שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2012

תוכנת מסד נתונים ACCESS –

אחת המטרות של בסיס נתונים היא לספק למשתמש מידע לגבי הנתונים שהוא מעוניין בהם, מבלי לפרט את מה שלא נחוץ לו. לצורך תיאור מבנה בסיס הנתונים משתמשים במודל, המתאר את הנתונים, הקשרים ביניהם, משמעות הנתונים וההגבלות החלות על הנתונים.

ניתן להשתמש בתוכנה זו בנתונים מובנים בלבד, כלומר נתונים שמובנים בטבלה.

מודל היחסים- המודל הטבלאי :

ראשית, עלינו לתכנן את השדות של הטבלה (עמודות)- הקטגוריות של הטבלה. כל נתון בתוך הקטגוריה, הנמצאים כשורה, נקראים רשומה.

מפתח לטבלה – שדה בטבלה שיש לו ערך חד ערכי, כלומר, הנתונים בו לא יכולים לחזור יותר מפעם אחת (לדוגמא תעודת זהות, מספר לקוח, טלפון סלולארי – נתונים שהגיוני שלא יחזרו על  עצמם).

כשבונים טבלה בתוכנה, חייבים להגדיר מפתח. לכן, שדה אחד לפחות מתוך עמודות הטבלה יהיו חייבים להוות מפתח.

טבלת עובדים

ת.ז מפתח *

שם פרטי

שם משפחה

שדה

555

יוסי

כהן

רשומה

666

יוסי

לוי

רשומה

טבלת פרויקטים

מס' פרויקט *

שם הפרויקט

תאריך

שדה

1

בזק

….

רשומה

2

חב' חשמל

….

רשומה

שיבוץ לפרויקטים

מס' פרויקט *

ת.ז *

כמות שעות

שדה

1

666

20

רשומה

1

555

15

רשומה

1

555

10

רשומה

מפתח יכול להתפרס על יותר משדה אחד, למשל טבלת שיבוץ לפרויקטים – בטבלה זו המפתח יהיה מס' פרויקט+ת.ז , במקרה כזה נרשום את הצירוף פעם אחת ונוסיף כל פעם שעות לשדה "כמות שעות".

סיבות להגדרת מפתח:

  1. לקשר בין טבלאות- כשרוצים לקשר בין טבלה לטבלה, דוח שמתבסס על יותר מטבלה אחת, יש להשתמש בשדות המפתח על מנת לבנות את הטבלה הנדרשת.
  2. לבצע חיפושים על הטבלה – לדוג' בטבלת העובדים, כשאני רוצה לחפש עובד מסוים אני לא אחפש את העובד בטבלה לפי השם (יכולים להיות לי מספר עובדים העונים לאותו שם), אלא נשתמש בשדה המפתח של הטבלה – בעל ערך יחיד – תעודת זהות, שיביא לי תוצאה מדויקת. בנוסף, המפתח מונע טעויות הקלדה כיוון שלא ניתן לרשום תחת שדה המפתח אותו ערך, המחשב "יזהיר" אותנו כאשר נרשום את אותו ערך פעמיים.

סוגי קשרים :

  1. קשר רבים לרבים – למשל, בין עובדים לפרויקטים,  משמעותו כי עובד יכול לעבוד בכמה פרויקטים ופרויקט יכול לכלול כמה עובדים. קשר זה, בשל בעיה לוגיקה בתכנות, לא ניתן לקשר קשר רבים לרבים. על כן, נבנה טבלת עזר – ונשתמש בקשר יחיד לרבים (טבלת העובדים תתקשר לטבלת השיבוץ יחיד לרבים , וטבלת הפרויקטים תתקשר לטבלת השיבוץ יחיד לרבים).  קשר בין לא מפתח ל-לא מפתח.
  2. קשר יחיד לרבים- למשל, בין מחלקות לעובדים, משמעותו כי עובד מסוים משויך למחלקה אחת בלבד, אולם במחלקה מסוימת קיימים עובדים רבים. קשר בין מפתח בטבלה מסוימת ללא מפתח בטבלה אחרת. נסמן הקשר בין הטבלאות – מפתח יסומן ב-1 והקשר לרבים יסומן בסימון אינסוף. קשר בין מפתח ל-לא מפתח.
  3. קשר יחיד ליחיד – למשל, בין עובדים לבני זוגם, משמעותו כי לכל עובד יש בן זוג אחד ולכל בן זוג יש שיוך לעובד אחד. קשר בין מפתח למפתח.

האופציות שניתן להשתמש בתוכנה זו : שאילתות, טפסים ודוחות .

שאילתות : מטרתן להציג, לנתח או לשנות נתונים. בעלות שני סוגים – שאילתת בחירה (שליפת נתונים, שאילתות חישוב..) ושאילתת פעולה (פעולה של טבלאות).

טפסים : טופס הוא סוג של אובייקט במסד נתונים, נועד להזנה והצגה של נתונים בתוך מסד נתונים.

דוחות : דרך יעילה להצגת הנתונים בתבנית מודפסת, באופן בחירתך.

ACCESS – שלבי פעולה:

  1. השלב הראשון כשפותחים את התכונה הוא שמירה.
  2. עלינו לייצר טבלה –  לוחצים על הלשונית "טבלה 1", לחצן ימני של העכבר, ונבחר תצוגת עיצוב. בשלב הזה ארשום את שדות הטבלה (אותן קטגוריות שבחרתי לטבלה). ונגדיר את המפתח בטבלה.
  3.  על מנת להקליד נתונים ברשומות נעבור ל"תצוגת גיליון נתונים" (מקש ימני בעכבר).

לצילום השיעורתשע − 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים