שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

תרגול מס' 1 ב-SAP

  1. כאשר נכנסים למסך קלט, מסך שבו מזינים נתונים, יש לזהות את ברירת המחדל של המסך. הזנה, הוספה, דפדוף או חיפוש.

קניות -> הזמנת רכש

א.      כאשר הצלמית של הכוכבית שקופה – נמצאים במצב הוספה

ב.      כאשר הצלמית של המסנן שקופה – נמצאים במצב דפדוף

ג.        כאשר הצלמית של המשקפת שקופה – נמצאים במצב חיפוש

ראשית יש לזהות את המצב.

  1. מבנה לוח החשבונות / הספר הראשי הינו מורכב מ-4 רמות (ראה כספים, לוח חשבונות).

בסרגל השמאלי מופיעות מגירות (נכסים, התחייבויות, הון עצמי, הכנסות, עלות המכירות, הוצאות, מימון והכנסות והוצאות אחרות).

כאשר לוחצים על מגירה יש סרגל אמצעי המורכב מרמות – רמה מסכמת את כל הרמות שמתחת לאותה רמה. יש רמות קבועות (רמה 2) ותתי הרמות הניתנות להוספה ועריכה (רמה 3) בתוכם יש רמות מפורטות (רמה 4) נאמר שם של בנק ספציפי שאינו מופיע בדוחות הכספיים. הרמה שמופיעה בדוח כספי הינה לא יותר מרמה 3.

  1. הפקת מאזן בוחן מציג את היתרות של החשבונות בספר הראשי

כספים -> דוחות כספיים -> כספים -> מאזן בוחן

מדובר במאזן בוחן תנועות בו ניתן לראות לגבי כל חשבון כמה תנועות היו בחובה, כמה בזכות ומה היתרה. מסמנים ב-X את החשבונות הנדרשים ונפתח המאזן. ניתן לשנות את רמות הצפייה ברמות 1-4.

  1. הזנה של תנועת יומן

כספים -> תנועת יומן

בחברות ראשית מזינים תנועות יומן לסעיף זמני עד לאישורן. בקורס אנו מזינים את תנועות היומן ישירות. המסך מחולק לשני חלקים : נתונים כללים ונתונים לגבי תנועות יומן.

יש להזין שם פקודה ב"פרטים". נתרגל הזנה של פקודת יומן המבטאת השקעה בני"ע לז"ק:

א.      עומדים על "קוד ח-ן/כרטיס" ולוחצים TAB.

ב.      נפתחת רשימה של חשבונות עם פירוט היתרות של כל חשבון.

ג.        בוחרים בחשבון הרצוי ומזכים אותו (זכות) בסכום מסוים.

ד.      בשורה אחת אח"כ בוחרים בחשבון אותו נחייב (חובה) בסכום זהה.

ה.      אם לא יהיה איזון בין חובה לזכות תיווצר שגיאה.

כעת אם נכנסים למצב חיפוש, לפי שם הפקודה ב"פרטים" נוכל לראות את הפקודות שבוצעו על ידו.

  1. עושים הבחנה בין מסכים אשר מאפשרים הזנת נתונים פרטנית לבין מסכים המאפשרים הפקה של דוחות.

לגבי פקודות יומן : הזנה של פקודת יומן פרטנית, כרטסת הכוללת פירוט של התנועות שהוזנו ומאזן בוחן אשר מציג את היתרות של החשבונות.

  1. תנועות היומן מפורטות בדוח שנקרא "כרטסת". הכרטסת מציגה לגבי כל חשבון בנפרד את התנועות שעברו באותו חשבון.

כספים -> דוחות כספיים -> הנהלת חשבונות -> כרטסת

מסמנים ב-X את החשבונות הנדרשים ונפתחת כרטסת. ניתן לשנות את רמות הצפייה ברמות 1-4. החצים הצהובים מאפשרים לעשות drill down "חקירה למטה", כלומר להציג את המקור או הפירוט לסכום שאנו רואים.

בעמודה "מס' מסמך" רואים את מספר התנועה הידנית שבוצעה, כאשר אם לוחצים על החץ הצהוב המופיע על ידה תיפתח פקודת היומן.שמונה − = 4

תואר ראשון
תואר שני
מרצים