ₪ חלקי 24 חודשי שכירות, כלומר, לכל חודש שילמתי 10 אלף ₪. אם כך, עבור שנת 2012 שילמתי שכ"ד בסך 80,000 ₪. חובת הוצאת שכ"ד 80 אלף ₪ , חובת הוצאות שכ"ד מראש 160 אלף ₪, זכות עו"ש בנק 240 אלף ₪.  (כלומר ישנו שילוב בין חשבון תוצאתי- שכ"ד עבור השנה, וחשבון מאזני – הוצאות שכ"ד עבור השנה+ הבאה). בשנת 2013/4 אצטרך להתייחס ליתרה המאזנית (שאר התשלום). 2013: צרכתי 12 חודשי שכ"ד – חובת הוצאות שכ"ד 120 אלף ₪ ז. הוצאות שכ"ד מראש 120 אלף ₪ . 2014: 4 חודשי שכ"ד שנותרו – חובת הוצאות שכ"ד 40 אלף ₪, זכות הוצאת שכ"ד מראש 40 אלף ₪ .

       ח      – הוצאות מראש שכ"ד-      ז

160,000

120,000

40,000

         ב.         הוצאות לשלם (זכות) – סיטואציה שצרכתי שירות במהלך שנה מסוימת, ולא שילמתי עבור השירות במסגרת אותה השנה. על כן, ארשום פקודה שאני חייבת כסף שמשמעותה שבשנה/שנים הבאות אשלם את הכסף עבור השירות.  דוגמה: 12/2012 צרכתי הוצאות חשמל בסך 10,000 ₪ התשלום יהיה בינואר 2013. הפקודה שתירשם ב-2012: חובת הוצאות חשמל 10,000 ₪, זכות הוצאות חשמל לשלם 10,000 ₪. משקף הוצאה ששייכת לשנת 2012 כנגד התחייבות שעליי לשלם ב-2013. יש לי שני מספרים לטפל בהם – הוצאות חשמל דוח רווח והפסד, הוצאות חשמל לשלם ילכו למאזן להוצאות חשמל שיש לשלם. תיווצר לי יתרה זכות מאזנית בסוף 2012 בסך 10,000 ₪ שתעבור לשנה הבאה. הפקודה ב-2013: חובת הוצאות חשמל לשלם 10,000 ₪, זכות עו"ש בנק 10,000 ₪.

          ג.         הכנסות מראש (זכות) – מגלמות את הסיטואציה בה העסק מקבל כסף עבור שירות מסוים שטרם הלקוח מימש אותו. משקף כסף במזומן שהעסק קיבל עבור שירות שיינתן בשנה/שנים הבאות. דוגמה :

  • 12/2012 הכנסות של שכ"ד בסך 60,000 ₪ לתקופה של ינואר 2013 ועד יוני 2013. פקודת יומן 2012 :    ח. מזומן 60 אלף ₪, ז. הכנסות דירה מראש 60 אלף ₪.
  • 1.2.2012 העסק קיבל 180 אלף ₪ עבור שכ"ד במזומן מראש עבור התאריכים 1.2.12-31.01.15 (5 שנים כפול 12 – 36 חודשי שכ"ד, כלומר לכל חודש 5 אלף ₪ שכ"ד). פקודת יומן 2012: ח. עו"ש בנק 180 אלף ₪, זכות הכנסות שכ"ד 55 אלף ₪, זכות הכנסות שכ"ד מראש 125 אלף ₪. פקודות יומן 2013: סיפקתי לשוכר עוד 12 חודשי שכ"ד, לכן נכתוב בפקודה ח. הכנסות שכ"ד מראש 60,000 ₪, זכות הכנסות שכ"ד 60  אלף ₪. פקודות יומן 2014: סיפקתי ללקוח עוד 12 חודשי שכ"ד, ח.הכנסות שכ"ד מראש 60 אלף ₪, זכות הכנסות שכ"ד 60 אלף ₪. היתרה בסוף 2014 חודש ינואר שכ"ד בשווי 5,000 ₪. 2015: ח. הכנסות שכ"ד מראש 5 אלף ₪, זכות הכנסות שכ"ד 5 אלף ₪.

         ד.         הכנסות לקבל (חובה) – סיטו%

לצילום התרגול

 

לצילום שיעור

 

תגובות סגורות.

תואר ראשון
תואר שני
מרצים