שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

פרק 3 – תמחיר תהליך

עד כה דובר על הזמנה שיש לה נקודת התחלה ונקודת סיום ושניתן לעקוב אחר כל תהליכה.

Image3-3

תמחיר תהליך הוא תמחיר שמאפיין פירמות שמייצרות ייצור המוני (פסי ייצור) של מוצרים זהים, דוגמה נפוצה לכך – מפעל לבקבוקי משקה (קוקה קולה). בתמחיר תהליך לא ניתן לעקוב אחר כל מוצר ומוצר מתחילת ייצורו ועד סיומו. לכן, כדי לקבוע את עלות המוצר אנו מייחסים את העלויות שנוצרו בתהליך הייצור בתקופה מסוימת ליחידות שעברו בתהליך באותה תקופה. מהות תמחיר התהליך היא ייחוס העלויות שנצברו בתהליך הייצור על היחידות שעברו במהלך אותה תקופה בתהליך הייצור וזאת תחת 2 הנחות בסיסיות :

  1. היחידות הינן יחידות שוות ערך, כלומר הן כוללות את אותה כמות של חומרים ואת אותו תהליך המרה כמו היחידות האחרות. למשל תהליך ייצור בקבוקי משקה זהה לכל בקבוק.
  2. תהליך ההמרה / הייצור הינו אחיד לכל אורכו.

בתמחיר התהליך נחלק את עלויות הייצור ל-2 קטגוריות :

א.      עלות חומרי גלם – מבטאת את עלויות החומרים שהושקעו בתהליך הייצור ועלות זו נמדדת לפי קצב הכנסת חומרי הגלם לתהליך. ישנם תהליכים בהם חומרי הגלם מוכנסים תוך כדי התהליך.

ב.      עלויות המרה – כוללות את עלויות שכר העבודה הישיר ואת כל העלויות העקיפות בייצור. עלויות ההמרה נזקפות לפי קצב התקדמות תהליך הייצור.

לתמחיר התהליך יש 4 שלבים :

  1. חישוב מספר יחידות שוות ערך – בשלב זה אנו מודדים מהו מספר היחידות שעברו דרך תהליך הייצור, תוך חלוקה ליחידות חומרי גלם וליחידות המרה.
  2. חישוב עלות ליחידה שוות ערך – כלומר נייחס את עלויות הייצור ליחידות שעברו דרך תהליך הייצור. ישנן 2 שיטות לייחוס העלויות :

                                 א.         שיטת הממוצע המשוקלל .

                                 ב.         נ.ר.י.ר (נכנס ראשון יוצא ראשון) FIFO – בשיטה זו אנו מייחסים את עלויות הייצור על היחידות השונות בהתאם למועד הייצור שלהן. אם מדובר ביחידה שנובעת ממלאי הפתיחה נייחס לה רק את עלויות מלאי הפתיחה ואם מדובר ביחידה חדשה שיוצרה במהלך התקופה נייחס לה רק את עלויות הייצור בתקופה.

  1. חישוב עלות היחידות שהושלמו.
  2. חישוב עלות מלאי סגירה.

דוגמה:

  1. ביום 1.1 מ.פ. מוצרים בתהליך 2,000 יחידות – 40% המרה. (קביעת שיעור ההמרה אינו נתון חשבונאי אלא נתון תפעולי. מתוך התהליך עצמו סיימנו רק 40%.)
  2. במהלך השנה הוחל בייצור של 34,000 יחידות נוספות.
  3. בסוף השנה :

                                 א.         יחידות שהושלמו – 35,000.

                                 ב.         מלאי סגירה – 1,000 יחידות בשיעור המרה של 60%.

  1. כל חומרי הגלם מוכנסים בתחילת תהליך הייצור.

פיתרון:

מ.פ. + יחידות שהוחל בייצורן = מ.ס. + יחידות שהושלמו

 Image3

Image3-1

Image3-2

 

לסיכום, תמחיר תהליך הינו תמחיר שמטרתו לקבוע את עלות היחידות, עלות הייצור כאשר ההנחה היא שהיחידות הן שוות ערך ונשקיע בהן את אותה כמות חומרים ואותה המרה. כדי לייחס את העלויות יש לספור את מספר היחידות ונפריד בין יחידות חומרים ובין יחידות המרה, לא כל החומרים מתווספים במקביל לתהליך ההמרה. לאחר מכן מייחסים את עלויות הייצור ליחידות : שיטת הממוצע משוקלל ושיטת נ.ר.י.ר. ממוצע משוקלל – בין העלויות בתחילת התקופה לבין העלויות במהלך התקופה. עלויות בתחילת התקופה ועלויות במהלך התקופה ייוחסו אך ורק לתקופה המדוברת.

לצילום השיעור

לצילום התרגול

 

 

 − 2 = חמש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים